Zajímavosti

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo všech 11 fází očkování. Podívejte se, kdy přijdete na řadu!Na světě je nová očkovací strategie. Zatímco vláda v čele s ministerstvem zdravotnictví ČR v minulosti prezentovali 4 fáze očkování, dnes je plán podstatně podrobnější a dělí se až na 11 fází.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo všech 11 fází očkování proti COVID-19. Prioritu budou mít starší občané a lidé s vážnými zdravotními problémy. Jednotlivé fáze jsou rozděleny do věkových skupin po pěti letech. Ode dne podání první dávky vakcíny musí uplynout alespoň 28 kalendářních dnů.

Vyplývá to z nejnovější zveřejněné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (MZ) SR, která určuje kritéria pro stanovení pořadí očkování osob proti onemocnění COVID-19. Podívejte se kdy se na řadu dostanete vy …

1. FÁZE

zdravotnickým pracovníkům

studentům zdravotnického lékařského a nelékařské oboru, který během studia přichází do kontaktu s pacientem

zaměstnancům zařízení sociálních služeb

terénním sociálním pracovníkům

5. zaměstnancům obslužné organizace, který vykonává svou činnost v

nemocnici

6. zaměstnancům nemocnice, záchranné služby a dopravní

zdravotní služby, který přichází do kontaktu s pacientem osobou, která v rámci církve nebo náboženské společnosti registrované podle zvláštního předpisu poskytuje duchovní službu pro pacienty s onemocněním COVID-19 v nemocnici nebo pro příjemců sociálních služeb v zařízení sociálních služeb
zaměstnancům mobilního odběrového místa, který přichází do kontaktu s testovanou osobou

b) osobě má být podána druhá dávka vakcíny v souladu se souhrnem údajů o vakcíny a ode dne podání první dávky vakcíny uplynulo alespoň 28 kalendářních dnů

c) na očkování se v daný den nedostavili všechny osoby objednané prostřednictvím centrálního objednávkového systému a poskytovatel může dávky vakcíny, v počtu v jakém se z tohoto důvodu v daný den nepoužili, podat prioritně osobám s věkem nejméně 65 let, kterým se v jeho zdravotnickém zařízení poskytuje ústavní zdravotní péče nebo osobám s onemocněním podle bodu E písm. b), kterým se v jeho zdravotnickém zařízení poskytuje ústavní zdravotní péče; pokud nemůže dávku vakcíny podat osobě podle předchozí věty, může ji podat jiné osobě s věkem nejméně 65 let nebo
osobě s onemocněním podle bodu E písm. b)

d) očkování je organizováno pro větší skupinu

1. příjemců pobytové sociální služby poskytované v zařízeních
sociálních služeb podle zvláštního předpisu a provádí se přímo
v zařízení sociálních služeb,

2. osob, kterým se pravidelně provádí hemodialýza u poskytovatele
zdravotní péče, který je držitelem povolení k provozování
stacionární v specializačním oboru nefrologie, pokud toto očkování
zajistí tento poskytovatel zdravotní péče
osob aktuální absolvující ambulantní chemoterapii, pokud toto očkování
zajistí poskytovatel zdravotní péče, u kterého se chemoterapie
provádí

4. imobilních ležících pacientů se závažným onemocněním, pro které
poskytovatel zdravotní péče zajistí očkování ambulantní
formou v domácím prostředí, v jiném přirozeném prostředí osoby, které se ambulantní péči poskytuje nebo jiném prostředí

2. FÁZE

Vakcína se podá osobě, která

a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového systému a je osobou s věkem nejméně 85 let.

3. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi nebo druhé fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového systému a je osobou s věkem nejméně 75 let

4. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi nebo třetí fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového systému a je osobou s věkem nejméně 65 let

5. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi nebo v
čtvrté fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního
objednávkového systému a je osobou se závažnou chorobou významně zvyšující riziko závažného průběhu onemocnění COVID -19, bez ohledu na věk; osobou se závažnou chorobou významně zvyšující riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 je například pacient 1. onkologický ve stádiu léčby onemocnění 2. s aktivní formou hemato-onkologického onemocnění 3. s transplantací solidních orgánů 4. s transplantací krvetvorných buněk (BMT) 5. s chronickou obstrukční bronchopulmonální nemocí ve stádiu

GOLD C, D

6. v minulosti léčen pro závažnou formu sepse nebo který prodělal
v minulosti alespoň dvakrát pneumonii se závažným průběhem 7. se středně těžkým a těžkým stupněm restrikční ventilační poruchy 8. s chronickým srdečním selháním (NYHA III, IV) 9. po cévní mozkové příhodě s trvalými závažnými následky 10. s těžkou formou plicní hypertenze, závažnými formami restrikčních onemocnění srdce 11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestací onemocnění na minimálně 2 orgánech 12. s HIV ve stádiu AIDS / late presenter 13. s chronickým selháním ledvin ( GF méně než 0,5 ml / s) 14. s extrémní obezitou – BMI vyšší než 35

15. se závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko přenosu
infekce na ostatní)
16. s jaterní cirhózou
17. se závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a
vyžadující substituční léčbu
18. se závažnou poruchou imunity, vyžadující dispenzarizace
a substituční léčbu
19. se závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex
vyžadující léčbu, myasthenia gravis, amyotrofická laterální
skleróza a jiné
20. s mentální, vrozenou nebo jinou chorobou s významným
snížením kognitivních funkcí (významné riziko šíření onemocnění)
21. s těžkou formou revmatologických, gastroenterologických
a jiných onemocnění vyžadující biologickou léčbu
22. se závažnými poruchami hemokoagulace
23. se závažným průběhem infekčních onemocnění (např.
Tuberkulóza)

6. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi, čtvrté fázi
nebo páté fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního
objednávkového systému a je osobou se středně závažnou chorobou
zvyšující riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 bez
ohledu na věk; osobou se středně závažnou chorobou zvyšující
riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 je například pacient
1. s onkologickým onemocněním v dlouhodobé remisi
2. s onkologickým onemocněním prodělaným v minulosti
3. s druhým a třetím stupněm hypertenze ESH / EHC
4. s ischemickou chorobou srdeční, pacient po překonání infarktu
myokardu a cévní mozkové příhody bez závažnějších komplikací
5. s chronickou obstrukční bronchopulmonální nemocí ve stádiu
GOLD A, B
6. léčen pro bronchiální astma a závažné formy alergie a atopie
7. s mírným stupněm restrikční ventilační poruchy
8. s diabetes mellitus s postižením maximálně jednoho orgánu
9. sv minulosti překonanou sepsí nebo pneumonií
10. HIV pozitivní, který není ve stádiu AIDS
11. s chronickým selháním ledvin (GF vyšší než 0,5 ml / s)
12. s obezitou – BMI vyšší než 30
13. se středně závažnou psychiatrickou nemocí (vyšší riziko přenosu
infekce na ostatní)
14. s chronickou chorobou jater, která není ve stádiu cirhózy
15. se středně závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a
nevyžadující substituční léčbu
16. se středně závažnou poruchou imunity, vyžadující dispenzarizace a
substituční léčbu
17. se středně závažnou formou revmatologických, chronických
gastroenterologických a jiných onemocnění nevyžadujících biologickou
léčbu
18. se středně závažnými poruchami hemokoagulace

7. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi, čtvrté fázi,
páté fázi nebo šesté fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového
systému a je učitelem s věkem nejméně 55 let

8. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi, čtvrté fázi,
páté fázi, šesté fázi nebo sedmé fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového
systému a je osobou s věkem nejméně 55 let

9. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi, čtvrté
fázi, páté fázi, šesté fázi, sedmé fázi nebo osmé fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového
systému a je učitelem

10. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi, čtvrté fázi,
páté fázi, šesté fázi, sedmé fázi, osmé fázi nebo deváté fázi nebo
b) je objednána na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového
systému a je osobou s věkem nejméně 45 let

11. FÁZE

Vakcína se podává osobě, která:
a) splňuje kritérium pro očkování v první fázi, druhé fázi, třetí fázi, čtvrté fázi,
páté fázi, šesté fázi, sedmé fázi, osmé fázi, deváté fázi nebo desáté
fázi nebo
b) je objednaná na očkování prostřednictvím centrálního objednávkového
systému a je osobou s věkem nejméně 18 let

ZDROJ: Ministerstvo zdravotnictví České republikyPokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímavosti

chlapec, který předpověděl koronavirovou katastrofu, předpověděl novou hrozbu, která se řítí na nás!

Abigya Anand, mladá astroložgka z Indie, která předpověděla pandemii koronavirů pro svět v létě roku 2019, hovořila o nové globální výzvě. Podle toho, co se stane za pár dní.

Tentokrát dospělí lépe poslouchali slova čtrnáctiletého teenagera.

Zpočátku jen málo lidí věnovalo pozornost jeho první prognóze. Navíc chlapec zveřejněný na YouTube nedostal jméno infekce koronaviry. Koncem roku 2019 – začátkem roku 2020 však předpověděl vážnou zkoušku síly celé světové komunity. Mladý muž zároveň hovořil o vzdálenosti mezi lidmi a změně hrozby v květnu, kdy ji lidé dostanou pod kontrolu. Rovněž se uvádí, že Čína bude tvrdě zasažena a že utrpí ekonomiky nejbohatších zemí.

Nyní, téměř o rok později, po srovnání predikce a reality se diváci hostující videa dívali na mladého astrologa odlišně. Video se stalo virálním a získalo již přibližně 8 milionů zhlédnutí. Nové video zveřejněné indickým teenagerem na začátku dubna 2020 říká, že svět čelí další katastrofě. Stane se vážnějším než epidemie koronavirů. Co přesně to bude, chlapec nepojmenuje. Naznačuje však načasování: událost se uskuteční před 20. prosincem a bude mít dopad na svět do března 2021.

Anandova druhá předpověď však byla z jeho kanálu odstraněna krátce poté, co se objevila. Ostatní uživatelé si jej však mohli stáhnout a nahrát.

Doma je mladý muž docela slavný, protože často předpovídá hodnotu zlata nebo stříbra. Skeptici si však jsou jisti, že je to jen dětská hra a že se první předpověď splnila, považuje to za běžnou náhodu.

NEWS.ru již dříve napsal, že více než 100 světových vůdců, včetně 18 nositelů Nobelovy ceny za mír, podepsalo dopis požadující uznání vakcín proti koronaviru ve veřejné doméně. Navrhli, aby se tyto léky staly bezplatnými a přístupnými všem na světě.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

6 divných věcí, které ženy dělají v koupelně, ale nikdy si to nikomu nepřiznají

Obecně se uznává, že pouze muži se v tomto duchu vyznačují nepořádkem atd., Ale žena by měla být vždy upravená a ženská. Ale je to opravdu tak? My v Zajímavé vědět jsme našli 6 divných a zábavných návyků, které mají všechny ženy. A to vše proto, že ženy mohou být také slabé a někdy trochu divné.

1. Přečtou si složení na čističi toalet, když si zapomenou vzít telefon s sebou

2. Dívají se přes zvětšovací sklo a jsou zděšeni, jaké obrovské póry a husté obočí mají

3. Berou všechny pózy kamasutry a neohýbají se o nic horší než profesionální gymnastky, aby si normálně oholily nohy

4. Ano, a to také …

5. Mysli na to, že zemřou na bolest, když se jim šampon dostane do očí

6. Během sprchování „potřete“ vlasy na dlaždicích

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

5 typů neobvyklého pohlavního styku, který vašemu protějšku zajistí 100% orgasmus!

Studovali jsme různé typy sexu, které mohou poskytnout živé emoce a vzrušující intimní zážitek. V našem výběru najdete jak moderní možnosti intimity na dálku v digitálním věku, tak starodávné sexuální praktiky, které existují již více než tisíciletí.

Mnoho sexuologů tvrdí, že zdrojem vytvoření orgasmu není samotné tělo, ale náš mozek. Fanoušci sexuálních experimentů by tedy měli hledat postupy a typy sexu, které nejen stimulují bezprostřední erotogenní zóny, ale také rozvíjejí představivost. 1. Virtuální sex Tento typ sexuálního uspokojení praktikuje mnoho lidí po dlouhou dobu. Už od 18. století lidé používají různé komunikační prostředky, nejen jako prostředek jednoduché konverzace. Stačí přečíst jedno z nejslavnějších děl Pierra Choderlose de Laclose, který nese název „Dangerous Liaisons“, aby bylo zajištěno, že tato zajímavá praxe bude uplatňována po dlouhou dobu.

A s příchodem internetu se začal rozvíjet virtuální sex. Proč si ho lidé vybírají? Tento typ intimity je nejpohodlnějším typem sexu na dlouhé vzdálenosti. Aby to bylo možné, partneři nemusí být spolu ve stejné posteli. Můžete dokonce udělat Wirth s cizincem. Stačí mít přístup k internetu a touhu. Pokud to finanční prostředky dovolí, můžete získat brýle VR a speciální hmatové rukavice. Druhy virtuálního sexu – intimita prostřednictvím soukromých zpráv. V tomto případě dochází k vzájemnému vzrušení prostřednictvím výměny textových zpráv v osobní zprávě na fórech, chatovacích místnostech nebo sociálních sítích. – Sex po telefonu.

Výměna upřímných myšlenek a fantazií probíhá prostřednictvím telefonního rozhovoru. – Sex před webovou kamerou. Lidé volají na různých platformách, například Skype, a komunikují v reálném čase. Videa a fotografie již nejsou zapotřebí. Mimochodem, můžete použít sexuální hračky. 2. Tantrický sex Tantrický sex je považován za starodávnou východní duchovní praxi. Jeho cílem je osvícení a filozofie přesahuje všechny aspekty života. Mužská (Shiva) a ženská energie (Shakti) se musí spojit. Co musíme udělat? Hlavní věc je zde proces, ne výsledek.

Takže zapomeňte na orgasmus a zkuste propojit své energie. Sexuální odborníci doporučují používat meditaci a různé dýchací praktiky. Snažte se nezaměřovat na erotogenní zóny. Pamatujte, že není důležitý orgasmus, ale vzájemná saturace. Ashley Thirlby říká, že tento typ sexu pomůže vzbudit emocionální,

3. Kunyaza Toto je sexuální praktika, během níž muž hladí stydké pysky a stydké pysky partnerky. To pokračuje, dokud žena nezmokne. Cílem je usnadnit vzrušení a orgasmus ženy. Důraz je kladen na výsledek. Tento typ sexu je tradičně rozdělen do dvou fází. Během prvního hladí muž klitoris vztyčeným penisem. Pohyby se provádějí konstantní rychlostí nahoru a dolů, klikatě, v kruhu, ze strany na stranu. Poté musíte přejít do druhé fáze, během níž muž zavede penis o několik centimetrů, a poté se znovu vrátí k opakování první fáze. Tento typ sexu lze praktikovat v různých pozicích.

5. Masturbace s výměnou intimních fotografií Výměna nahých fotografií je často doprovázena sextingem – intimními zprávami prostřednictvím elektronických zařízení. Odborníci doporučují párům praktikovat tento typ sexu, aby si udržely sexuální energii a touhu. Sexting lze samozřejmě unést, aniž byste byli ve vztahu, což je také užitečné. Přinejmenším pomáhá uvolňovat sexuální energii pro lidi, kteří zatím nechtějí vstupovat do intimních vztahů mimo síť. Mimochodem, buďte opatrní, protože v některých zemích je nezákonné odesílat a ukládat nahé fotografie. Snažili jsme se vytvořit náš seznam, i když ne početný, ale rozmanitý. Bude se vám líbit alespoň jeden z těchto postupů, podle toho, zda máte rádi tělesnou stimulaci. ať už milujete svýma očima nebo svou hlavní erotogenní zónou, je vaší vlastní fantazií. Buďte kreativní, vyzkoušejte nové věci a doplňujte techniky, jak uznáte za vhodné. Pamatujte, že abyste dosáhli orgasmu, musíte znát ten svůj

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Zajímavosti13 hodinami před

chlapec, který předpověděl koronavirovou katastrofu, předpověděl novou hrozbu, která se řítí na nás!

Abigya Anand, mladá astroložgka z Indie, která předpověděla pandemii koronavirů pro svět v létě roku 2019, hovořila o nové globální...

Zajímavosti18 hodinami před

6 divných věcí, které ženy dělají v koupelně, ale nikdy si to nikomu nepřiznají

Obecně se uznává, že pouze muži se v tomto duchu vyznačují nepořádkem atd., Ale žena by měla být vždy upravená...

Zajímavosti18 hodinami před

5 typů neobvyklého pohlavního styku, který vašemu protějšku zajistí 100% orgasmus!

Studovali jsme různé typy sexu, které mohou poskytnout živé emoce a vzrušující intimní zážitek. V našem výběru najdete jak moderní...

Horoskopy19 hodinami před

3 znamení zvěrokruhu, které byste neměli nikdy pustit do svého života

Proč někteří lidé spěchají, aby vám pomohli, když je to potřeba, zatímco jiní se vždy sladce usmívají, ale když jsou...

Bizardní19 hodinami před

ZEMĚDĚLEC nečekaně zemřel na kousnutí klíšťatem, ale to, co lékaři našli, je pak vyděsilo

Všechny druhy parazitů jsou nechutné, ale roztoči jsou z nich nejstrašnější. Neobcházejí ani lidi. Tito paraziti sající krev přenášejí nebezpečná...

Zajímavosti19 hodinami před

Zjistěte svůj osud podle roku narození. Tabulka je na 110% přesná!

Buddhisté věří, že duše se může narodit 9krát. To znamená, že tolikrát se na Zemi objevuje v lidské podobě. Charakteristikou...

Zajímavosti20 hodinami před

Lékař, který provedl přes 1200 potratů a teď celému světu ukazuje, jak k tomu dochází zevnitř.

Dr. Levantino ve svém životě provedl více než 1200 potratů. Ve spolupráci s novinářkou Leelou Rose vytvořil speciální web, kde...

Zajímavosti1 dnem před

38 let, měli ženy schovanou tuto fotografii jako poklad. Důvod proč to udělali je děsivý!

Amanda Scarpinati je krásná mladá žena z New Yorku, která miluje život a své nespočetné přátele. Ale díky plastické chirurgii...

Bizardní1 dnem před

Muž nosil na zádech přes 10 let tento pupínek. Když si ho nechal skalpelem proříznout, bude vám do breku..

Muž měl přes 10 let na zádech obrovský pupen, který se rozhodl odstranit. Ale když mu doktor začal rozřezávat pupen...

Zajímavosti1 dnem před

Toto miminko po 20 měsících nepoznáte. To je opravdový zázrak!

Úzkostlivé očekávání je pocit, který tvrdohlavo doprovází těhotenství. Tolik problémů, testů a po 40 týdnech – vzrušující setkání s dítětem....

Oblíbené