Zdraví

Jak dokáže česnek zachránit váš mozek před projevy stárnutíKonzumace česneku může být dobrá pro váš mozek, zvláště když stárnete. Podle výzkumníků z University of Louisville může tato pronikavě páchnoucí rostlina chránit mozkové zdraví tím, že bojuje proti s věkem souvisejícím změnám ve střevním zdraví, které souvisí s kognitivními funkcemi.

Studie, prezentovaná v roce 2019 na výroční schůzi Americké fyziologické společnosti, přidává další důvěryhodnost postavení česneku jako superpotraviny a podporu jeho silným léčivým vlastnostem, které se u něj cení již od dávných dob.

Mezi mozkem a střevem existuje přímé propojení. Vysoká diverzita střevních bakterií se spojuje s lepším zdravím, ale jak stárnete, může tato střevní diverzita klesat.

Zároveň se v pozdějším období života zvyknou objevit neurodegenerativní onemocnění, jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

To přivedlo vědce k tomu, aby se mrkal souvislosti mezi změnami střevní mikrobióty a kognitivního úpadku spojeného s věkem, a tomu, jak by tu mohl pomoci česnek.

Látka v česneku zlepšuje střevní bakterie a paměť
Ve studii byly použity 24-měsíční myši, což je ekvivalentní lidskému věku v rozmezí 56 až 69 let.

Některé myši dostávaly allylsulfid, sloučeninu česneku, která vedla ke zlepšení dlouhodobé a krátkodobé paměti, jakož i zdravějším střevním bakteriím v porovnání s myšmi, které doplněk nedostávaly.

Myši užívající česnekovou sloučeninu měli i vyšší genovou expresi neuronového natriuretického faktoru (NDFN), genu potřebného k upevnění paměti. Snížená exprese NDFN může mít souvislost s kognitivním úpadkem.

“Naše zjištění naznačují, že potravou přijímaný česnek, obsahující allylsulfid, by mohl pomoci udržet zdravé střevní mikroorganismy a zlepšit kognitivní zdraví starších lidí,” řekl ve zprávě pro tisk Jyotirmaya Behera, PhD.

Spojitost mezi střevními bakteriemi a nervovým zdravím není nová. Například lidé s demencí mají ve srovnání s těmi, co ji nemají, odlišnou skladbu střevní mikrobióty. V časopise Protein & Cell vědci dále vysvětlují:

“Nové výzkumy naznačují, že mikrobióta gastrointestinálního traktu má přímý vztah se patogeneze demence, a to prostřednictvím spouštění metabolických onemocnění a postupujícího slabého zánětu.

Pro management těchto poruch a jako doplněk pro psychiatrickou léčbu demence a dalších souvisejících onemocnění je navržena nová strategie, prostřednictvím uklidnění mikrobióty (tj použitím probiotik). ”

To, že by česnek mohl působit jako důležitý faktor střevní mikrobióty, je neobvyklý koncept, i když by takový možná být neměl, protože česnek je zdrojem inulinu, druhu ve vodě rozpustné prebiotické vlákniny.

Inulin napomáhá trávení a absorpci vašeho jídla a hraje významnou roli v činnosti vaší imunity.

Inulin je fruktan, což znamená, že je tvořen řetězci molekul fruktózy. Ve střevě se vám inulin konvertuje na mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které se pak převádějí na zdravé ketony vyživující vaše tkáně.

Extrakt ze zralého česneku prospívá mozku
Předchozí výzkum také upozornil na přínosy konkrétního druhu česneku – extraktu zralého česneku (AGE) – pro zdraví mozku.

AGE, známý svými silnými protizánětlivými účinky, zlepšil u potkanů s onemocněním podobným Alzheimerově chorobě krátkodobou poznávací paměť a zmírnil zánět .

Studie použila čerstvý česnek, který nechali zrát pro vytvoření zralého česnekového extraktu. Ten vytváří prospěšné organické sloučeniny síry, jako je S-alylcysteín (SAC), kterého se ve zralém a černém fermentovaném česneku nachází mnohem více než v syrovém.

AGE také obsahuje thiosulfináty, které mají antioxidační účinky a jejich bezpečnost a účinnost u lidí dokázalo více než 350 studií. AGE může chránit mozek celou řadou způsobů, jako například:

chrání před neurodegenerativními stavy
chrání před poškozením mozku po ischémii
chrání nervové buňky před apoptózou
chrání před oxidační smrtí, vyvolanou β-amyloid
“Navíc bylo prokázáno,” vysvětlili vědci v časopise Nutrients , “že léčba pomocí AGE nebo S-alylcysteínu předchází degeneraci předního mozkového laloku, zlepšuje učení i paměť a prodlužuje délku života.”

Bylo také zjištěno, že extrakt ze zralého česneku po třech měsících užívání zlepšuje střevní mikrobiótu, zvyšuje mikrobiální bohatost a rozmanitost.

AGE a SAC byly také vyzvednuty jako potenciálně preventivní a terapeutické prostředky na Alzheimerovu chorobu.

Navzdory uvedenému byl pro fungování paměti prokázán i příslib syrového česneku, včetně jedné studie, v níž se u potkanů ​​krmených česnekem zlepšilo uchovávání informací v paměti.

Česnek byl ceněný již ve starověku

Hodnota česneku je známa již celá staletí. Zmínky o česneku se dají najít na hliněných tabulkách Sumerů z doby 2600 let před naším letopočtem.

Ve starověkém Egyptě se česnek podával pracující třídě na podporu těžké práce. A na prvních olympijských hrách v Řecku konzumovali sportovci česnek pro zvýšení výdrže.

Ve starověké čínské medicíně se česnek využíval na trávení, léčbu průjmu a proti zamoření červy, zatímco v Indii se používal na celkové léčení, jakož i léčbu únavy, parazitů, trávicích potíží, nemoci srdce a artritidy.

“Je fascinující pozorovat, kolik kultur, které nikdy nepřišly do vzájemného kontaktu, dospělo ohledně úlohy česneku ve zdraví a nemoci ke stejným závěrům. Kdyby se neignorovala lidová moudrost, mohla by nás naučit cenné lekce, ” napsali vědci v časopise Nutrition Journal, a mnohé tyto lekce dnes potvrzuje i věda.

Dále napsali:

“S nástupem renesance se v Evropě věnovalo léčebnému použití česneku stále více pozornosti.

Přední lékař 16.století, Pietro Mattiali ze Sieny, předepisoval česnek na poruchy trávení, zamoření červy a ledvinové poruchy, a také matkám na pomoc při těžkém porodu.

V Anglii se česnek používal proti bolesti zubů, zácpě, vodnatelnosti a moři.

V současné době se vědci snaží mnohé tyto vlastnosti česneku ověřit, zejména co se týče identity aktivních složek, jejich mechanismů působení a zkoumání potenciálních přínosů ve formě potravinových doplňků. ”

Česnek je dobrý pro vaše srdce a cévy
Česnek je známý jako prevence a lék na celou řadu kardiovaskulárních a metabolických onemocnění.

Jde hlavně o ochranu před chorobami jako jsou:

ateroskleróza (kornatění a ucpávání cév)
trombóza (krevní sraženiny)
vysoký krevní tlak
cukrovka
Nejenže stimuluje imunitní činnost, zvyšuje detoxikaci a má antimikrobiální účinky, ale má také silné antioxidační schopnosti, které podporují zdraví.

Kromě toho měl česnekový prášek u starších dospělých ochranný vliv na elasticitu aorty. Aorta je největší tepna vašeho těla a jejím úkolem je doprava krve ze srdce do zbytku těla.

Aortální ztuhlost je často vídaná při stárnutí, ale spojuje se i se zvýšeným rizikem nemoci srdce, infarktu, srdečního selhání a mrtvice.

U starších dospělých, kteří užívali česnekový prášek, však došlo ke zmírnění s věkem souvisejícího nárůstu aortální ztuhlosti, přičemž vědci vyslovili následující závěr:

“Tyto údaje silně podporují hypotézu, že příjem česneku má ochranný vliv na elastické vlastnosti aorty, dávány do souvislosti se stárnutím u lidí.”

V jiném výzkumu konzumace dvou gramů čerstvého česneku zvýšila u zdravých dospělých plazmové koncentrace oxidu dusnatého (NO), který je prospěšný nejen pro vaše srdce.

Oxid dusnatý je rozpustný plyn, neustále vytvářen z aminokyseliny L-arginin uvnitř vašich buněk.

Přestože je oxid dusnatý volný radikál, je také důležitou biologickou signální molekulou, která podporuje normální endoteliálních funkci a chrání vaše mitochondrie – ty malé “elektrárny” ve vašich buňkách, které ve formě ATP vytvářejí většinu vaší tělesné energie.

Je to také účinný vazodilatátor, pomáhající uvolňovat vaše krevní cévy a zvětšovat jejich průměr. A zdravý tok krve umožňuje účinnou oxidaci tkání a orgánů a pomáhá při odstraňování odpadu a oxidu uhličitého.

Oxid dusnatý dále zlepšuje neuroplasticity mozku tím, že zlepšuje okysličování somatomotorickými kortexu, oblasti mozku, které je často postihována počátečními stádii demence.

Česnek bojuje proti infekcím i rakovině
Česnek má imunostimulační vlastnosti, a tak může být užitečný v boji s řadou infekcí.

Když 146 dospělých dostávalo po 12 týdnů buď placebo nebo česnekový doplněk, měli ti, co užívali česnek, podstatně méně nachlazení a ti, co byli nakaženi, se zotavili rychleji.

V další studii týkající se AGE (zralého česnekového extraktu), měli ti, co užívali česnek, slabší nachlazení a chřipku, mírnější symptomy a méně dní zhoršeného fungování nebo pracovní či školní absence.

Podle vědců v časopise Journal of Nutrition “česnek obsahuje množství složek, které mají potenciál ovlivňovat imunitu”.

“Tyto výsledky naznačují, že přijímání doplňku AGE může zlepšovat imunitní buněčnou činnost a být zčásti zodpovědné za udáván mírnější průběh nachlazení a chřipky.

Výsledek také naznačuje, že imunitní systém dobře funguje s doplňkem AGE, možná s menším průvodním zánětem. ”

V tomto směru byly také dobře prokázány účinky česneku v boji proti rakovině.

V laboratorních studiích bylo prokázáno, že česnek dokáže zabíjet rakovinné buňky a jak slibný se ukázal být i při konzumaci ve stravě.

Také se zdá, že ti, kteří konzumují velké množství čerstvého česneku, mají menší riziko rakoviny žaludku a tlustého střeva.

Dále u lidí s inoperabilními formami rakoviny tlustého střeva, jater nebo slinivky, pomohlo šest měsíců trvající užívání zralého česneku zlepšit imunitní funkce, což naznačuje, že může být užitečný jako pomoc vašemu imunitnímu systému v dobách stresu nebo nemoci.

Mnoho druhů zdravého česneku

Při konzumaci česneku nemůžete udělat chybu, pokud ale nemáte rádi jeho pronikavý pach, nebo chcete ještě více zvýšit zdravé účinky, zvažte černý česnek, který se vyrábí “fermentací” celých hlíz čerstvého česneku v prostředí s kontrolovanou vlhkostí, při teplotách kolem 60 až 77 stupňů Celsia po dobu 30 dní.

Po vyjmutí z tepla se hlízy často nechávají 45 dní oxidovat v čisté místnosti. Tento dlouhý proces způsobuje zčernání lusků česneku a vznik měkké, žuvačkovitej struktury s vůněmi připomínajícími balzamikový ocet a sójovou omáčku a chutí připomínající sladké švestky.

Chuť černého česneku mohou mít rádi ještě i ti, co česnek nenávidí. Bylo zjištěno, že tato superpotravina má ve srovnání s čerstvým česnekem větší antioxidační aktivitu.

Pro časopis Molecules výzkumníci uvedli:

“Někteří lidé se zdráhají sníst čerstvý česnek kvůli jeho nepříjemného zápachu a chuti. Na potlačení těchto vlastností bylo proto vyvinuto mnoho druhů přípravy česneku, aniž by ztratil své biologické funkce.

Zralý černý česnek (ABG) je česnekový přípravek se sladko-kyselou chutí a bez silného zápachu. ”

Pokud se rozhodnete pro konzumaci syrového česneku, buďte si vědomi toho, že pro stimulaci enzymu alináza, který zase katalyzuje tvorbu alicinu, který se rychle rozkládá a vytváří celou řadu rozličných prospěšných organosíranových sloučenin, musí být surový stroužek podrcen nebo nakrájený a nechán odstát na vzduchu pár minut.

A tak pro “aktivaci” léčivých vlastností česneku čerstvý stroužek před spolknutím popučte lžící, rozmačkejte nebo najemno nakrájejte.

Pokud vás trápí česnekový dech, je to jen malá cena, kterou platíte za mnohé následné zdravotní přínosy. Jakýkoliv následný nepříjemný pach však můžete potlačit požvýkáním čerstvého jablka, mátových listů nebo salátu.

Bylo zjištěno, že všechny tyto přírodní potraviny česnekový dech výrazně potlačují. Česneku tedy můžete jíst, co vám srdce ráčí a nemusíte se trápit, že budete obtěžovat jiných.Pokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zdraví

Je mi 45 a vypadám mladší než moje dcera! 5 minut denně si po obličeji rozmazávám tuto věc, kterou máme každý doma!

Dnes budu sdílet super jednoduchou a efektivní kávovou masku na obličej.

Tato maska ​​exfoliuje odumřelé buňky pokožky, hluboce vyživuje pokožku a zanechává ji zářivou, zářící. Díky tomu můj obličej vypadá tak hladce a jasně.

Medový
kávový prášek

Příprava:

Vezměte 1 a 1/2 čajové lžičky kávového prášku do misky a
přidejte jednu čajovou lžičku medu.
Velmi dobře to promíchejte

Nejprve si umyjte obličej teplou vodou, abyste otevřeli póry pokožky. Osušte si obličej suchý a poté si tuto masku naneste na obličej. Nechejte to působit 20-25 minut. Při aplikaci jemně vtírejte po dobu 2 minut a poté nechejte zaschnout. Opláchněte ji studenou vodou.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Okamžitě tento produkt vyhoďte! Produkt, který způsobuje rakovinu, má ho každý v lednici!

Nevhodné tepelné zpracování jídla během vaření může přispět k pronikání karcinogenů do těla dětí i dospělých.

Podle odborníků z Národního ústavu pro výživu mohou být známé potraviny zdrojem nebezpečných sloučenin. Nejprve se jedná o potraviny bohaté na sacharidy.

Pokud jsou nesprávně smažené nebo vařené, vytváří se v nich akrylamid – látka, která může vyvolat rozvoj rakoviny.

Při vyšším tepelném ošetření vstupuje 36% nebezpečné sloučeniny do těla dospělého z brambor, 30% z kávy, 13% z chleba. U dětí jsou tyto ukazatele ještě vyšší: 43% u brambor, 20% u hranolků a čokolády, 16% u chleba.

Podle odborníků mohou být rýžové koláče a rýžová kaše pro děti navíc velmi nebezpečné. Protože se tyto potraviny vaří při vysokých teplotách, mohou obsahovat anorganický arsen. Milovníci rýžových pokrmů, kteří je konzumují po dlouhou dobu, tak riskují, že u sebe rozvinou onkologii.

Známá jídla, jako je rýže, brambory nebo chléb, vařená při teplotách nad 120 stupňů, mohou také obsahovat nebezpečné sloučeniny, jako je olovo, kadmium, polychlorované bifenyly a dioxiny, tvrdí dánští odborníci.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Lékař, který provedl přes 1200 potratů a teď celému světu ukazuje, jak k tomu dochází zevnitř.

Dr. Levantino ve svém životě provedl více než 1200 potratů. Ve spolupráci s novinářkou Leelou Rose vytvořil speciální web, kde podrobně hovoří o každé metodě potratu a ukazuje, jak k ní dochází. Cíl je samozřejmě přesně opačný: boj o záchranu životů nenarozených dětí. Koneckonců, kdyby všichni viděli, co se vlastně při potratu stalo, pak by nebylo otázek, zda to udělat nebo ne.

Ne, nejde o skutečná krvavá videa nenarozených dětí. Jedná se o animace, spíše cynické, které doktor Levantino velmi bezcitně komentuje.

Video potratů ve druhém trimestru:

Ve videu výše – chirurgický potrat ve druhém trimestru těhotenství – rozebrání a extrakce plodu. Video zaznamenalo téměř 3,5 milionu zhlédnutí.

Indukční potrat ve třetím trimestru: podává se injekce, která zabije dítě a mrtvé dítě:

Vakuové potraty v prvním trimestru:

Video z potratu v prvním trimestru po užití potratových pilulek:

Všechny tyto typy potratů jsou ve Spojených státech legální.

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Video2 hodinami před

Potom co rozřezal strom našel tento muž uvnitř něco co nikdo nečekal a všechny to do dnes děsí!

Sotva někdo mohl najít něco zábavného při kácení stromů, ani ten chlap nemohl najít něco opravdu nečekaného a dokonce děsivého....

Celebrity4 hodinami před

Viděli jsme VŠECHNO! Hvězdy, které ukazují více, než je potřeba!

Hvězdy samozřejmě dávají pozor na svůj vzhled, ale často dělají chyby v kráse. Pokaždé, když se hvězdy pokusí překvapit své...

Horoskopy6 hodinami před

Páry podle znamení zvěrokruhu, které se k sobě nejvíce hodí na dlouhodobý vztah.

Dříve byla otázka „Jaké je vaše znamení zvěrokruhu?“ bylo hloupé klišé a chytlavá fráze, která nikdy nezklame, píše Urbo. Je...

Zajímavosti6 hodinami před

Existuje 5 typů ženských bříšek. Zde je postup, jak odstranit každý z nich!

Bez toho nebudete mít ploché břicho! Zbavit se břicha  je nejdůležitější úkol pro každou dívku, píše BetterMe. Tento problém je obzvláště akutní...

Zajímavosti6 hodinami před

Podle toho jak vás muž líbá poznáte co k vám cítí: 8 druhů polibků a jejich význam

Každý z nás vyjadřuje své city v lásce různými způsoby. To platí také pro způsob, jakým objímáme, a pro ty...

Stalo se7 hodinami před

Chtěla prodat své panenství za nejnovější iPhone 11. Takto byla potrestána …

Někdy jsou lidé schopni zločinů, lží, vražd kvůli penězům, píše EliteReaders. Naše hrdinka samozřejmě nikoho nezabila, ale kvůli uzavření výhodného...

Zdraví7 hodinami před

Je mi 45 a vypadám mladší než moje dcera! 5 minut denně si po obličeji rozmazávám tuto věc, kterou máme každý doma!

Dnes budu sdílet super jednoduchou a efektivní kávovou masku na obličej. Tato maska ​​exfoliuje odumřelé buňky pokožky, hluboce vyživuje pokožku...

Zajímavosti7 hodinami před

Okamžitě tento produkt vyhoďte! Produkt, který způsobuje rakovinu, má ho každý v lednici!

Nevhodné tepelné zpracování jídla během vaření může přispět k pronikání karcinogenů do těla dětí i dospělých. Podle odborníků z Národního...

Bizardní8 hodinami před

Odborníci zkoumali jídlo z fastfoodu McDonald’s pod mikroskopem a nevěřili svým očím, co viděli

Máte jedinečnou šanci získat odpověď na otázku, zda můžete McNuggets opravdu jíst. Je to škoda, ale vědci učinili nepříjemný objev....

Celebrity8 hodinami před

Na veřejnost pronikli dlouho zatajované konverzace mezi princem Philipem a Dianou. Tohle mluví za vše !

Včera se ve světových médiích rozšířila další tragická zpráva. Princ Philip, manžel královny Alžběty II., Zemřel. Aristokrat byl barevná a...

Oblíbené