Zajímavosti

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo všech 11 fází očkování. Podívejte se, kdy přijdete na řadu!Na světě je nová očkovací strategie. Zatímco vláda v čele s ministerstvem zdravotnictví ČR v minulosti prezentovali 4 fáze očkování, dnes je plán podstatně podrobnější a dělí se až na 11 fází.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo všech 11 fází očkování proti COVID-19. Prioritu budou mít starší občané a lidé s vážnými zdravotními problémy. Jednotlivé fáze jsou rozděleny do věkových skupin po pěti letech. Ode dne podání první dávky vakcíny musí uplynout alespoň 28 kalendářních dnů.

Vyplývá to z nejnovější zveřejněné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (MZ) SR, která určuje kritéria pro stanovení pořadí očkování osob proti onemocnění COVID-19. Podívejte se kdy se na řadu dostanete vy …

1. FÁZE

zdravotnickým pracovníkům

studentům zdravotnického lékařského a nelékařské oboru, který během studia přichází do kontaktu s pacientem

zaměstnancům zařízení sociálních služeb

terénním sociálním pracovníkům

5. zaměstnancům obslužné organizace, který vykonává svou činnost v

nemocnici

6. zaměstnancům nemocnice, záchranné služby a dopravní

zdravotní služby, který přichází do kontaktu s pacientem osobou, která v rámci církve nebo náboženské společnosti registrované podle zvláštního předpisu poskytuje duchovní službu pro pacienty s onemocněním COVID-19 v nemocnici nebo pro příjemců sociálních služeb v zařízení sociálních služeb
zaměstnancům mobilního odběrového místa, který přichází do kontaktu s testovanou osobou

b) osobě má být podána druhá dávka vakcíny v souladu se souhrnem údajů o vakcíny a ode dne podání první dávky vakcíny uplynulo alespoň 28 kalendářních dnů

c) na očkování se v daný den nedostavili všechny osoby objednané prostřednictvím centrálního objednávkového systému a poskytovatel může dávky vakcíny, v počtu v jakém se z tohoto důvodu v daný den nepoužili, podat prioritně osobám s věkem nejméně 65 let, kterým se v jeho zdravotnickém zařízení poskytuje ústavní zdravotní péče nebo osobám s onemocněním podle bodu E písm. b), kterým se v jeho zdravotnickém zařízení poskytuje ústavní zdravotní péče; pokud nemůže dávku vakcíny podat osobě podle předchozí věty, může ji podat jiné osobě s věkem nejméně 65 let nebo
osobě s onemocněním podle bodu E písm. b)

d) očkování je organizováno pro větší skupinu

1. příjemců pobytové sociální služby poskytované v zařízeních
sociálních služeb podle zvláštního předpisu a provádí se přímo
v zařízení sociálních služeb,

2. osob, kterým se pravidelně provádí hemodialýza u poskytovatele
zdravotní péče, který je držitelem povolení k provozování
stacionární v specializačním oboru nefrologie, pokud toto očkování
zajistí tento poskytovatel zdravotní péče
osob aktuální absolvující ambulantní chemoterapii, pokud toto očkování
zajistí poskytovatel zdravotní péče, u kterého se chemoterapie
provádí

4. imobilních ležících pacientů se závažným onemocněním, pro které
poskytovatel zdravotní péče zajistí očkování ambulantní
formou v domácím prostředí, v jiném přirozeném prostředí osoby, které se ambulantní péči poskytuje nebo jiném prostředí

2. FÁZE

Vakcína se podá osobě, která

a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového systému a je osobou s věkem nejméně 85 let.

3. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi nebo druhé fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového systému a je osobou s věkem nejméně 75 let

4. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi nebo třetí fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového systému a je osobou s věkem nejméně 65 let

5. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi nebo v
čtvrté fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního
objednávkového systému a je osobou se závažnou chorobou významně zvyšující riziko závažného průběhu onemocnění COVID -19, bez ohledu na věk; osobou se závažnou chorobou významně zvyšující riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 je například pacient 1. onkologický ve stádiu léčby onemocnění 2. s aktivní formou hemato-onkologického onemocnění 3. s transplantací solidních orgánů 4. s transplantací krvetvorných buněk (BMT) 5. s chronickou obstrukční bronchopulmonální nemocí ve stádiu

GOLD C, D

6. v minulosti léčen pro závažnou formu sepse nebo který prodělal
v minulosti alespoň dvakrát pneumonii se závažným průběhem 7. se středně těžkým a těžkým stupněm restrikční ventilační poruchy 8. s chronickým srdečním selháním (NYHA III, IV) 9. po cévní mozkové příhodě s trvalými závažnými následky 10. s těžkou formou plicní hypertenze, závažnými formami restrikčních onemocnění srdce 11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestací onemocnění na minimálně 2 orgánech 12. s HIV ve stádiu AIDS / late presenter 13. s chronickým selháním ledvin ( GF méně než 0,5 ml / s) 14. s extrémní obezitou – BMI vyšší než 35

15. se závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko přenosu
infekce na ostatní)
16. s jaterní cirhózou
17. se závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a
vyžadující substituční léčbu
18. se závažnou poruchou imunity, vyžadující dispenzarizace
a substituční léčbu
19. se závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex
vyžadující léčbu, myasthenia gravis, amyotrofická laterální
skleróza a jiné
20. s mentální, vrozenou nebo jinou chorobou s významným
snížením kognitivních funkcí (významné riziko šíření onemocnění)
21. s těžkou formou revmatologických, gastroenterologických
a jiných onemocnění vyžadující biologickou léčbu
22. se závažnými poruchami hemokoagulace
23. se závažným průběhem infekčních onemocnění (např.
Tuberkulóza)

6. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi, čtvrté fázi
nebo páté fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního
objednávkového systému a je osobou se středně závažnou chorobou
zvyšující riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 bez
ohledu na věk; osobou se středně závažnou chorobou zvyšující
riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 je například pacient
1. s onkologickým onemocněním v dlouhodobé remisi
2. s onkologickým onemocněním prodělaným v minulosti
3. s druhým a třetím stupněm hypertenze ESH / EHC
4. s ischemickou chorobou srdeční, pacient po překonání infarktu
myokardu a cévní mozkové příhody bez závažnějších komplikací
5. s chronickou obstrukční bronchopulmonální nemocí ve stádiu
GOLD A, B
6. léčen pro bronchiální astma a závažné formy alergie a atopie
7. s mírným stupněm restrikční ventilační poruchy
8. s diabetes mellitus s postižením maximálně jednoho orgánu
9. sv minulosti překonanou sepsí nebo pneumonií
10. HIV pozitivní, který není ve stádiu AIDS
11. s chronickým selháním ledvin (GF vyšší než 0,5 ml / s)
12. s obezitou – BMI vyšší než 30
13. se středně závažnou psychiatrickou nemocí (vyšší riziko přenosu
infekce na ostatní)
14. s chronickou chorobou jater, která není ve stádiu cirhózy
15. se středně závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a
nevyžadující substituční léčbu
16. se středně závažnou poruchou imunity, vyžadující dispenzarizace a
substituční léčbu
17. se středně závažnou formou revmatologických, chronických
gastroenterologických a jiných onemocnění nevyžadujících biologickou
léčbu
18. se středně závažnými poruchami hemokoagulace

7. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi, čtvrté fázi,
páté fázi nebo šesté fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového
systému a je učitelem s věkem nejméně 55 let

8. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi, čtvrté fázi,
páté fázi, šesté fázi nebo sedmé fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového
systému a je osobou s věkem nejméně 55 let

9. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi, čtvrté
fázi, páté fázi, šesté fázi, sedmé fázi nebo osmé fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového
systému a je učitelem

10. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi, čtvrté fázi,
páté fázi, šesté fázi, sedmé fázi, osmé fázi nebo deváté fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového
systému a je osobou s věkem nejméně 45 let

11. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi, čtvrté fázi,
páté fázi, šesté fázi, sedmé fázi, osmé fázi, deváté fázi nebo desáté
fázi nebo
b) je objednaná na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového
systému a je osobou s věkem nejméně 18 let

ZDROJ: Ministerstvo zdravotnictví České republikyPokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Video

Porota se jí smála, protože si vybrala písničku, kterou je ” nemožné zazpívat”. Sledujte jejich reakci, když začne zpívat!

V ukrajinské verzi Xfactoru se objevila 27letá žena, od níž nikdo neočekával nic velkého. Při pohledu na ni se porota domnívala, že je další ženou, která touží po kariéře, ale neumí zpívat. Netušili, jak moc se mýlili!

Julia Chupira zpívala slavnou píseň Whitney Houstonové I Will Always Love You. Její hlas nejprve překvapil a pak všechny nadchl! Něco nám říká, že si Julie všimli lidé v hudebním průmyslu a dělá z ní hvězdu. Má neuvěřitelný talent!

Líbí se vám její hlas? Sdílejte!

Pokračovat ve čtení

Video

Už jí nebavilo si barvit své šedé vlasy pořád dokola. Kadeřník dostal bláznivý nápad!

Kerry Grundhoefer má 41 let a barvila si vlasy již více než 10 let. Ale už toho měla dost – byly zničené, bez života a barva už nezakrývala šedou barvu jako předtím. O několik let později se rozhodla vyhledat pomoc odborníka Christophera Hawkinse. Změnil ji k nepoznání!

Kerry chtěla podstoupit radikální změnu …

Všechno bylo okamžitě jasné kadeřníkovi! Nejen, že si podstatně ostříhal vlasy, ale také odhalil něco, co se Kerry celé ty roky snažil skrýt …

Šedým vlasům se už nedalo vyhnout. Velmi se jí to hodí! Podívejte se na celou transformaci:

Sníte někdo z vašich přátel o radikální změně účesu? Sdílet tento článek!

Pokračovat ve čtení

Humor

Muž prosí svého psa, aby vstal konečně z postele. Když uslyšel co mu na to řekl jeho mazlíček, nemohl se přestat smát!

Thorovo štěně nesnáší vstávání. Jeho majitel vlastní pekárnu, takže musí být na nohou v 3:30 ráno. Tentokrát se Thor rozhodl přesvědčit svého pána, aby usnul.

Při pohledu na reakci psa, který chce bojovat alespoň hodinu spánku, nebudete schopni zadržet smích!

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Video6 měsíci před

Porota se jí smála, protože si vybrala písničku, kterou je ” nemožné zazpívat”. Sledujte jejich reakci, když začne zpívat!

V ukrajinské verzi Xfactoru se objevila 27letá žena, od níž nikdo neočekával nic velkého. Při pohledu na ni se porota...

Děti6 měsíci před

Matka natočila, jak si její dcera povídá s kočkou. To co se stalo v 10. vteřině? K nezaplacení!

Toto dítě má zajímavé rozhovory se svou kočkou každý den. Matka proto neváhala a rozhodla se je sdílet s celým...

Video6 měsíci před

Už jí nebavilo si barvit své šedé vlasy pořád dokola. Kadeřník dostal bláznivý nápad!

Kerry Grundhoefer má 41 let a barvila si vlasy již více než 10 let. Ale už toho měla dost –...

Děti6 měsíci před

Když rodina adoptovala z útulku týraného psa, nečekali ani v nejmenším, jak to skončí!

Elizabeth Spence a její manžel vždy chtěli velkou rodinu. Mají tři děti a … adoptovali 6 zvířat z útulku. Psi...

Humor6 měsíci před

Muž prosí svého psa, aby vstal konečně z postele. Když uslyšel co mu na to řekl jeho mazlíček, nemohl se přestat smát!

Thorovo štěně nesnáší vstávání. Jeho majitel vlastní pekárnu, takže musí být na nohou v 3:30 ráno. Tentokrát se Thor rozhodl...

Video6 měsíci před

Celý svět na chvilku ztratil řeč, když uviděli tohle nádherné vystoupení. Podívejte se proč

Labutí jezero Čajkovskij je klasikou baletu. Ale když uvidíte podívanou provedenou Velkým čínským státním cirkusem, vyrazí vám to dech. Jejich...

Děti6 měsíci před

4 letý chlapec zemřel kvůli koření, které máme každý z nás doma volně dostupné. Teď jeho máma varuje všechny rodiče

Každý rodič ví, že i když dítě hlídá 24 hodin, dostane skvělý nápad, který i tak zrealizuje. Tyto myšlenky často...

Video6 měsíci před

Když vešel na scénu slepý a autistický chlapec, nikdo nechápal co předvedl. Diváci si mysleli, že se stal zázrak!

Christopher Duffley z Manchesteru je perfektní, laskavé a šťastné dítě, i když to v životě není tak snadné jako jeho...

Děti6 měsíci před

Žena si adoptovala dítě, které nikdo nechtěl. Teprve po 28 letech zjistila co před ní tajil.

Ingeborg Mclntosh je profesionální matkou. V jejím domě se přes léto vystřídalo více než 125 dětí. Žádné z nich si...

Vztahy6 měsíci před

Sen každého muže! Největší dračice v posteli jsou tyto dva typy žen: Patříte mezi ně?

Zajímavé objevy o ženském sebevědomí při sexu publikovali vědci z Belgie. Zjistili, že na sebevědomí ženy v posteli nemá vliv...

Oblíbené