Zajímavosti

Studie odhalila, že očkování proti chřipce je podvod. Vakcinační průmysl v paniceOčkování proti chřipce je šarlatánský medicínský podvod. Zatímco některé vakcíny poskytují účinnou podporu imunitě, očkování proti chřipce mezi ně určitě nepatří.

Ne tak dávno se prokázalo, že očkování proti chřipce rapidně oslabuje imunitu na celé roky, které po očkování následují.

Jsou roky, když jsou chřipkové virové kmeny úplně špatné, nesprávné a neposkytují žádnou imunitní podporu vůči chřipkovým kmenům, které cirkulují ve světě.

Dokonce i tehdy, pokud je v vakcíně ten “správný” kmen, doprovodné informace přiložené k vakcínám doslova připouštějí, že vakcína, kterou obsahují injekce, neprošla nezávislé odborné kontrole, ani křížové srovnávací kontrole placebem.

Neexistují žádné legitimní vědecké důkazy, které by podpořily tvrzení, že každoroční vakcína proti chřipce poskytuje skutečnou imunitu.

Studie, kterou uskutečnil Výzkumný ústav Scripps a byla zveřejněna ve vědeckém časopise PLoS, předložila veřejnosti pravé důvody toho, proč jsou očkování proti chřipce největším lékařským podvodům v historii vědy a medicíny.

Studie s názvem ” Strukturované vysvětlení nízké účinnosti vakcíny proti sezónní chřipce H3N2 ” dospěla k závěru, že samotná metoda výroby moderních vakcín proti chřipce způsobuje, že virové kmeny mutují na neúčinné struktury, které nevytvářejí imunitu, jaká je připisována vakcínám proti chřipce.

Způsob, jakým se vyrábějí vakcíny proti chřipce zapříčiňuje, že některé z chřipkových virových kmenů se stávají téměř nepoužitelnými.

To je samozřejmě do určité míry příčinou toho, proč lidé, kteří jsou očkováni proti chřipce, na ni stále dokáží onemocnět, a to dokonce i několikrát za sebou.

(Toto selhání účinnosti vakcíny proti chřipce se, ironicky, využívá v médiích na to, aby ještě více vybízely lidí na to, ať se dají opakovaně očkovat.

Člověk pak nabývá dojem, že několikanásobné očkování šarlatánské vakcínou by mohlo zvýšit její účinek.)

Uvádíme výňatek z abstraktu studie:

“Účinnost každoroční vakcíny proti chřipce v posledních letech klesla, hlavně pokud jde o její složku H3N2. Přitom jde o věc, která se týká globálního zdraví veřejnosti.

Za hlavní příčinu této nedostatečné účinnosti byl označen proces výroby vakcín na bázi vajec … Celkově tyto nálezy pomáhají vysvětlit nízkou účinnost sezónní vakcíny proti virům H3N2 …

Je běžné, že na kultivaci klinických izolátů a na výrobu vakcín ve velkých množstvích se používají kuřecí vejce. Virus chřipky však často mutuje, aby se přizpůsobil kultivování v kuřecích vejcích. To může následně ovlivnit antigenicitu, tedy účinnost vakcíny. ”

Ve shrnutí příspěvku autor otevřeně připouští, že vakcíny proti chřipce nefungují a naléhá na průmysl očkovacích látek, aby urychleně změnil své výrobní postupy:

“Naše studie popisuje mechanismus nízké účinnosti chřipkové vakcíny a potvrzuje naléhavost toho, že výrobu vakcín proti chřipce na bázi vajec třeba ukončit a nahradit je jinou složkou.”

Autor dokonce připouští, že propaganda očkování proti chřipce je do velké míry falešná. Popisuje i to, že ještě ani po 70 letech šarlatánské mastičkářství, propagandy a sociálního inženýrství se cíl očkování proti chřipce nedosáhl:”Přesto, že první komerční vakcíny proti chřipce byly v USA schváleny před více než 70 lety, úplná a široká ochrana, kterou má vakcína proti chřipce poskytnout, zůstala mimo dosah.

Kromě toho, účinnost sezónní vakcíny proti viru H3N2 byla v posledním desetiletí obzvláště nízká. ”

Tento obrázek, vyjmut ze studie, znázorňuje mutaci fyzikální struktury virových fragmentů, což ji činí neúčinnou na imunizaci:

Porovnejte všechno toto se šarlatánství a lžemi průmyslu na výrobu vakcín, které absurdně tvrdí dvě absolutně falešné věci:

Nesprávné tvrzení č. 1 : Všechny vakcíny fungují po celou dobu a ve všech lidech.

Nesprávné tvrzení č. 2 : Vakcíny nepředstavují vůbec žádná rizika a jsou bezpečné vždy pro všechny.

Tyto dvě neodbytné lži jsou nadále protlačované kultivátory, lékaři, lékárníky, medicínskými analfabetů spravodajstiev a nekalými pseudozdravotníckymi šarlatány.

A právě proto CDC, výrobci vakcín a luhárski propagátoři vakcín, stále více vypadají před informovanou veřejností jako blázni a podomní obchodníci.

“Denializmus škodlivosti očkování” je nyní v podstatě nebezpečná duševní porucha, která se v posledních letech rozšířila po celém zkorumpovaném zdravotnickém průmyslu.

Ten odmítá skutečnou vědu, aby uctíval jakýsi “kult očkování”, který popírá biologickou realitu.

Očkovací látky jsou medicínským podvodům … a oni to připouštějí přímo na příbalovém letáku
Nevyvratitelnou pravdou o vakcínách je to, že většinou nefungují. Zároveň však vystavují ty, kteří jimi byli očkováni riziku vážného poškození.

Jeho zdrojem jsou toxické složky namíchány do vakcín a zformulovány do vakcinačního koktejlu spolu s virovými kmeny. Tyto toxické látky jsou pořádně a seriózní zdokumentovány.

Proto můžeme s naprostou jistotou prohlásit, že způsobují paralýzu, komatickej stavy, záchvaty, neurologické poruchy a dokonce i smrt.

To je důvod, proč program na náhradu škody způsobené očkováním ve Spojených státech – často nazýván jako “vakcinační soud” – už vyplatil 3 miliardy dolarů za škody, způsobené rodinám poškozených dětí , které byly zmrzačené nebo zabity vakcínami.

Vládou spravovaná databáze VAERS, která je k dispozici veřejnosti online, potvrzuje, že pouze v roce 2016 bylo vakcínami zabito nejméně 144 dětí, přičemž tisícům dalších dětí bylo nebezpečnými očkováními způsobeno poškození na zdraví, zmrzačení nebo onemocnění.

Například jedna dívka z Texasu osleplo a bylo paralyzované jen dva dny po očkování. Vakcína proti hepatitidě B již rutinně zabíjí novorozenců systémovým šokem.

Vakcíny byly opakovaně a vědecky spojeny se zvýšeným rizikem autismu. Vakcíny značky Merck údajně zabily několik dětí v Mexiku av jednom mexickém 75% dětí, které dostaly vakcíny injekce, skončily buď mrtvé nebo musely být hospitalizovány.

Propaganda a šarlatánství ukryté za očkováním je takové nebezpečné a nepopiratelné, že média hlavního proudu dokonce začali připouštět, že vakcíny šíří nemoci.

Na překvapení mnohých, příbalové letáky vakcín otevřeně připouštějí, že výskyt chřipky nikdy nebyl podroben lékařským studiím, které by prokázaly, že tyto vakcíny opravdu fungují.

Tento příbalový leták patří k vakcíně Flulaval 2014:

Vložený příbalový leták otevřeně připouští:

… nebyly provedeny žádné kontrolované studie, které by dostatečně prokázaly pokles onemocnění chřipky po očkování FLULAVALom.

Je toho však mnohem více. Když budete číst příbalový leták vakcíny FLULAVAL, otevřeně se v něm, černé na bílém píše, že: “Bezpečnost a účinnost FLULAVALu u pediatrických pacientů nebyla stanovena.”

Tentýž příbalový leták mluví také toto: “FLULAVAL nebyl hodnocen z hlediska karcinogenního nebo mutagenního potenciálu nebo zhoršení plodnosti.”

Jak můžete ještě vidět i dál, tentýž leták vysvětluje i to, že když vám bude injekčně podána vakcína proti chřipce, zároveň vám s ní (v rámci ní) bude podána i rtuť, formaldehyd a další toxické složky:

“Thimerosal, který je derivátem rtuti a přidává se jako konzervační látka. Každá dávka obsahuje 50mg thimerosalu.

Každá dávka může obsahovat i zbytkové množství ovalbuminu, formaldehydu a deoxycholátu sodného, ​​který vzniká během výrobního procesu. ”

Jak dokumentuje tento článek zveřejněný v časopise Přírodní zprávy , vakcína proti chřipce způsobuje tyto nežádoucí účinky:

bolesti očí a bolesti hrudníku

artritidu

závratě, zimnice a ztrátu vědomí (synkopu)

křeče a záchvaty

Gullainov-Barré syndrom

paralýzu kraniálního nervu nebo paralýzu končetin

otok mozku

částečnou paralýzu tváře (lidově nazývanou jako “faciálka”)

A nakonec, tento leták, přibalen k vakcíně proti chřipce ještě varuje, že byste ho nikdy neměli podávat nikomu, kdo
předtím měl jinou chřipku, i když ji měl v předchozích letech:

Nepodávejte Flulaval nikomu … po předchozí aplikaci jakékoliv vakcíny proti chřipce.

Skutečná věda dokazuje, že očkování proti chřipce je trochu víc, než jen medicínské šarlatánství a marketingové woodoo
Uvedený vědecký materiál je jen posledním příkladem skutečné vědy, která odhaluje šarlatánství a podvody s vakcínami proti chřipce, které stále obsahují toxickou rtuť.

Ta je neurotoxinem poškozujícím mozek. V očkovací látce proti chřipce se nachází ve formě thimerosalu, toxického konzervačního činidla.

Skutečnost, že vakcíny proti chřipce obsahující rtuť jsou stále podávány dětem a těhotným ženám, je obžalobou z kolosální nečestnosti a opuštění lékařské etiky , kterou praktikuje neúspěšný zdravotnický systém v dnešním světě

Díky skutečné vědě, která se konečně začíná rozhýbává, už víme, proč vakcíny proti chřipce nefungují. Ve skutečnosti vědci, kteří studují, proč tyto vakcíny nefungují, nyní otevřeně přiznávají, že vakcíny nefungují!

Zajímalo by nás, zda nyní očkovací fanatici zavolají do Veřejné knihovny vědy za to, že zveřejnila “konspirační publikaci” proto, že publikovala vědecký článek, který rozluštil hádanku o tom, proč vakcíny proti chřipce tak často selhávají.

Někteří vědci již před více než deseti lety varovali veřejnost, že očkovací látky proti chřipce nefungují. To, že očkovací látky proti chřipce nefungují, je ve vědecké komunitě takové známo, že samotná myšlenka už není ani považována za kontroverzní.

Tato studie už v podstatě ani nemusela určit, zda vakcíny proti chřipce skutečně fungují nebo nefungují … fakt je to, že ony nefungují … Studie se spíše snažila určit důvod, proč tyto vakcíny nefungují.

Proto osoba, která tvrdí, že vakcíny proti chřipce vždy fungují, je buď nekalá, vědecky negramotná nebo brutální nevědět.Pokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímavosti

Proč je dobré převlékat povlečení jednou týdně? Vyhnete se nepříjemným chorobám

Měnění ložního prádla nemá v oblibě asi nikdo , ale je to lepší než ležet každý den ve spoustě bakterií. Tak totiž vaše postel vypadá když jí dlouho nepřevlíkáte. Jak často byste jí měli převlíkat?

Lidé si totiž dost často myslí, že jejich domov je takřka pořád čistý a bez bakterií. Ale opak je pravdou, některá místa jsou přesně to co nechcete a to je skladiště hub a bakterií. K takovým místům patří například vaše postel.

Proč je dobré měnit ložní prádlo každý týden ?

Když se zamyslíte nad tím, že denně spíte 6-10 hodin v tom překladišti bakterií a špíny, tak vám rychle dojde to, že z toho mohou vzniknout nejrůznější nemoci a plicní potíže.

Experti se shodují na tom, že byste měli postel převlékat minimálně jednou týdně. A to hlavně kvůli tomu, že existují lidi co rádi spí nazí nebo si jdou lehnout bez toho aby se osprchovali večer před spaním. Takové případy lidí by měli povlečení měnit klidně i 2x týdně.

Vaše Povlečení poskytuje domov spoustě bakteriím a chorobným virům, které odstraníte jen tak, ho pořádně vyperete. A to ideálně na co nejvyšší teplotu. Čím je voda teplejší tím je větší šance že bude povlečení sterilní.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Automobilka škoda se rozhodla nesponzorovat mistrovství světa v ledním hokeji pokud je bude organizovat Bělorusko

Populární automobilová společnost ŠKODA AUTO se rozhodla zveřejnit stanovisko, které nikdo nečekal. Automobilka ŠKODA je českou automobilovou společností, která patří do koncernu Volkswagen. Sídlí v České republice a zaměstnává téměř 26 tisíc zaměstnanců .

V rámci blížících se Mistrovství světa v ledním hokeji se společnost rozhodla zveřejnit krátký příspěvek, ve kterém oznamuje, že i přesto, že společnost je věrným fanouškům a sponzorem tohoto světového akce, tentokrát ho sponzorovat nebude v případě, že ho bude spolupořádat Bělorusko . Společnost se tak rozhodla kvůli ochraně lidských práv v této zemi.

V Bělorusku panuje neklid kvůli kritice Lukašenkova režimu a údajným zmanipulovaným prezidentským volbám .

Automobilka na sociálních sítích zveřejnila: ,, Všichni ve společnosti ŠKODA AUTO jsme obrovskými fanoušky ledního hokeje. Proto jsme hrdým partnerem Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF již 28 let. To zároveň znamená, že respektujeme a podporujeme všechny platné nařízení na ochranu lidských práv jako základní a obecné požadavky na celém světě. ⁣Práve p reto se ŠKODA zřekne sponzorování mistrovství světa v ledním hokeji 2021, pokud se potvrdí, že událost bude spolupořádat Bělorusko . ”


Zdroj: Facebook / ŠKODA

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Známá blogerka vyměnila svého manžela za syna, se kterým má dítě. Chlubí se tím na sociálních sítích , lidé jsou v šoku

Tento příběh je tak divný, že se mu i těžko věří. Jenže opak je pravdou Velmi známá Ruská blogerka Marina Balmashevavá se rozvedla se svým manželem z velmi divného důvodu: Zamilovala až po uši do jeho syna, kterého si předtím jako matka oblíbila. A příběh zašel mnohem dál. Blogerka se synem svého ex manžela uskutečnili velkou svatbu a pak mu porodila dítě. Marina přiznala, že už během manželství mezi nimi docházelo k s*xu s vladimírem.

Třicetiletá blogerka Marina si vzala původně za manžela Alexeje Šavaryna a tím se stala automaticky nevlastní matkou Vladimíra. Když se před několika měsíci vrátil z Univerzity domů, přeskočila mezi nimi vášnivá jiskra. Alex se nato nedokázal dál dívat a s Blogerkou se rozvedl. Ta na nic nečekala a vzala si za muže jeho syna, kterému do té doby dělala nevlastní matku. Její bývalí manžel si myslí, že se vším začala ona, protože mu dovlila věci, které hnedka zamávali s mladými hormony a nedokázal tomu odolat.

Marina neměla problém spát i se svým bývalým manželem jako by se nic nestalo. Z toho důvodu se sní Alex, který jí zná už od školky rozvedl. Marina i potom co udělala trvala na tom, že si chce nechat veškerý majetek.

Marina je mimo jiné velmi atraktivní blogerka a influencerka, kterou na socialních sítích sleduje přes půl milionu fanoušků.

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Politika6 hodinami před

KOMPLETNÍ přehled omezení od 27. ledna: Pouze TOTO můžete dělat BEZ TESTU!

17. ledna vláda schválila tzv. screeningové testování Slovenska, které proběhne od pondělí 18.1. do úterý 26.1 .. V tomto období...

Politika7 hodinami před

Je to potvrzené: V Česku řádí nakažlivější Britská mutace koronaviru. Je mnohem nebezpečnější než to co tu bylo!

Státní zdravotní ústav České Republiky potvrdil, výskyt nového kmene koronaviru, který je mnohem nakažlivější a nebezpečnější. Podle Jana Blatného se...

Politika7 hodinami před

Andrej Babiš prozradil kdy se můžeme těšit na otevřené restaurace a kina. Rozhodne o tom toto !

Opatření, které jsou v tuto chvíli nastaveny se týkají nejvyššího stupně opatření a trvají bohužel velmi dlouho a ještě nějakou...

Zajímavosti9 hodinami před

Proč je dobré převlékat povlečení jednou týdně? Vyhnete se nepříjemným chorobám

Měnění ložního prádla nemá v oblibě asi nikdo , ale je to lepší než ležet každý den ve spoustě bakterií....

Celebrity9 hodinami před

15 poučeni od Robina Williamse, které vás donutí zamyslet se

Vroce 2014 jsme ztratili Robina Williamse a tato rána se nikdy nezahojí. Co však nikdy neztratíme je jeho talent, jeho...

Stalo se9 hodinami před

Zničené plíce hůř jak u letitých kuřáků. Doktorko popsala, jak pacientům covid ničí plíce

Špičková lékařka na několika rentgenových snímcích popsala, že plíce pacientů po codvidu jsou zjizvenější a citlivější než plíce jakéhokoliv kuřáka....

Zajímavosti11 hodinami před

Automobilka škoda se rozhodla nesponzorovat mistrovství světa v ledním hokeji pokud je bude organizovat Bělorusko

Populární automobilová společnost ŠKODA AUTO se rozhodla zveřejnit stanovisko, které nikdo nečekal. Automobilka ŠKODA je českou automobilovou společností, která patří...

Stalo se13 hodinami před

Ničivé následky koronaviru? Pacienti si stěžují na ztrátu paměti! Nevzpomenou si ani na základní slova…

sestřička z Karviné popisuje ztrátu paměti potom co prošla lehkým průběhem koronavirem. ” Stojím před stromem, ale absolutně si nemůžu...

Stalo se13 hodinami před

Tragédie jak z hororu na Sokolovsku: Žárlivec zmasakroval svojí partnerku i milencem

Policie vyšetřuje vraždu jak z hororu, která se stala v místě kde na to občané nejsou vůbec zvyklí v Horním...

Politika14 hodinami před

Prymula v pátek uzavře velkou část ekonomiky. S těmito čísly nemůžeme normálně fungovat

Mysleli jsme si, že se tomu vyhneme, protože na jaře jsme všichni pochopili, že uzavření ekonomiky je kontraproduktivní nejen pro...

Oblíbené