Zajímavosti

Vědecky potvrzeno: Děti by vůbec neměly mít mobily! Jsou kvůli nim hloupějšíVíte, kolik času tráví vaše děti s mobilem a že jeho používáním mohou hloupá? Že moderní technologie jsou návykové a vzniká na nich závislost? A existuje vůbec nějaká cesta ven?

S neurologem Martinem Janem Stránská jsme si povídali o tom, jak moderní technologie ovlivňují mozky našich dětí.

Jste velkým kritikům moderních technologií, tedy se nemohu nezeptat: Jak jste na tom s jejich užíváním vy osobně? Omezujete se v tomto směru nějak?

Nijak zvlášť se neomezuji, protože mám velmi nabitý program, tak nemohu strávit celý den na počítači, i kdybych chtěl. Počítač využívám zásadně jen k psaní článků, vyhledání informací pro nějaký článek nebo knihu a podobně. Sám na sociálních sítích nejsem vůbec, s výjimkou Facebooku. Ten s pomocí asistentky využívám jako fórum pro diskusi relevantních témat, které zajímají mě a myslím si, že i naši společnost.

Zajímavé je, že se to nejen podařilo, ale že diskuse je velmi kultivovaná. Rozhodně nejsem otrokem svého mobilu. Vypínám si ho a ani ho nijak pravidelně nekontroluje tak, jak to dělá většina lidí.

Tvrdíte, že populace používáním moderních technologií hloupne a snižuje se její IQ. Proč tomu tak podle vás je?

Mluvíme o mobilních telefonech ao lidech, kteří používají obrazovku ve společensko-sociálních situacích nebo hrají videohry. Obecně řečeno je to tím, že jde o nepřirozenou, nelidskou komunikaci, která neexistovala dvě stě tisíc let, je plochá a vytvoří z nějaké mašiny, tedy stroje, vztahového partnera.

Místo toho, aby lidé navazovaly vztahy s dalšími lidmi. Je sice pravda, že na druhém konci pomyslného drátu je další člověk, ale komunikace se tím neúměrně zjednodušuje a zplošťuje.

Zjednodušuje …?

Nedochází k žádnému otevřenému dialogu ani k řešení problémů, které tvoří základ úspěchu v životě. Pokud s něčím v reálném světě nesouhlasím nebo mě něco nebaví, nemůžu to jen tak jednoduše vypnout, jak se to děje u moderních technologií. Navíc je tam totální absence neverbální komunikace, která je pro mozek evolučně daná a důležitá. To znamená, že neslyšíte hlas, nevnímáte obličej a nedíváte se na ruce. Takzvané neverbální signály tam úplně chybí.

A rád bych zdůraznil, že to rozhodně není jen můj názor, ale jde o vědecky potvrzeno fakta. Ta dávám jako neurolog pouze dohromady, čímž se vytvoří syntéza, kterou prezentuji. Je stoprocentně vědecky potvrzeno, že užívání mobilních telefonů, sociálních sítí a monitorů počítačů může mít převážně velmi negativní vliv.

Říkáte “převážně”, existují tedy nějaké pozitivní dopady moderních technologií na populaci?

Jsou dobré v případě, že někdo hledá určité informace, které pak použije k tomu, aby se lépe rozhodl. Třeba když si někdo nemůže zvolit mezi dvěma variantami pokud svému rozhodnutí potřebuje nějaké doplňující informace. V takové situaci mohou být moderní technologie užitečné. Přirozeně, že například přednášku připravím mnohem rychleji, když používám počítač, jako když hledám informace jen v knihách.

Francie zakázala mobilní telefony ve všech školách pro všechny děti do šestnácti let. Děti nemohou mít mobil ani ve třídě, musí ho nechat mimo …

Liší se nějak vliv moderních technologií na dospělý a dětský mozek?
Děti jsou mnohem náchylnější než dospělí. Naše nejčasnější zkušenosti a zážitky určují, jakým způsobem ao čem v budoucnosti přemýšlíme. To je také důvod, proč nadnárodní organizace, jako je Světová zdravotnická organizace nebo Americká pediatrická akademie, vydali doporučení, že žádné malé dítě by nemělo mít přístup k jakékoliv obrazovce. Teprve když začne chodit do školy, tak maximálně hodinu denně. Postupem času maximálně dvě hodiny denně a pouze se supervizí, to znamená pod dohledem rodičů nebo učitelů.

To mi připadá prakticky nemyslitelné. V současné době už má mobil většina prvňáčky a jejich rodiče si pochvalují, že mají přehled o jejich pohybu a že se tím zvyšuje bezpečnost dětí …

Žádné dítě by nemělo mít mobil vůbec. Ani jedna studie nikde ve světě neprokázala, že by to vedlo k čemukoli dobrému. Tečka. Argument týkající se zvýšení bezpečnosti – že dítě přece musí mít telefon, aby se mohlo “kontrolovat”, je klam. Vznikl u stále nervóznější společnosti, která je komerčně navedena a manipulovaná pro tvorbu deformovaných priorit a představ.

Jak se díváte na výuku s použitím moderních technologií? Například situaci, kdy se ve školách používají notebooky, tablety a počítače.

Žádná studie neprokázala, že pokud se učíme za pomoci počítače, věděli bychom toho více nebo by byly výsledky našich testů lépe. Naopak, celá řada výzkumů prokázala, že při učení z papíru dosahujeme v testech mnohem lepší výsledky. Potvrdilo se to tak, že žáci byli rozděleni do dvou skupin. Stejní učitelé učili stejné předměty, jedna skupinka k tomu používala počítač a druhá klasickou učebnici. Ti, kteří se učili s papírem as učebnicí, měli konzistentně lepší známky i rozsah znalostí než skupina s počítači. Takže moderní technologie jsou výrazně dvojsečným mečem. Je to víceméně podobné jako jed, který většinou škodí, ale v určitých menších dávkách může být účinný pro ojedinělé případy.

Jenže hlavní hrozbou technologie je, že nám přináší klamné zdání, že jsme v uvozovkách lepší tím, že ji máme, tedy tím, že máme lepší a rychlejší počítač nebo menší telefon, který se nám vejde do kapsy. Když se nad tím zamyslíme, tak všechny moderní technologické vynálezy – a teď nemluvím o průmyslu a nemluvím o vědě, ale o těch, které používá běžná veřejnost – které za něco stojí, již byly vymyšleny. Moderní technologie nám, co se týče společenského žití, nepřinášejí vůbec nic nového ani dobrého, jen modifikaci toho, co už je, tedy něco rychlejšího, menšího a tak dále. Ve skutečnosti nám nezlepšuje kvalita našeho žití a rozhodně nám nedodá větší pocit štěstí. Naopak se na ní stáváme závislí. Zatímco ti, kteří je vyrábějí, vydělávají peníze tím, že kupují a prodávají naše soukromí.

S tím zřejmě souvisí i zhoršující se vyjadřovací schopnosti dnešních dětí …
Slovník dnešních dětí se skutečně zmenšuje až tak, že nejsou schopny vnímat, co čtou, protože mozek vstřebává informace a interpretuje je tím způsobem, kterým je dostává. Takže pokud děti a lidé čtou jen krátké věty textových zpráv, začnou samozřejmě přemýšlet i tímto způsobem. To je také jeden z důvodů, proč se lidé, kteří jsou velmi aktivní na mobilních telefonech a sociálních sítích, se neumí ani pořádně vyjádřit. A s tím je spojeno i to, že nevědí ani řešit problémy.

To zní velmi depresivní. Existuje podle vás způsob, jak by rodiče mohli uchránit své děti před vlivem moderních technologií? Nebo tento vliv alespoň omezit?

Je třeba upozorňovat na to, že jde o slepou ulici – a myslím, že už se to děje. Ostatně náš rozhovor je toho také důkazem. Tímto tématem už se zabývají statisíce různých článků, vedle toho existují i ​​různé iniciativy a nadnárodní organizace, které toto téma řeší. Naštěstí už se tato téma dostává i na úroveň legislativy. Například vláda Francie zakázala mobilní telefony ve všech školách pro všechny děti do šestnácti let. Děti nemohou mít mobil ani ve třídě, musí ho nechat mimo. A Francouzi velmi dobře vědí, proč to dělají. Je třeba neustále upozorňovat na to, že všechny firmy, které tyto technologie prodávají, prodávají zároveň i vaše soukromí.

Hlavní ale je, že rodiče si musí uvědomit, že jejich hlavním úkolem v životě je výchova dítěte. A že když dítěti dají mašinu, rozhodně ho nevychová tak, jako oni. V tomto ohledu rodiče absolutně selhávají. Myslí si totiž, že prostřednictvím moderních technologií dítěti něco nabízejí, protože dnes se dítě přece nesmí ani na okamžik nudit. Jenže neurologicky je pravdou pravý opak. Dítě se má nudit, aby přišlo na jiné a nové věci. Aby se naučilo hrát se a aby se naučilo interagovat s dalšími dětmi. Rodiče to také často dělají proto, aby měli více času a vydělávali více peněz, a ne aby se soustředili na výchovu svého dítěte. A v neposlední řadě by se rodiče měli také přičinit o vytvoření negativního stereotypu.

Negativního stereotypu?

To je další věc, která se začíná pomaličku dít – a totiž určitá autocenzura. Dítě, které soustavně dívá do mobilu, ostatní děti nerespektují a klidně i vyloučí z kolektivu, protože je takto závislé dítě odpuzuje. Je zkrátka třeba, aby nadužívání moderních technologií začalo být společensky jakýmsi tabu. Podobně jako například v devadesátých letech začalo být mezi mladými lidmi tabu kouření. Ne ze zdravotních důvodů, ale zkrátka proto, že už to nebylo in. Kuřáci byli vnímáni jako někdo, kdo smrdí a má vrásky. Tento negativní stereotyp začal platit hlavně v Americe a na západ od nás. Právě díky tomuto negativnímu stereotypu společnost výrazně omezila kouření. A přesně takový negativní stereotyp je potřeba vybudovat ohledně hraní videoher a dalších aktivit spojených s moderními technologiemi.

Takže mobilní telefon je jako kasino. Člověk jde kolem, bliká to tam, uvnitř se něco děje. Zastavíte u dveří a buď jdete dál, nebo se chvíli díváte u dveří, ale stejně dříve nebo později do toho kasina vejdete, abyste si to přece jen zkusili. A pak je klidně možné, že už tam zůstanete navždy. Je velmi důležité uvědomit si, že toto je nebezpečný společenský zlozvyk . To, že to dělá většina lidí, vůbec neznamená, že je to dobré, ale naopak, že je potřeba dostat se z této slepé ulice pryč.Pokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímavosti

Lékaři určili jaká je ideální velikost mužského přirození. Tohle vám usnadní život!

Vědci hovořili o tom, zda má velikost penisu člověka pro dívky zásadní význam.

Skupina předních vědců provedla několik laboratorních experimentů, jejichž výsledky umožnily lékařům určit ideální velikost mužského penisu.

Jaká je ideální velikost

Podle odborníků se během realizace projektů do lékařů zapojilo více než 2 tisíce zástupců slabšího a silnějšího pohlaví

Je třeba poznamenat, že výzkum byl zahájen zaměstnanci online lékařské služby s názvem DrEd. Na základě výsledků experimentů byli vědci schopni pojmenovat ideální velikost mužské důstojnosti.

Vědci navíc hovořili o tom, zda má velikost penisu člověka pro dívky zásadní význam. Všichni respondenti byli požádáni, aby uvedli délku ideálního penisu. Účastníci pozorování také museli odpovědět na několik otázek týkajících se jejich sexuálního života.

Ukázalo se, že mužský penis, jehož velikost je 17,3 cm, je pro ženy nejoptimálnější. Lékaři uvedli, že průměrná velikost pohlavního orgánu silnějšího pohlaví je 15,7 cm.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

5 věcí, které musí každá žena udělat, aby byla navždy zdravá

Každá žena by se měla o sebe postarat, pokud chce být zdravá a atraktivní. Intimní hygiena je důležitou součástí života každého člověka. Ne každý však ví, že existují pravidla, kterými se dívky mají řídit, aby se správně staraly o svou intimní oblast.

Holící strojek

Nikdy nepoužívejte starý holicí strojek Pokud je čepel stará, může to vést k pořezání nebo silnému podráždění. Pokud nemáte chuť stroj odhodit, můžete ho použít k holení dalších částí těla, například nohou.

Speciální prostředky

Speciální prostředky Nepoužívejte běžné mýdlo, je lepší koupit speciální gely na holení intimní oblasti. Pomohou vyhnout se podráždění a vaše vlasy zvládnou. 3. Perte správně. Kupujte výhradně intimní mýdlo, obsahuje malé množství zásady. Nesměrujte také proud vody přímo do pochvy, protože můžete poškodit tenkou vrstvu kůže.

Spodní prádlo

Správné spodní prádlo Krásné a správné kalhotky jsou někdy úplně jiné. Hedvábné nebo syntetické prádlo vypadá krásně, ale je zdraví škodlivé. Proto vždy kupujte bavlnu, která dýchá a nevytahuje podráždění.

Prací prášek

Pro správné praní prádla zvolte prášek, který neobsahuje vonné látky. Pokud je prášek bez chemikálií, nezpůsobí to podráždění a různé vyrážky v oblasti bikin. Tento článek slouží pouze pro informační účely. Než vyzkoušíte všechny tipy a triky, stojí za to se poradit s kvalifikovaným odborníkem.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Tělo přesně ví, kdy je smrt blízko. A všechno to začíná takto

Nikdo neví, v jaký zlomový bod osudová hodina udeří a co nás přesně přenese z pozemského světa do světa nám neznámého. A přesto na světě existují lidé, kteří toto období znají. Tajemná a nepochopitelná intuice – to je to, co vám umožní zjistit toto tajemství za sedmi pečetěmi.

“Mé ženě bylo jen 20 let, přišla večer domů z práce a lhostejně upustila od fráze:” Jak jsem unavená, možná budu odpočívat v příštím světě, “píše Grigory Doronin ze Sergiev Posad. – Následujícího dne jsme se stali autonehodou. Moje žena zemřela, ale já jsem přežil …

“Minulé léto jsme s manželem přišli do města, kde jsem se narodila, a nějakou dobu jsem vyrůstala, abych žila se svými rodiči,” říká ve svém dopise čtenářka Samary Inna P. –

Jakmile stál na balkóně a díval se na krajinu s výhledem na Volhu, najednou řekl: „Uvěříš, že tady zemřu?“ Samozřejmě mě tato otázka překvapila – můj manžel byl naprosto zdravý. O několik týdnů později však náhle zemřel na srdeční selhání.

Existuje mnoho podobných příkladů. Američtí lékaři William Green, Stefan Goldstein a Alex Moss, kteří studovali fenomén smrti, studovali tisíce anamnéz náhle zemřelých pacientů. Jejich data ukazují, že většina lidí měla představu o jejich zániku. Je pravda, že jejich předvídavost nespočívala v prorockých výpovědích nebo v přípravách na pohřeb, ale ve zvláštním psychologickém stavu a často v touze dát si do pořádku své záležitosti.

Ukazuje se, že mnoho lidí krátce před smrtí prožívá depresivní stav, který může trvat týden až šest měsíců. Lékaři se domnívají, že hormonální změny v těle způsobují tuto podivnou melancholii. A psychologickou funkcí zdánlivě bezdůvodného zoufalství je připravit centrální nervový systém na nevyhnutelnou smrt. Tato verze odpovídá názoru sdílenému mnoha vědci, že smrt je prostě přechod vědomí do jiné formy bytí, do energetické roviny existence. Jinak proč tělo potřebuje takovou „psychologickou přípravu“? Koneckonců, nejen zjistit: brzy se všechno jednou provždy zastaví?

Jaká je podivná schopnost lidí předvídat smrt? Odpověď na tuto otázku dává „Tibetská kniha mrtvých“. Podle východních přesvědčení je člověk stvoření skládající se ze dvou druhů hmoty: husté a jemné. Hustá hmota tvoří fyzické tělo člověka. Subtilní tvoří jeho duchovní podstatu, zejména subtilní tělo neviditelné pro běžné vidění – jakousi skořápku duše. Smrt není nic jiného než oddělení jemnohmotného těla od fyzického. Jemnohmotné tělo má svou vlastní auru, kterou mohou vidět jasnovidci. Záření této aury nám umožňuje určit stav lidského zdraví. Aurodiagnostika se již dlouho používá v psychickém uzdravování. Lidé s astrálním viděním mohou předvídat smrt člověka z aury.

Ale proč je člověku dána tato hrozná předtucha? Dala příroda tomuto signálu nějaký význam? O tomto skóre existuje jedna zajímavá hypotéza. Vědci již dlouho věděli o skutečnosti odhalené v průběhu laboratorního výzkumu: před smrtí buňky živého organismu vydávají náhlé uvolnění radioaktivních paprsků. Polský fyzik Janusz Slavinsky navrhl, že tento proud vln, který má poměrně silnou povahu, je schopen zachytit informace o životě umírajícího tvora, včetně zachování fragmentů vědomí a paměti. Není to hlavní účel posledního signálu umírajících buněk?

Všechna duchovní učení také hovoří o pokračování života po smrti. Aura, která zmizí před smrtí, jako každý druh kosmické hmoty, se nerozpustí beze stopy ve vesmíru. Spolu s energetickým komplexem člověka (subtilního těla) přenáší do druhého světa všechny informace o umírajícím tvorovi, jinými slovy o jeho vědomí. Pouze fyzické tělo umírá, zatímco vědomí nadále existuje jako sraženina energie. Radioaktivní záření biologické tkáně v době smrti zjevně dává jemnohmotnému tělu poslední impuls a posílá nesmrtelnou duši do rozlehlosti vesmíru.

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Bizardní18 minutami před

Tento muž má 4-kilogramové přirození a takto s ním žije

Němec Misha Stuntz, 45letý muž žijící v Berlíně, si dobrovolně zvětšil penis na 4 kg. Stunts začal růst penis před...

Zajímavosti23 minutami před

Lékaři určili jaká je ideální velikost mužského přirození. Tohle vám usnadní život!

Vědci hovořili o tom, zda má velikost penisu člověka pro dívky zásadní význam. Skupina předních vědců provedla několik laboratorních experimentů,...

Zajímavosti27 minutami před

5 věcí, které musí každá žena udělat, aby byla navždy zdravá

Každá žena by se měla o sebe postarat, pokud chce být zdravá a atraktivní. Intimní hygiena je důležitou součástí života...

Zdraví35 minutami před

Toto jídlo ničí mozek, zabíjí paměť, omezte jeho spotřebu, než vám zničí zdraví nadobro

Nedávné studie ukázaly, že přebytek cukru v těle doslova zabíjí mozek a zastavuje reprodukci hipokampálních buněk. Tyto buňky jsou kritické...

Stalo se54 minutami před

Tento pár natočili video, které neměl nikdo vidět. Z tohoto co natočili vám půjde mráz po zádech !

Toto video nemělo být nikdy nahráno. 20letý Michael Owen a Kylie Carfordová si natočili vlastní smrt. Co se stalo Řídili...

Zajímavosti17 hodinami před

Tělo přesně ví, kdy je smrt blízko. A všechno to začíná takto

Nikdo neví, v jaký zlomový bod osudová hodina udeří a co nás přesně přenese z pozemského světa do světa nám...

Zajímavosti18 hodinami před

Vložila jsem si vatový tampon do pupíku. Pomohlo mi to natolik, že mé obvyklé zdravotní problémy ihned vyprchali

Několik v kuse jsem měla velké problémy s bolestí zad a stresem tento jednoduchý trik my ušetřil tisíce za doktory...

Video18 hodinami před

Veterinář rozřízl ocas chřestýše, když se podíval co se v něm skrývá málem omdlel

Chřestýš je pravděpodobně nejznámější na světě. A to vše kvůli charakteristickému přírodnímu rysu – ocasu s chrastítkem. Přemýšleli jste někdy,...

Vztahy18 hodinami před

Ženy si myslí, že muži to milují. 35 věcí, které muže vytáčí

Uživatel Reddit položil velmi zajímavou a relevantní otázku pro všechny muže na světě. “Co dělají ženy, aby vypadaly atraktivněji, ale...

Vztahy20 hodinami před

5 Důvodů proč bychom měli spát nazí – dokonce i během chladného období. Jinak můžete vážně poškodit své zdraví.

Zdravý spánek je klíčem k plnohodnotnému životu. Jak často však zanedbáváme potřebu zajistit svému tělu správný odpočinek. A místo toho,...

Oblíbené