Zajímavosti

Kdybyste tušili, jak odebírají orgány, nikdy byste nesouhlasili být dárcemNedávno jsme publikovali článek , který přinesl informace o studii odhalující, že během odebírání orgánů po srdečním selhání jsou dárci často bdělí, při vědomí a všechno cítí.

Uvedený článek vyvolal na Facebooku poměrně živou diskusi. Vzešlo z ní mnoho otázek, na které bychom chtěli navázat v tomto volném pokračování.

Někteří komentující, včetně lékařů, poznamenali, že mluvíme o odebírání orgánů při srdečním selhání, přičemž většina transplantaci se u nás dělá při mozkovém selhání.

V tomto článku si kromě samotného průběhu odebírání orgánů řekneme i pár důležitých informací ohledně druhů odebírání orgánů a tom, jaký je to vlastně “mozkově mrtvý” člověk, včetně morálních otázek.

Průběh odebírání orgánů naleznete rozepsaný v 18 bodech na konci tohoto článku, ale určitě si přečtěte i ty ostatní věci.

Dva druhy odebrání orgánů

 • Aby se mohlo provést odebrání orgánu, člověk musí být stále živý. Musí mu pracovat plíce i srdce. Krev musí proudit v jeho žilách a okysličovat celé tělo.
 • Z člověka, který je už nějaký čas mrtvý, se orgány odebírat nedají. Proto se potenciální dárce musí držet při umělé plicní ventilaci a pracujícím srdci. K tomu se používají různé podpůrné prostředky.
 • Tuto rozlišujeme 2 druhy situací, při kterých se odebírají orgány:
 • Odebírání orgánů při srdečním selhání
 • Odebírání orgánů při mozkové smrti

1. Odběr orgánů při selhání srdce

Při srdečním selhání musí orgány odebrat rychle, neboť tělo zakrátko umírá. To však umožňuje odebrání pouze jednoho nebo maximálně pár orgánů, tedy ne všechny, co by se daly nějak zužitkovat.

Alternativou je napojení pacienta na umělý krevní oběh. Napojení na umělý krevní oběh je však povoleno pouze v některých zemích, na Slovensku zatím ne.

No a protože při srdečním selhání mozek stále funguje, objevují se případy, že člověk je při vědomí a všechno cítí. Křičet nemůže proto, že mu před odebíráním orgánů podají pouze paralyzující látku, avšak už ne anestetikum.

Zlé jazyky tvrdí, že anestetikum nedají z toho důvodu, protože pokud by mu ho podali, tak by tím lékaři vlastně přiznali, že ten člověk stále žije a cítí. No a to by mohlo ohrozit důvěryhodnost celého procesu dárcovství orgánů.

V diskusi padaly argumenty, že při odebírání orgánů z člověka s “mozkovou smrtí”, kterých je na Slovensku většina, nic takového nehrozí. V tomto článku se podíváme blíže právě na případy odebírání orgánů při mozkové smrti a vysvětlíme v čem je jejich kontroverznost.

2. Odebírání orgánů při mozkové smrti a jeho kontroverze

Kdy je člověk živý a kdy mrtvý? Smrt je vědecky definována jako zánik látkové výměny (metabolismu) v tkáni.

Mozková smrt je ale poměrně nový pojem. Donedávna byl člověk buď živý nebo mrtvý. Pro transplantační průmysl to však představovalo závažný problém.

Totiž, z lékařského hlediska se orgány mohou odebírat pouze ze živého těla, jinak jsou již znehodnoceny. Avšak z morálního hlediska odebírat orgány ze živého člověka není možné.

Tento rozpor se tedy vyřešil tím, že se zavedl nový účelový pojem “mozková smrt”. Tedy stav, kdy je tělo, kromě mozku, normální celé živé.

Nazývat takového člověka “mrtvým” tedy odporuje základním vědeckým definicím.

Navíc o “mozkové smrti” nerozhoduje nějaký jednoznačný objektivní test nebo vyšetření, ale konsultován lékařů, kteří hlasují. A tak jako každé jiné hlasování, tak i toto je již ze své podstaty subjektivní.

Nejednou se stane, že pacient leží v nemocnici s poškozeným mozkem. Pak se zjistí, že je vhodným dárcem orgánů a lékaři ho najednou prohlásí za “mozkově mrtvého”, jen aby mu mohli odebrat orgány.

Lidé mají mylnou představu o dárcovství

Pojďme se však nyní podívat na to, jak se lidé rozhodují pro dárcovství orgánů.

Většina s tím nemá žádný problém, vždyť přece dárcovství orgánů zachraňuje životy. Řeknou si: ” Vždyť když budu mrtvý (mozkově), vypnou přístroje a nebudu už nic cítit, tak potom mi mohou orgány odebrat “.

Ale když se dozví, že přístroje se vypínají až po odebrání orgánů, tak obvykle zpozorní. ” To jsem skutečně nevěděl “, reagují zhrozeně. Tento zásadní fakt jim lékaři téměř nikdy neřeknou. Zřejmě tušíte, proč.

A neřeknou to ani rodičům, jejichž nutí k dárcovství orgánů jejich umírající dítě. Pak, když se to dozví až po proceduře, bývají obvykle i celé roky zdrceni z faktu, že nechali své dítě zemřít opuštěné, pod skalpelem lékařů.

Co jsou to vlastně “mozkově mrtvý”?

S pojmem mozkově mrtvý se často vynořují mnohé otázky, jako například, zda jsou takový lidé docela mrtví, napůl, zdánlivě, umírající nebo vlastně živí?

Mozkově mrtví lidé dýchají, reagují na dotek, při prvním řezu chirurga jim někdy vyskočí tlak, začnou se potit, jsou jim během zákroku odebírání orgánů podávané léky.

Transplantační medicína tak v podstatě zabíjí živého člověka za účelem získání jeho orgánů. A aby neměli z toho výčitky svědomí, nazvou ho “mozkově mrtvým”. Namísto “dárcovství” by to mělo spíše nazývat pravým jménem a to je “odběr” orgánů.

Nabízí se zde množství dalších otázek:

 • Může být člověk mrtvý a zároveň mít vitální orgány?
 • Je “mozková smrt” pouze účelová definice pro ospravedlnění zabíjení?
 • Je možné spolehlivě stanovit mozkovou smrt nebo mají pravdu ti, kteří tvrdí, že výpadek všech mozkových funkcí není
  vůbec měřitelný?
 • Možná umírajícího člověka prohlásit za mrtvého?
 • Můžeme učinit rozhodnutí za umírajícího, který během života nestihl udělat toto rozhodnutí? (Takových je 94% dárců)
 • Jaký to bude mít vliv na rodinu umírajícího?
 • Je přípustné nejpotřebnější obtěžovat zoufalou rodinu otázkou o “darování orgánů”?
 • Jsou věřící lidé povinni jménem “vědy” vzdát se svého náboženství učícím o jednotě těla, duše a ducha?
 • Můžeme umírajícího člověka, který se nedokáže bránit, zbavit jeho důstojnosti jen kvůli jeho “užitečnosti” pro
  společnost?
 • Co když umírající vnímá mnohem více než si myslíme?
 • Nejsou srdeční tep, tělesné teplo, dýchání, horečka, kožní vyrážky, pot, stolice, moč, nárůst krevního tlaku, zrychlení pulsu či pohyb končetin znakem života?
 • Jak je zaručena nezávislost a nestrannost lékařů rozhodujících o “mozkové smrti”? To, že Transplantační lékaři nejsou součástí konzilií záruka není. Ostatní lékaři přece nežijí ve vzduchoprázdnu a mohli být ovlivněni (nemluvě podplaceni).
 • Po akceptaci odebírání orgánů přejdeme k akceptaci medicínských pokusů na “mozkově mrtvých” lidech?
  Nebude se salámovou metodou časem více a více urychlovat okamžik úmrtí?

Jací jsou vlastně “mozkově mrtví” lidé?

 • Lidé také nevědí, že mozkově mrtvých lidí je nutné až do odběru orgánů krmit, ošetřovat a pečlivě sledovat. To může trvat i týdny či dokonce měsíce.
 • Mezitím se jim podávají léky na posílení srdce a jiné povzbuzující látky na jejich udržení při životě. Funguje jim metabolismus, trávení či buněčné dýchání. Mohou také onemocnět a dostat horečku.
 • Tlak krve mají obvykle konstantní, ale při prvním řezu skalpelu se prudce zvýší.
 • Tělo nadále tvoří krev, tkáně a hojí rány. Ledviny fungují a tvoří moč. Dokonce se vytvářejí i hormony, za jejichž produkci je zodpovědný mozek. Muži stále mají 17 reflexů, ženy 14. Reagují na vnější podněty.
 • Dokonce existuje případ, že těhotná žena po 107 dnech “mozkové smrti” porodila zdravé dítě císařským řezem. Může mrtvý člověk na svět přivést nový život?
 • Toto jsou všechno velmi závažné otázky a fakta, které lidem žádný lékař neuvedla ani nevysvětlí. Museli jsme to proto udělat my.

Jak probíhá samotný odběr orgánů

Další věcí, kterou vědomým dárcům za jejich života, ani pozůstalým náhodným dárců nikdo nikdy nevysvětlí, je samotný průběh odebírání orgánů.

Pojďme se tedy podívat, jak to celé probíhá:

1. Odběr orgánů probíhá obvykle v noci, kdy je dárce převezen z jednotky intenzivní péče na operační sál.

2. Dárce se přemístí na operační stůl. To někdy vyvolá jeho pohyby a zmate personál. Pokud během odebírání selže srdce, normálně se oživuje jako klasický živý člověk.

3. Na podlahu se rozloží plachty, aby chirurg nestál ve směsi vody a krve, která během odebírání orgánů stříká všude kolem.

4. “Dárci” svážou ruce, aby zabránili jeho pohybem.

5. vydezinfikovat ho a zakryjí plachtami.

6. Podají se mu léky na uvolnění svalů i narkotika proti bolesti. Avšak mnozí anesteziologové dnes na doporučení lékařských komor od léků proti bolesti upouštějí. Jinak by tím nepřímo přiznali, že “dárce” cítí bolest a tedy asi není mrtvý. Raději tak riskují, že pacienti budou během odebírání orgánů trpět.

7. Při odebírání více orgánů může celá procedura trvat i několik hodin, na dárci se vystřídají několik transplantační týmy, i 20 různých lékařů.

8. Během celé doby jsou “dárci” připojený na dýchací a monitorovací přístroje. Anesteziologové musí celý čas sledovat životně důležité funkce, až do odebrání posledního orgánu.

9. Podle potřeby se pacientovi během zákroku podávají léky, tekutiny a někdy dokonce i krev nebo čerstvá plazma, aby se zajistil vyvážený metabolický stav.

10. Při naříznutí krku až po spony stydké dochází k nárůstu krevního tlaku, zrychlení srdeční frekvence a zvýšení adrenalinu v krvi. Někdy nastává i zarudnutí a záškuby obličeje či pocení. Při normální operaci se tyto příznaky považují za pociťovanou bolest pacienta. Ne však u “mozkově mrtvých”. Je toto normální? Vždyť medicína si tuto vysloveně protiřečí a vykládá dvě úplně stejné situace rozdílné.

11. Operační pilkou se rozřízne hrudní dutina a otevře hrudní koš.

12. Orgány se uvolňují za bijícího srdce a hned se preparátu a konzervují na odběr pomocí roztoku s teplotou 4 stupně Celsia.

13. Pokud tato chladná preparujúca tekutina vnikne do žijícího těla, zvýší se krevní tlak a srdeční tep, případně na tváři se objeví záškuby.

14. operatéra zvednou kožní laloky, aby do těla mohli lít konvice ledové vody na ochlazení orgánů a následně ji odsávají pryč spolu s krví.

15. Skupiny lékařů postupně odebírají všechny orgány, které se dají transplantovat – srdce, plíce, ledviny, játra, slinivka, střeva, oční rohovku a střední ucho. Orgány se kontrolují jejich na operačních stolech a následně opouštějí operačku v chladicích boxech.

16. Odebráním všech orgánů “dárce” zemřel.

17. Na konci zůstává obvykle na ošetřovatelům, aby v těle vycpali dutiny a zašili obrovské rány. Omlouváme se za výraz, ale to, co z “dárce” zůstane, je už jen prázdné vykuchané tělo.

18. Klidné a chráněné umírání za přítomnosti rodinných příslušníků nebo přátel není možné. Umírajícího na jeho poslední cestě provázejí Transplantační lékaři.

závěr

Tak jak, změnily tyto informace váš pohled na “dárcovství orgánů”?

Netvrdíme, že každé darování orgánů je nutně špatné, v mnoha případech může zachraňovat životy. Považovali jsme však za nutné přiblížit vám i tuto jeho odvrácenou stránku, o které vám lékaři zřejmě nikdy neřeknou.

Problémem na Slovensku je, že byl přijat zákon, který z každého občana ČR dělá automatického dárce i bez jeho výslovného souhlasu. Pokud by se vám nebo vašim blízkým nedejbože něco takového přihodilo, pak vězte, že vám mohou odebrat orgány i bez souhlasu pozůstalých.

Vůli příbuzných sice mohou zohlednit, no nemusí. A tak v případě “mozkové smrti” může dojít dokonce ik násilnému odebrání orgánů proti vůli rodiny.

Jediným způsobem, jak tomu zabránit, je ještě během života vypsat prohlášení o odmítnutí dárcovství orgánů, podepsat ho u notáře a zaslat na Národní transplantační organizaci.Pokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímavosti

Mladík poslal chudé školačce z filipín dárek: on sam ani netušíl, co se za 14 let stane

Tento příběh dojme srdce milionů lidí, protože je to jako v nejpravděpodobnějším seriálu se šťastným koncem.

Začalo to dárkem. S obyčejným vánočním dárkem.

Tyler našel krabici na boty, zabalil ji do papíru a vložil dárek, pohlednici a fotografii. Nevěděl, kdo dostane jeho krabici. Chlapec ji jednoduše vzal pryč a bezpečně na ni zapomněl. Jak můžete uhodnout, dárek dostal dívka na fotografii vlevo. Jmenuje se Joana Marchand a pochází z Filipín.

Je to už 11 let. Jednoho dne dostal Tyler oznámení na sociální síti – přátelé mu chtěli přidat dívku. Mladý muž žádost nejprve zamítl. Dívka však svůj požadavek zopakovala. Tyler se tehdy rozhodl, že tato dívka s ním jednou možná studovala, a tak žádost přijal.

Po chvíli dostal Tyler od dívky první zprávu. Napsala, že měla Tylerovu fotografii dítěte a dárek, který několik let pečlivě schovávala. Když mladík viděl fotografii, okamžitě pochopil, o co jde. Začal se s dívkou stýkat. Trvalo to tedy několik měsíců. Tyler a Joana si začali uvědomovat, že je spojuje skutečné a upřímné přátelství. V jednu chvíli Joana pozvala Tylera na návštěvu a ten, kdo sbíral věci, šel na Filipíny.

Když mladík viděl Joanu naživu, okamžitě si uvědomil, že je zamilovaný. Setkal se s dívčinými rodiči a přáteli, poté představil Joan svým příbuzným.

Stále komunikovali, telefonovali, ale vztah byl jiný. Při příštím příjezdu na Filipíny požádal dívku o ruku. Svatba se konala v roce 2014.

Tyler připouští, že si neumí představit, co by se stalo, kdyby se akce nezúčastnil, poslal tento dárek, odmítl nabídku od Joe a konečně by ji neviděl. Všechno by dopadlo jinak. Prostě by nepotkal lásku svého života. Tyler si je dnes jistý: když uděláte malý dobrý skutek, bude vám lépe. Dobré se vždy vrátí a to je pravda.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Víte, co se děje s ženským tělem po obejmutí? Po přečtení tohoto článku to budete dělat častěji

Spisovatel David Tumarison krásně popisuje, co se děje během intimního objetí …

,, Když muž tiše přichází zezadu a objímá svou ženu, uzavírá kruh. Jeho a její kruh. Je to kruh něhy, tepla a ochrany. Ženu umístí přímo do středu vášnivého kruhu.

Tímto neúmyslně poukazuje, že v tomto konkrétním okamžiku je právě ona středem vesmíru. Muž drží ženu ticho. Žena zůstává ticho. Cítí teplo, teplo které proudí z jeho teplých a klidných rukou. ”

,, Když muž objímá ženu, ona se cítí jako kdyby měla křídla a mohla létat. Tento kruh lásky je klidný a útulný. Tato tichá něha ji rozpustí jako kostky cukru v šálku čaje. Když je právě v centru jeho tlejícího kruhu? ”

,, Co cítí? Když je v této chvíli? ”

“Je ženou či dívkou? Cítí se milující či milovanou? Něžná pokrývka ticha překryla ženské ramena a zakryly její myšlenky před mužem …. nebo právě naopak, v tomto kruhu je všechno odkryté?

Koneckonců on ji jen drží, chrání ji od vnějšího světa, který je studený a osamělý. No v jeho náručí je teplo a pohodlně.

Tyto ruce jsou její ochranou a pohodlím. Právě toto je vše co žena nevědomky hledá, čeká a v co doufá … ”

Objímejte svou ženu častěji. Umístěte ji do středu kruhu. Važte si ji, ukažte jí jaká něžná a smyslná vaše láska může být. Jen po lásce ona touží tak jako i vy.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Hasiči varují – nikdy nepoužívejte tuto prodlužovačku! Pokud ji máte doma, okamžitě ji vyhoďte.

Některé prodlužovačky, ačkoli dokáží často každému v domácnosti pomoci, mohou způsobit více škody než užitku.

Například ta, kterou vám dnes ukážeme, je velmi nebezpečná a raději byste ji neměli používat.

Prodlužovačky jsou velmi praktické a dokážou pomoci v domácnosti téměř každému.
To však nemění nic na tom, že bychom měli vědět, jak je dobře používať.Inak může dojít k tragédii.

Hasiči nyní varují a tvrdí, že byste si měli dát pořádně pozor na to, co do prodlužovačky zapojujete. Klasická prodlužovačka na šest vstupů umí udělat více škody než užitku, pokud ji používáte špatně.

“Vasabladet” tvrdí, že prodlužovačka dokáže zajistit energii pro 57 laptopů, 4 kávovary, ale pouze 2 fény.

Z testu vyplynulo, že jen pět procent z 226 lamp a lampiček, kterými si Evropané běžně vybavují domovy či kanceláře, nevykazovalo žádné nedostatky. Testované lampy měly řadu technických nedostatků, jako je například špatné uzemnění. Často nenesly označení EC, které znamená, že výrobek splňuje evropské normy.

Prodlužovačky se v posledních letech staly běžnou součástí domácností v EU, a tak se autoři testu zaměřili i na ně. Zjistili, že 58 procent z 210 výrobků je natolik nebezpečných, že by měly být staženy z trhu. Ve výsledku testem prošla průměrně jen jedna prodlužovačka ze šesti. Nejčastějším nedostatkem byl špatný tvar a rozměry zásuvek a zástrček. Prodlužovačky byly rovněž často nekvalitní pokud jde o výdrž materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

Do testu prodlužovaček se zapojila Slovenská republika, Česká republika, Německo, Dánsko, Španělsko, Polsko a Švédsko.

“Doporučením je kupovat prověřené výrobky u známých výrobců,” vzkázala spotřebitelům mluvčí Evropské komise Helen Kearnsová.

Dávejte proto velký pozor na to, co připojíte dříve, než dojde k tragédii. Taková chyba vás může stát střechu nad hlavou.

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Zajímavosti2 týdny před

Mladík poslal chudé školačce z filipín dárek: on sam ani netušíl, co se za 14 let stane

Tento příběh dojme srdce milionů lidí, protože je to jako v nejpravděpodobnějším seriálu se šťastným koncem. Začalo to dárkem. S...

Celebrity2 týdny před

Poslední chvilky se budou konat v pražském Rudolfinu: Rozhodnutí, které nikdo nečekal vdovy Jiřího Menzela

Oscarový režisér Jiří Menzel zemřel 5. září a jeho vdova Olga již má plán pohřbu známého režiséra. Tímto rozhodnutím všechny...

Politika3 týdny před

Padl ROZSUDEK: Kočner a Zsuzsová jsou ve vraždě Kuciaka nevinní!

Na specializovaném trestním soudu v Pezinku (STS) se ve čtvrtek začalo líčení v kauze vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho...

Zajímavosti1 měsícem před

Víte, co se děje s ženským tělem po obejmutí? Po přečtení tohoto článku to budete dělat častěji

Spisovatel David Tumarison krásně popisuje, co se děje během intimního objetí … ,, Když muž tiše přichází zezadu a objímá...

Zajímavosti1 měsícem před

Hasiči varují – nikdy nepoužívejte tuto prodlužovačku! Pokud ji máte doma, okamžitě ji vyhoďte.

Některé prodlužovačky, ačkoli dokáží často každému v domácnosti pomoci, mohou způsobit více škody než užitku. Například ta, kterou vám dnes...

Zajímavosti1 měsícem před

Uvařte jablko s bobkovým listem a nepotřebujete léky z lékárny: Fantastická přírodní medicína pro celkové zdraví!

Jablko a bobkový list. Dvě suroviny, které se běžně používají v kuchyni a mnozí ani netuší, jakou mají spolu léčivou...

Zajímavosti1 měsícem před

Velký objev: Tento repelent proti komárům obsahuje látky, které chrání před koronavirem!

Látka, kterou obsahuje tento repelent proti komárům ničí covid-19. Potvrdila to studie Armádní laboratoře v Británii, jejíž předběžné závěry ve...

Zajímavosti1 měsícem před

Touto metodou se dá vyléčit jakákoliv rakovina do 3 minut. Vše, co potřebujete udělat, je toto

Tato výjimečná teorie byla poprvé prezentována Gregg Branden, americkým autorem známým svými teoriemi ohledně léčby rakoviny. Tvrdí, že existuje něco,...

Zajímavosti1 měsícem před

Víte co skrývá tato kapsička? Plní jednu velmi důležitou funkci. Mnoho žen o tom nemá ani ponětí!

Používání tohoto spodního prádla se datuje do šestnáctého století, kdy jej však nosili jen prostitutky a dále staré a nemocné...

Video1 měsícem před

Video, které obletělo celý svět. Toto je ten nejlepší svatební tanec jaký jste kdy viděli!

Na své svatbě nemůžete netancovať- tak říká tradice. Navíc se jedná o irskou svatbu, která se neobejde bez irského tance....

Oblíbené