Zajímavosti

Den vašeho narození předurčí, jak bude vypadat celý váš život. Je až neuvěřitelné, jak toto sedí!Jako první dostane dítě do vínku hned po narození kromě času a porodní váhy také datum. A právě datum velmi významně ovlivní povahu člověka. Odhalte spolu s námi kladné i záporné stránky vašeho osudu.

Číslice vašeho data narození ovlivní celý váš život. Nevěříte? Posuďte sami!

Jednička

Klady: nezávislost, kreativita, originalita, sebevědomí, rozený vůdce, inovátor a zejména individualista, který je velmi ambiciózní ochotný jít nekompromisně za svým cílem.

Zápory: neochota poslouchat druhých, nerad přijímá rozkazy, je mu vlastní arogance, impulzivnost a tvrdohlavost. Vzhledem k jeho odměřenosti horší vyjadřuje náklonnost a hloubku citů svým nejbližším.

Dvojka

Klady: přecitlivělost, něžnost, potřeba pomáhat, utěšovat, být neustále v kontaktu s ostatními, milovat a být milován, jsou to vynikající diplomaté, upřímní a velmi vzdělaní, velcí romantici a umělci.

Zápory: netouží být v centru pozornosti, raději jdou s davem, neradi projevují vlastní iniciativu, spoléhají se na své okolí, nadměrná plachost jim brání v tom jít za svým vysněným cílem, raději propadají sebelítosti a mají sklony upadat do deprese.

Trojka

Klady: neuvěřitelná komunikativnost, představivost, porozumění, věčný optimista, který je schopen užívat si života plnými doušky, věčně v dobré náladě, neustále milující vše kolem sebe.

Zápory: také trojky, stejně jako dvojky, mívají sklony ke smutku, melancholii a sebelítosti. Může za to jejich bujná fantazie, kdy vidí něco, co ve skutečnosti není a zbytečně zveličují banální problém.

Čtyřka

Klady: svědomitost, zodpovědnost, spolehlivost, seriózní jednání, logický přístup k problémům, ochota pomoci druhým, není nic, co by bylo pro čtyřku problém, se vším si umí poradit.

Zápory: neuznávají u druhých slabost, lenost, špatně odvedenou práci a nespolehlivost. Ze svého neúspěch bývají velmi často na pokraji zhroucení, ale nakonec zvítězí jejich zdravý rozum a nezdar je žene dál.

Pětka

Klady: dobrodruh, cestovatel, bohém, neustále v pohybu, miluje tajemno, rád zkoumá, přitahuje ho vše tajemné a nepoznané. Miluje výzvy, dokáže se rychle nadchnout pro nová dobrodružství

Zápory: přílišná zbrklost, ukvapenost a netrpělivost často vedou k naprosto zbytečným problémům a nedorozuměním. Neschopnost řešit problémy s chladnou hlavou a rozvahou.

Šestka

Klady: čestnost, věrnost, porozumění, láska, smysl pro rodinu, zodpovědnost, praktičnost a přátelskost. Touha být potřebný a nenahraditelný.

Zápory: žárlivost, sklon k vlastnictví, tvrdohlavost a potřeba neustálého obdivu a chvály ze strany svých přátel a rodiny. Nemá rád lidi, kteří nesouhlasí s jeho názory.

Sedmička

Klady: moudrost, inteligence, touha po poznání, vzdělání, miluje knihy, samotu a dokonalost. Je velký perfekcionalista, má silný potenciál v oblasti vědy a vynálezů.

Zápory: uzavřenost, tendence se izolovat, má sklon k hádkám, sarkasmu, je velmi tvrdohlavý, často podrážděný a výbuchy hněvu jsou velmi časté.

Osmička

Klady: symbol síly, inteligence, porozumění, pomoci, mají vrozenou touhu dosáhnout úspěchu jako v pracovním i soukromém životě, jsou velmi milující se smyslem pro rodinu. Jsou odborníky ve svých profesích, dokáží vést kolektiv a rozhodovat.

Zápory: nadměrné ambice, tvrdost jak k sobě, tak i k druhým, netrpělivost, snaha mít vše nejraději hned, neschopnost tolerovat chyby u podřízených.

Devítka

Klady: sentimentální romantická duše, nezištný přítel, partner a člověk, který není neschopný oplácet zlo zlem, zodpovědný a velkorysý.

Zápory: lehce odpouští urážky, velkoryse přehlíží nedostatky jiných a to i svých podřízených, kteří toho zneužívají, umí sice získat peníze, ale neví hospodařit.

Desítka

Klady: jednoduchost, přímočarost, velké sebevědomí, neschopnost intrikovat, volí raději snadnou cestu k dosažení cíle, nesnáší potíže, miluje rodinu a pořádek.

Zápory: majetníckosť, arogance, problémy řeší když je pozdě, nesnáší pravdu, prosazuje svou vůli a své názory, dokáže urážet lidi ve svém okolí, aniž by měl důvod, často propadá hněvu a hned zase melancholii.

Jedenáctka

Klady: jemnost, milující srdce, otevřenost, nadpozemsky čistá duše ochotna vždy podat pomocnou ruku, dokáže naslouchat ostatním, není slepá k potřebám jiných.

Zápory: někdy až moc důvěry může škodit, neschopnost rozlišit ukryté zlo v jiném člověku, hlavu stále v oblacích, malý nebo téměř žádný vrozený pud sebezáchovy, absence pro tvrdou realitu dnešního života.

Dvanáctka

Klady: pevná a neochvějná vůle, zdravý a pozitivní přístup k životu, neutuchající energie, vnitřní síla, harmonie, skvělý talent všechno organizovat, vést a řídit.

Zápory: přílišná horlivost, snaha být za každou cenu o krok napřed, neschopnost odpočívat, zastavit se a jen tak naslouchat přírodě.

Třináctka

Klady: celoživotní snaha po dokonalosti, úspěchu, obdivu, uznání, neustálá nutnost dělat změny.

Zápory: nesnášenlivost vůči ostatním, neschopnost tolerovat jiné názory, lenost az vlastního neúspěchu vinit druhé, hledat chyby jinde a ne u sebe.

Čtrnáctka

Klady: potřeba naprosté volnosti a svobody, smyslnost, vášnivost, tolerance, oddanost, potřeba milovat a lásku dostávat.

Zápory: nekontrolovatelný hněv, neschopnost udržet si materiální hodnoty a čelit nepříjemným situacím, časté střídání partnerů a to iv období trvalého vztahu.

Patnáctka

Klady: věční snílci a vynálezci, mlčenlivost, uzavřenost, citlivost a soucit, to jsou vlastnosti patnácti a také velká míra vnímání bolesti a utrpení druhých.

Zápory: neschopnost vyjádřit nespokojenost, raději mlčí a trpělivě snáší urážky a výčitky, často neoprávněné, neumí se smířit s kritikou, nezvládají řešit banální problémy, vše si příliš berou k srdci.

Šestnáctka

Klady: vzdělanost, zodpovědnost, velkorysost, citlivost, nezávislost, tajemno. Vynikající intuice, schopnost zaujmout jak svým neodolatelným šarmem, tak inteligencí. Je jemný a věrný partner.

Zápory: nadřazenost, povýšenost, častá snaha uzavírat se do sebe, někdy ale zdrženlivost a nespolečenskost.

Sedmnáctka

Klady: citlivost, vytrvalost, oddanost, tvrdohlavost, upřímnost, laskavost a potřeba milovat.

Zápory: nesnášejí faleš, pokrytectví, odmítnutí, vyžadují absolutní oddanost a pozornost, vždy obhajuje svůj názor i za cenu toho, že je vadný.

Osmnáctka

Klady: velká odvaha, smysl pro spravedlnost, čestnost, na ochranu rodiny a přátel jsou schopni všeho, zakládají si na své bezchybné pověsti a jejich dané slovo je nad zákon. Ve vztahu si váží hlavně vzájemné úcty.

Zápory: silné až nezdravé emoce ohledně jejich vzhledu a charakteru, pokud se někdo dotkne jejich pověsti, propadají do deprese a za každou cenu se snaží vše napravit, bývají velmi vztahovační a snadno se urazí.

Devatenáctka

Klady: odhodlanost, otevřenost, odvaha, energie ve všem co dělají, vytrvalost a pracovitost je jejich přirozenost. Milují stabilitu jak v rodině, tak i v zaměstnání, nesnáší změny.

Zápory: materialisté, kteří jdou tvrdě za svým, vše hodnotí z pohledu kolik a co za to. Peníze a zase peníze, to je jejich alfa omega.

Dvacítka

Klady: věrný přítel, veselý společník milující oslavy, večírky, zábavu, vzrušení, hudbu, tanec, prostě společnost.

Zápory: lehce propadá melancholii, stále si stěžuje na nepřízeň osudu, je věčně nespokojený sám se sebou, snadno se nechá ovlivnit jinými. Nesnáší samotu, odmítnutí nebo ignorování.

Dvacet jednička

Klady: smysl pro pořádek, řád, praktičnost, schopnost dosáhnout úspěchu, najít odpovídající práci a udržet si dosaženého společenského postavení.

Zápory: příliš si zakládají na svém bohatství, úspěchu, jsou cyničtí, arogantní, rádi opovrhují jinými méně úspěšnými, které často vystavují svým ironickým poznámkám.

dvacet dvojka
Klady: široký pohled na svět, vzdělanost, skromnost, odpovědnost, touha probádat vzdálené světy, vesmír a nakouknout do všech zákoutí nepoznaného.

Zápory: vyžadují povzbuzení od ostatních, milují chválu a uznání, jejich ješitnost je nesmírná, nemají rádi kritiku, neúspěch a ignorování. Vždy chtějí být středem pozornosti.

Dvacet trojka

Klady: vášeň, touha po dobrodružství, odvaha, rozhodnost s jakou se ženou neustále za novým a novým, což je posune dál, optimismus a zvědavost, neskutečná přitažlivost pro opačné pohlaví.

Zápory: jejich smyslný vzhled je často přivádí do problémů, se kterými si mnohdy nevědí rady, občas si je přivodí svým chováním sami. Jsou příliš svobodomyslní, občas by neškodila trocha pokory a odříkání.

dvacet čtyřka
Klady: ohleduplnost, loajalita, rozvaha a smysl pro spravedlnost a všechno dokonalé a krásné. Vše musí být na svém místě av čistotě, milují tvořit a pracovat rukama.

Zápory: neradi se pouštějí do úkolů, které se zdají být složité nebo nemožné. Většinou nad vším dlouho přemýšlejí a jak se rozhodnou, potřebují občas trochu postrčit.

dvacet pětka
Klady: citlivost, oddanost, laskavost, vrozená intuice hraničící s nadpřirozenými schopnostmi, inteligence a skromnost.

Zápory: přehnaná citlivost, snaha vše řídit a rozhodovat, i když to myslí dobře, často bývají nepochopení a to nesou velmi těžko.

Dvacet šestka

Klady: velmi silná vůle spojená s potřebou ochraňovat, množství energie a schopnost vést, citlivost a oddanost. Věrnost a především přátelskost.

Zápory: touha po neomezené moci, domýšlivost, přesvědčení o vlastní velikosti a nadřazenosti, netolerance slabosti.

Dvacet sedmička

Klady: velké léčitelské schopnosti, vnímavost, otevřenost, snaha pomáhat druhým, laskavost a láska ke všemu živému.

Zápory: přílišné sebevědomí, neschopnost uznat chybu, netrpělivost, změny nálad do výbuchů hněvu až k nekontrolovatelnému pláče a zoufalému jednání.

Dvacet osmička

Klady: zakořeněný smysl pro odpovědnost, řád, pořádek, dodržování pravidel, inteligence, laskavost a přátelskost. Nesnáší hádky a rozpory. Má tvůrčí schopnosti a představivost.

Zápory: nechce si přiznat svůj omyl, hledá viníka jinde, neustále má sklon něco řešit, napravovat a urovnávat.

Dvacet devítka

Klady: toto je bytost jdoucí z extrému do extrému. Na jedné straně rozený diplomat a věrný partner, na druhé nespoutaný dobrodruh a vášnivý milovník.

Zápory: nikdy nevíte, co právě v této chvíli udělá, zda bude tím hodným nebo špatným, často se zamiluje do špatné osoby, která v něm vyvolává pocit nejistoty a malosti, i když je to ve skutečnosti naopak.

Třicítka

Klady: houževnatost, schopnost dokázat mnohé, nezávislost, téměř sloní paměť a úplná soustředěnost. Neuvěřitelně rychle a správně se dokáže rozhodovat, má smysl pro praktičnost.

Zápory: občas je duchem úplně nepřítomný, silně soustředěný, nevnímá okolí, dokáže se zcela ponořit do řešení vzniklé situace, bývá velmi upřímný a mnohdy si ani neuvědomí, jak jeho upřímnost může druhých ranit.

Třicet jednička

Klady: nezávislost, kreativita, volnost, svoboda, dokonalost s jakou vykonávají práci je neskutečná, vynikající organizační schopnosti a odvaha pustit se do každé role.

Zápory: netolerují lajdáctví, nesvědomitost, nedochvilnost a hlavně nikdy nepromíjí lež. Jsou na svých podřízených velmi přísní a vyžadují vždy perfektní práci, neuznávají žádnou lidskou slabost.Pokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Video

Porota se jí smála, protože si vybrala písničku, kterou je ” nemožné zazpívat”. Sledujte jejich reakci, když začne zpívat!

V ukrajinské verzi Xfactoru se objevila 27letá žena, od níž nikdo neočekával nic velkého. Při pohledu na ni se porota domnívala, že je další ženou, která touží po kariéře, ale neumí zpívat. Netušili, jak moc se mýlili!

Julia Chupira zpívala slavnou píseň Whitney Houstonové I Will Always Love You. Její hlas nejprve překvapil a pak všechny nadchl! Něco nám říká, že si Julie všimli lidé v hudebním průmyslu a dělá z ní hvězdu. Má neuvěřitelný talent!

Líbí se vám její hlas? Sdílejte!

Pokračovat ve čtení

Video

Už jí nebavilo si barvit své šedé vlasy pořád dokola. Kadeřník dostal bláznivý nápad!

Kerry Grundhoefer má 41 let a barvila si vlasy již více než 10 let. Ale už toho měla dost – byly zničené, bez života a barva už nezakrývala šedou barvu jako předtím. O několik let později se rozhodla vyhledat pomoc odborníka Christophera Hawkinse. Změnil ji k nepoznání!

Kerry chtěla podstoupit radikální změnu …

Všechno bylo okamžitě jasné kadeřníkovi! Nejen, že si podstatně ostříhal vlasy, ale také odhalil něco, co se Kerry celé ty roky snažil skrýt …

Šedým vlasům se už nedalo vyhnout. Velmi se jí to hodí! Podívejte se na celou transformaci:

Sníte někdo z vašich přátel o radikální změně účesu? Sdílet tento článek!

Pokračovat ve čtení

Humor

Muž prosí svého psa, aby vstal konečně z postele. Když uslyšel co mu na to řekl jeho mazlíček, nemohl se přestat smát!

Thorovo štěně nesnáší vstávání. Jeho majitel vlastní pekárnu, takže musí být na nohou v 3:30 ráno. Tentokrát se Thor rozhodl přesvědčit svého pána, aby usnul.

Při pohledu na reakci psa, který chce bojovat alespoň hodinu spánku, nebudete schopni zadržet smích!

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Video2 měsíci před

Porota se jí smála, protože si vybrala písničku, kterou je ” nemožné zazpívat”. Sledujte jejich reakci, když začne zpívat!

V ukrajinské verzi Xfactoru se objevila 27letá žena, od níž nikdo neočekával nic velkého. Při pohledu na ni se porota...

Děti2 měsíci před

Matka natočila, jak si její dcera povídá s kočkou. To co se stalo v 10. vteřině? K nezaplacení!

Toto dítě má zajímavé rozhovory se svou kočkou každý den. Matka proto neváhala a rozhodla se je sdílet s celým...

Video2 měsíci před

Už jí nebavilo si barvit své šedé vlasy pořád dokola. Kadeřník dostal bláznivý nápad!

Kerry Grundhoefer má 41 let a barvila si vlasy již více než 10 let. Ale už toho měla dost –...

Děti2 měsíci před

Když rodina adoptovala z útulku týraného psa, nečekali ani v nejmenším, jak to skončí!

Elizabeth Spence a její manžel vždy chtěli velkou rodinu. Mají tři děti a … adoptovali 6 zvířat z útulku. Psi...

Humor2 měsíci před

Muž prosí svého psa, aby vstal konečně z postele. Když uslyšel co mu na to řekl jeho mazlíček, nemohl se přestat smát!

Thorovo štěně nesnáší vstávání. Jeho majitel vlastní pekárnu, takže musí být na nohou v 3:30 ráno. Tentokrát se Thor rozhodl...

Video2 měsíci před

Celý svět na chvilku ztratil řeč, když uviděli tohle nádherné vystoupení. Podívejte se proč

Labutí jezero Čajkovskij je klasikou baletu. Ale když uvidíte podívanou provedenou Velkým čínským státním cirkusem, vyrazí vám to dech. Jejich...

Děti2 měsíci před

4 letý chlapec zemřel kvůli koření, které máme každý z nás doma volně dostupné. Teď jeho máma varuje všechny rodiče

Každý rodič ví, že i když dítě hlídá 24 hodin, dostane skvělý nápad, který i tak zrealizuje. Tyto myšlenky často...

Video2 měsíci před

Když vešel na scénu slepý a autistický chlapec, nikdo nechápal co předvedl. Diváci si mysleli, že se stal zázrak!

Christopher Duffley z Manchesteru je perfektní, laskavé a šťastné dítě, i když to v životě není tak snadné jako jeho...

Děti2 měsíci před

Žena si adoptovala dítě, které nikdo nechtěl. Teprve po 28 letech zjistila co před ní tajil.

Ingeborg Mclntosh je profesionální matkou. V jejím domě se přes léto vystřídalo více než 125 dětí. Žádné z nich si...

Vztahy2 měsíci před

Sen každého muže! Největší dračice v posteli jsou tyto dva typy žen: Patříte mezi ně?

Zajímavé objevy o ženském sebevědomí při sexu publikovali vědci z Belgie. Zjistili, že na sebevědomí ženy v posteli nemá vliv...

Oblíbené