Zdraví

Jak dokáže česnek zachránit váš mozek před projevy stárnutíKonzumace česneku může být dobrá pro váš mozek, zvláště když stárnete. Podle výzkumníků z University of Louisville může tato pronikavě páchnoucí rostlina chránit mozkové zdraví tím, že bojuje proti s věkem souvisejícím změnám ve střevním zdraví, které souvisí s kognitivními funkcemi.

Studie, prezentovaná v roce 2019 na výroční schůzi Americké fyziologické společnosti, přidává další důvěryhodnost postavení česneku jako superpotraviny a podporu jeho silným léčivým vlastnostem, které se u něj cení již od dávných dob.

Mezi mozkem a střevem existuje přímé propojení. Vysoká diverzita střevních bakterií se spojuje s lepším zdravím, ale jak stárnete, může tato střevní diverzita klesat.

Zároveň se v pozdějším období života zvyknou objevit neurodegenerativní onemocnění, jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

To přivedlo vědce k tomu, aby se mrkal souvislosti mezi změnami střevní mikrobióty a kognitivního úpadku spojeného s věkem, a tomu, jak by tu mohl pomoci česnek.

Látka v česneku zlepšuje střevní bakterie a paměť
Ve studii byly použity 24-měsíční myši, což je ekvivalentní lidskému věku v rozmezí 56 až 69 let.

Některé myši dostávaly allylsulfid, sloučeninu česneku, která vedla ke zlepšení dlouhodobé a krátkodobé paměti, jakož i zdravějším střevním bakteriím v porovnání s myšmi, které doplněk nedostávaly.

Myši užívající česnekovou sloučeninu měli i vyšší genovou expresi neuronového natriuretického faktoru (NDFN), genu potřebného k upevnění paměti. Snížená exprese NDFN může mít souvislost s kognitivním úpadkem.

“Naše zjištění naznačují, že potravou přijímaný česnek, obsahující allylsulfid, by mohl pomoci udržet zdravé střevní mikroorganismy a zlepšit kognitivní zdraví starších lidí,” řekl ve zprávě pro tisk Jyotirmaya Behera, PhD.

Spojitost mezi střevními bakteriemi a nervovým zdravím není nová. Například lidé s demencí mají ve srovnání s těmi, co ji nemají, odlišnou skladbu střevní mikrobióty. V časopise Protein & Cell vědci dále vysvětlují:

“Nové výzkumy naznačují, že mikrobióta gastrointestinálního traktu má přímý vztah se patogeneze demence, a to prostřednictvím spouštění metabolických onemocnění a postupujícího slabého zánětu.

Pro management těchto poruch a jako doplněk pro psychiatrickou léčbu demence a dalších souvisejících onemocnění je navržena nová strategie, prostřednictvím uklidnění mikrobióty (tj použitím probiotik). ”

To, že by česnek mohl působit jako důležitý faktor střevní mikrobióty, je neobvyklý koncept, i když by takový možná být neměl, protože česnek je zdrojem inulinu, druhu ve vodě rozpustné prebiotické vlákniny.

Inulin napomáhá trávení a absorpci vašeho jídla a hraje významnou roli v činnosti vaší imunity.

Inulin je fruktan, což znamená, že je tvořen řetězci molekul fruktózy. Ve střevě se vám inulin konvertuje na mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které se pak převádějí na zdravé ketony vyživující vaše tkáně.

Extrakt ze zralého česneku prospívá mozku
Předchozí výzkum také upozornil na přínosy konkrétního druhu česneku – extraktu zralého česneku (AGE) – pro zdraví mozku.

AGE, známý svými silnými protizánětlivými účinky, zlepšil u potkanů s onemocněním podobným Alzheimerově chorobě krátkodobou poznávací paměť a zmírnil zánět .

Studie použila čerstvý česnek, který nechali zrát pro vytvoření zralého česnekového extraktu. Ten vytváří prospěšné organické sloučeniny síry, jako je S-alylcysteín (SAC), kterého se ve zralém a černém fermentovaném česneku nachází mnohem více než v syrovém.

AGE také obsahuje thiosulfináty, které mají antioxidační účinky a jejich bezpečnost a účinnost u lidí dokázalo více než 350 studií. AGE může chránit mozek celou řadou způsobů, jako například:

chrání před neurodegenerativními stavy
chrání před poškozením mozku po ischémii
chrání nervové buňky před apoptózou
chrání před oxidační smrtí, vyvolanou β-amyloid
“Navíc bylo prokázáno,” vysvětlili vědci v časopise Nutrients , “že léčba pomocí AGE nebo S-alylcysteínu předchází degeneraci předního mozkového laloku, zlepšuje učení i paměť a prodlužuje délku života.”

Bylo také zjištěno, že extrakt ze zralého česneku po třech měsících užívání zlepšuje střevní mikrobiótu, zvyšuje mikrobiální bohatost a rozmanitost.

AGE a SAC byly také vyzvednuty jako potenciálně preventivní a terapeutické prostředky na Alzheimerovu chorobu.

Navzdory uvedenému byl pro fungování paměti prokázán i příslib syrového česneku, včetně jedné studie, v níž se u potkanů ​​krmených česnekem zlepšilo uchovávání informací v paměti.

Česnek byl ceněný již ve starověku

Hodnota česneku je známa již celá staletí. Zmínky o česneku se dají najít na hliněných tabulkách Sumerů z doby 2600 let před naším letopočtem.

Ve starověkém Egyptě se česnek podával pracující třídě na podporu těžké práce. A na prvních olympijských hrách v Řecku konzumovali sportovci česnek pro zvýšení výdrže.

Ve starověké čínské medicíně se česnek využíval na trávení, léčbu průjmu a proti zamoření červy, zatímco v Indii se používal na celkové léčení, jakož i léčbu únavy, parazitů, trávicích potíží, nemoci srdce a artritidy.

“Je fascinující pozorovat, kolik kultur, které nikdy nepřišly do vzájemného kontaktu, dospělo ohledně úlohy česneku ve zdraví a nemoci ke stejným závěrům. Kdyby se neignorovala lidová moudrost, mohla by nás naučit cenné lekce, ” napsali vědci v časopise Nutrition Journal, a mnohé tyto lekce dnes potvrzuje i věda.

Dále napsali:

“S nástupem renesance se v Evropě věnovalo léčebnému použití česneku stále více pozornosti.

Přední lékař 16.století, Pietro Mattiali ze Sieny, předepisoval česnek na poruchy trávení, zamoření červy a ledvinové poruchy, a také matkám na pomoc při těžkém porodu.

V Anglii se česnek používal proti bolesti zubů, zácpě, vodnatelnosti a moři.

V současné době se vědci snaží mnohé tyto vlastnosti česneku ověřit, zejména co se týče identity aktivních složek, jejich mechanismů působení a zkoumání potenciálních přínosů ve formě potravinových doplňků. ”

Česnek je dobrý pro vaše srdce a cévy
Česnek je známý jako prevence a lék na celou řadu kardiovaskulárních a metabolických onemocnění.

Jde hlavně o ochranu před chorobami jako jsou:

ateroskleróza (kornatění a ucpávání cév)
trombóza (krevní sraženiny)
vysoký krevní tlak
cukrovka
Nejenže stimuluje imunitní činnost, zvyšuje detoxikaci a má antimikrobiální účinky, ale má také silné antioxidační schopnosti, které podporují zdraví.

Kromě toho měl česnekový prášek u starších dospělých ochranný vliv na elasticitu aorty. Aorta je největší tepna vašeho těla a jejím úkolem je doprava krve ze srdce do zbytku těla.

Aortální ztuhlost je často vídaná při stárnutí, ale spojuje se i se zvýšeným rizikem nemoci srdce, infarktu, srdečního selhání a mrtvice.

U starších dospělých, kteří užívali česnekový prášek, však došlo ke zmírnění s věkem souvisejícího nárůstu aortální ztuhlosti, přičemž vědci vyslovili následující závěr:

“Tyto údaje silně podporují hypotézu, že příjem česneku má ochranný vliv na elastické vlastnosti aorty, dávány do souvislosti se stárnutím u lidí.”

V jiném výzkumu konzumace dvou gramů čerstvého česneku zvýšila u zdravých dospělých plazmové koncentrace oxidu dusnatého (NO), který je prospěšný nejen pro vaše srdce.

Oxid dusnatý je rozpustný plyn, neustále vytvářen z aminokyseliny L-arginin uvnitř vašich buněk.

Přestože je oxid dusnatý volný radikál, je také důležitou biologickou signální molekulou, která podporuje normální endoteliálních funkci a chrání vaše mitochondrie – ty malé “elektrárny” ve vašich buňkách, které ve formě ATP vytvářejí většinu vaší tělesné energie.

Je to také účinný vazodilatátor, pomáhající uvolňovat vaše krevní cévy a zvětšovat jejich průměr. A zdravý tok krve umožňuje účinnou oxidaci tkání a orgánů a pomáhá při odstraňování odpadu a oxidu uhličitého.

Oxid dusnatý dále zlepšuje neuroplasticity mozku tím, že zlepšuje okysličování somatomotorickými kortexu, oblasti mozku, které je často postihována počátečními stádii demence.

Česnek bojuje proti infekcím i rakovině
Česnek má imunostimulační vlastnosti, a tak může být užitečný v boji s řadou infekcí.

Když 146 dospělých dostávalo po 12 týdnů buď placebo nebo česnekový doplněk, měli ti, co užívali česnek, podstatně méně nachlazení a ti, co byli nakaženi, se zotavili rychleji.

V další studii týkající se AGE (zralého česnekového extraktu), měli ti, co užívali česnek, slabší nachlazení a chřipku, mírnější symptomy a méně dní zhoršeného fungování nebo pracovní či školní absence.

Podle vědců v časopise Journal of Nutrition “česnek obsahuje množství složek, které mají potenciál ovlivňovat imunitu”.

“Tyto výsledky naznačují, že přijímání doplňku AGE může zlepšovat imunitní buněčnou činnost a být zčásti zodpovědné za udáván mírnější průběh nachlazení a chřipky.

Výsledek také naznačuje, že imunitní systém dobře funguje s doplňkem AGE, možná s menším průvodním zánětem. ”

V tomto směru byly také dobře prokázány účinky česneku v boji proti rakovině.

V laboratorních studiích bylo prokázáno, že česnek dokáže zabíjet rakovinné buňky a jak slibný se ukázal být i při konzumaci ve stravě.

Také se zdá, že ti, kteří konzumují velké množství čerstvého česneku, mají menší riziko rakoviny žaludku a tlustého střeva.

Dále u lidí s inoperabilními formami rakoviny tlustého střeva, jater nebo slinivky, pomohlo šest měsíců trvající užívání zralého česneku zlepšit imunitní funkce, což naznačuje, že může být užitečný jako pomoc vašemu imunitnímu systému v dobách stresu nebo nemoci.

Mnoho druhů zdravého česneku

Při konzumaci česneku nemůžete udělat chybu, pokud ale nemáte rádi jeho pronikavý pach, nebo chcete ještě více zvýšit zdravé účinky, zvažte černý česnek, který se vyrábí “fermentací” celých hlíz čerstvého česneku v prostředí s kontrolovanou vlhkostí, při teplotách kolem 60 až 77 stupňů Celsia po dobu 30 dní.

Po vyjmutí z tepla se hlízy často nechávají 45 dní oxidovat v čisté místnosti. Tento dlouhý proces způsobuje zčernání lusků česneku a vznik měkké, žuvačkovitej struktury s vůněmi připomínajícími balzamikový ocet a sójovou omáčku a chutí připomínající sladké švestky.

Chuť černého česneku mohou mít rádi ještě i ti, co česnek nenávidí. Bylo zjištěno, že tato superpotravina má ve srovnání s čerstvým česnekem větší antioxidační aktivitu.

Pro časopis Molecules výzkumníci uvedli:

“Někteří lidé se zdráhají sníst čerstvý česnek kvůli jeho nepříjemného zápachu a chuti. Na potlačení těchto vlastností bylo proto vyvinuto mnoho druhů přípravy česneku, aniž by ztratil své biologické funkce.

Zralý černý česnek (ABG) je česnekový přípravek se sladko-kyselou chutí a bez silného zápachu. ”

Pokud se rozhodnete pro konzumaci syrového česneku, buďte si vědomi toho, že pro stimulaci enzymu alináza, který zase katalyzuje tvorbu alicinu, který se rychle rozkládá a vytváří celou řadu rozličných prospěšných organosíranových sloučenin, musí být surový stroužek podrcen nebo nakrájený a nechán odstát na vzduchu pár minut.

A tak pro “aktivaci” léčivých vlastností česneku čerstvý stroužek před spolknutím popučte lžící, rozmačkejte nebo najemno nakrájejte.

Pokud vás trápí česnekový dech, je to jen malá cena, kterou platíte za mnohé následné zdravotní přínosy. Jakýkoliv následný nepříjemný pach však můžete potlačit požvýkáním čerstvého jablka, mátových listů nebo salátu.

Bylo zjištěno, že všechny tyto přírodní potraviny česnekový dech výrazně potlačují. Česneku tedy můžete jíst, co vám srdce ráčí a nemusíte se trápit, že budete obtěžovat jiných.Pokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zdraví

Postrach farmaceutů: 4 lžíce tohoto a sbohem vysoký krevní tlak i ucpané artérie

Recept, který vám dnes prozradíme, obsahuje 3 neskutečně silné přírodní ingredience s úžasnými léčivými účinky.

Pomocí něj budete schopni bojovat nejen proti běžným rýmám a infekcím, ale dáte navždy sbohem i vysokému krevnímu tlaku, ucpaných artérie či oslabené imunitě.

Kombinace těchto surovin je mnohem efektivnější než suma účinků jednotlivých složek působících samotě.

Jde o tradiční germánský recept, který se v německé lidové medicíně používá již velmi dlouho pro podporu celkového zdraví.

No a zmíněnými surovinami jsou zázvor, citron a česnek.

ingredience

Uvedené suroviny budete potřebovat v následujícím množství:

 • 4 cm odřezek kořene zázvoru
 • 4 citrony s kůrou
 • 4 stroužky česneku
 • 2 litry čisté vody

Příprava

Při přípravě receptu postupujte následovně:

1. Pořádně omyjte citrony, abyste je zbavili postřikových látek. Nejlepší je to udělat ve vlažné vodě s přidáním octa nebo jedlé sody.

2. Citrony pak pokrájejte na menší kousky, včetně kůry.

3. Nyní očistěte česnek a zázvor.

4. Všechny suroviny následně vložte do mixéru a mixujte, dokud nezískáte homogenní směs.

5. Takto pomixovanú směs vložte do hrnce a zalijte vodou. Vodu přiveďte do varu a hned na to plyn odstavte.

6. Směs nechte vychladnout a potom ji přelijte do skleněných uzavíratelných lahví, které umístíte v chladničce.

Poznámka

Směs přivádíme do varu na krátkou dobu, aby se sterilizované a déle vydržela. Dojde při tom jen k mírnému úbytku účinných látek.

Pokud to však nechcete zahřívat kvůli zachování všech účinných látek, pak si připravte menší množství směsi, abyste ji stihli rychleji zkonzumovat.

užívání

Konzumujte tento přírodní lék na denní bázi, 2 polévkové lžíce 2 hodiny před jídlem, 2 krát denně. Čili za celý den dohromady 4 polévkové lžíce.

Před užitím lahví pořádně zatřeste, aby se usazeniny na spodku rovnoměrně rozptýlily. Konzumujte i ty.

Nemusíte se obávat zápachu česneku, protože citron a zázvor by ho měly neutralizovat.

Pravidelné užívání této směsi vám zanedlouho vyléčí váš vysoký krevní tlak, pročistí ucpané arterie, zvýší energii, posílí imunitu a výrazně zlepší celkové zdraví.

Pokračovat ve čtení

Zdraví

Jak uvolnit ucpané dutiny pouze s pomocí vašich prstů

Nebaví vás trápení s ucpaným nosem během rýmy nebo nachlazení? V tomto článku vám prozradíme jednoduchý způsob, jak provést uvolnění tlaku v ucpaných přínosných dutinách.

Nejlepší na něm je to, že účinkuje nejen při běžných infekčních chorobách dýchacích cest, ale například i při alergiích.

Zvýšený tlak v ucpaných dutinách bývá často způsoben nahromaděním lymfatické tekutiny v okolí hlavy a krku.

Uvolnit jej lze pomocí jemné masáže konkrétních míst, která zlepší průtok lymfy a zabezpečí přísun imunitních buněk do místa infekce.

Jak to funguje

Náš lymfatický systém je tvořen sítí lymfatických cév, uzlin a orgánů, jejichž hlavním úkolem je odvádět z tkání nahromaděné tekutiny a zbavovat tělo toxinů.

Lymfatické cévy přenášejí lymfu – tekutinu, která navíc obsahuje bílé krvinky a ty roznáší do celého těla, aby v místech zánětu mohli bojovat s infekcí.

Když je lymfatický systém narušen, trpí tím i vaše zdraví.

V těle se nacházejí stovky lymfatických uzlin, přičemž většina z nich je v přední části, proto jsou poměrně snadno dostupné pro lymfatickou masáž.

Doporučuje se vyhradit si 15 minut, během kterých sami na sobě takovou masáž provedete.

Zrychlením toku lymfy z tkání rychleji odstraní toxické a odpadní látky a výrazně zvýší schopnost těla potlačit infekci.

Kdy masáž neprovádět

Uvedená masáž se nedoporučuje jen v několika málo případech, a to pokud máte:

horečku

problémy oběhové soustavy

onemocnění srdce

aktivní krvácení

rakovinu

nebo, pokud jste těhotná

Pojďme se nyní podívat na to, jak tuto masáž provést.

Postup provedení masáže

1. Pohodlně se usaďte a pár krát se zhluboka nadechněte a vydechněte.

2. Pomocí prsteníček na obou rukách si najděte konce klíčních kostí pod krkem. Prsteníček, prostředníčky a ukazováčky pak položte to důlků těsně nad ně.

3. Jemnými krouživými pohyby si daná místa několik minut masírujte. Můžete si při tom i překřížit ruce, pokud se vám to takto bude dělat snadněji.

4. Následně přejděte na masáž krku od uší směrem dolů, abyste podpořili tok lymfy. Proveďte 50 až 100 takových pohybů oběma rukama na obou stranách krku.

5. Nyní dělejte totéž, avšak na zadní části krku šikmo směrem dolů a dopředu.

6. V další části si vytvořte na rukou mezeru mezi prostředníkem a prsteníčkem ve tvaru písmene “V” (jako vulkanijské pozdrav ve filmu Star Trek). Následně si masírujte místa kolem uší směrem odshora dolů. Opět proveďte 50 až 100 takových pohybů.

7. Poté opakujte bod 5.

8. Potom opakujte bod 4.

9. Nakonec opakujte bod 3.

závěr

Příště, když vás budou znovu trápit ucpané přínosné dutiny, určitě vyzkoušejte tuto jemnou lymfatickou masáž. Její účinností budete mile překvapeni!

A také, pokud se vám tento článek líbil, určitě ho nezapomeňte sdílet se svými přáteli a známými.

Pokračovat ve čtení

Zdraví

Nejlepší přírodní antibiotikum: Vyléčí každou infekci a zabije všechny parazity

Mnozí experti na zdraví z celého světa souhlasí, že jde o nejsilnější přírodní antibiotikum, jaké si můžete sami doma připravit.

Určitě ho vyzkoušejte – dokáže si poradit s téměř každou infekcí v lidském organismu a navíc usmrcuje i paraziti, které se mohou nacházet ve střevech či jiných místech v těle.

Co všechno dokáže toto přírodní antibiotikum

Kromě bakteriálních infekcí a parazitů účinkuje výborně i proti virům, houbám a kvasinkám. Dále pomáhá detoxikovat tělesné orgány a zlepšuje cirkulaci krve či lymfy.

Tuto směs bylinek můžete použít i na dnes tak rozšířené kvasinkové infekce (candidu).

Jde skutečně o velmi silný prostředek, jehož sílu byste neměli podceňovat. Pomáhá také na různá chronická onemocnění, jako například:

 • artritida
 • revma
 • dna
 • cukrovka
 • vysoký krevní tlak
 • vysoká hladina cholesterolu v krvi

No a nejlepší na něm je to, že neobsahuje žádné nebezpečné chemikálie, protože se skládá z čistě přírodních ingrediencí.

Dost bylo ale slov, pojďme se nyní podívat, jak si ho připravíte.

ingredience

Na jeho přípravu budete potřebovat následující suroviny:

 • 700 ml jablečného octa
 • 0,5 dcl očištěného a utřeného česneku
 • 0,5 dcl na jemno nakrájené cibule
 • 2 čerstvé feferonky (čím štiplavější, tím lépe)
 • 0,5 dcl nastrouhaného zázvoru
 • 2 polévkové lžíce nastrouhaného křenu
 • 2 polévkové lžíce práškové kurkumy
 • 1 skleněnou nádobu o objemu 1 litr (například sklo na zavařování)

Pokud byste si chtěli připravit menší množství přípravku, například jen 0,5 litru, pak použijte poloviční dávky všech jednotlivých složek.

postup

Postupujte následovně:

1. Vložte všechny suroviny do skleněné nádoby a zalijte je jablečným octem až potud, kde začíná zužovat hrdlo (pár cm od vrchního okraje).

2. Dobré to celé zamíchejte.

3. Nádobu uzavřete a umístěte na tmavé a suché místo, například do spíže.

4. Celý nálev nechte odstát přibližně 2 týdny. Občas obsah promíchejte – ať už vířením lahví nebo jejím otevřením a použitím lžíce.

5. Po 2 týdnech obsah přeceďte přes gázu, nějakou látku nebo trychtýř se sítkem. Pro co nejlepší výsledek je vhodné zbytek ještě přes látku vyždímat, aby z něj vyšla veškerá šťáva.

6. scezené tekutinu znovu uskladněte v uzavíratelné skleněné nádobě.

7. Hotovo. Vaše nejmocnější přírodní antibiotikum je hotové!

užívání

Jak jsme již uvedli, jde o velmi silný prostředek, proto jej užívejte s mírou a opatrností. Má velmi výraznou a štiplavou chuť.

Užívejte denně 1 polévkovou lžíci (respektive 3 čajové lžičky). Nejlepší je rozředit si denní dávku na 3 části, čili 1 čajovou lžičku 3 krát denně.

Pokud chcete můžete to užívat přímo a za tím ke zmírnění chuti zajíst měsíček pomeranče. Když je to však na vás příliš silné, můžete si to rozředit ve sklenici s vodou.

V případě akutních nebo silných infekcí můžete zvýšit dávkování na 6 krát po 2 čajové lžičky denně.

Pro prevenci a léčbu chronických onemocnění uvedených v úvodu (artritida, dna , vysoký krevní tlak, cholesterol a podobně) stačí užívat dlouhodobě 1 čajovou lžičku denně.

V případech, pokud jste alergičtí na některou složku receptu, během těhotenství nebo u dětí tento recept pro jistotu nepoužívejte, případně výrazně snižte dávkování.

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Zdraví11 hodinami před

Postrach farmaceutů: 4 lžíce tohoto a sbohem vysoký krevní tlak i ucpané artérie

Recept, který vám dnes prozradíme, obsahuje 3 neskutečně silné přírodní ingredience s úžasnými léčivými účinky. Pomocí něj budete schopni bojovat...

Zdraví12 hodinami před

Jak uvolnit ucpané dutiny pouze s pomocí vašich prstů

Nebaví vás trápení s ucpaným nosem během rýmy nebo nachlazení? V tomto článku vám prozradíme jednoduchý způsob, jak provést uvolnění...

Zdraví12 hodinami před

Nejlepší přírodní antibiotikum: Vyléčí každou infekci a zabije všechny parazity

Mnozí experti na zdraví z celého světa souhlasí, že jde o nejsilnější přírodní antibiotikum, jaké si můžete sami doma připravit....

Zdraví13 hodinami před

Tato rostlina zabíjí 14 druhů rakoviny a 13 typů infekce. Proč ji lékaři nepředepisují?

Mezi léčivých bylin je tato na samém vrcholu pyramidy. Je účinná nejen na potlačování infekcí, ale její aktivní látky dokáží...

Celebrity1 dnem před

Reakce prince Harryho na holčičku, která mu kradla popcorn, nemá chybu! Nádherné!

Mnozí mají po tomto videu dojem, že je princ Harry dokonalým otcem … Princ se objevil na stadionu v Torontu....

Bizardní1 dnem před

Máte rádi McDonald? Až uvidíte TOTO, už nikdy si ho nedáte…

Stává se, že každý z nás navštíví McDonald’s, objedná si něco kalorického a všechno je v pořádku, nic špatného se...

Zajímavosti1 dnem před

Hlavní epidemilog WHO varuje: Celému světu hrozí katastrofický scénář, lidstvo se ocitne na prahu selhání

Podle šéfa Světové zdravotnické organizace je svět na pokraji katastrofického morálního selhání. Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorňuje zejména na skutečnost, že...

Zajímavosti2 dny před

Velmi vzácné bankovky v hodnotě 2000 Kč jsou stále v oběhu. Cena za ně se razantně změnila

V oběhu je stále relativně velké množství vzácných bankovek v hodnotě 2 000 Kč. Některé z nich lze jednoduše zastrčit...

Celebrity2 dny před

Rodina má velký strach o Dalibora Jandu: Slavný zpěvák leží v nemocnici ve vážném stavu

Zpěvák Dalibor Janda byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech v Praze, kde leží ve vážném stavu na koronární...

Politika2 dny před

Povinné nošení respirátorů místo roušek. Razantní změna kvůli Britské mutaci

V České republice by nyní mohly být respirátory namísto závojů používány ve veřejné dopravě a v obchodech. Předseda vlády Andrej...

Oblíbené