Zajímavosti

Den vašeho narození předurčí, jak bude vypadat celý váš život. Je až neuvěřitelné, jak toto sedí!Jako první dostane dítě do vínku hned po narození kromě času a porodní váhy také datum. A právě datum velmi významně ovlivní povahu člověka. Odhalte spolu s námi kladné i záporné stránky vašeho osudu.

Číslice vašeho data narození ovlivní celý váš život. Nevěříte? Posuďte sami!

Jednička

Klady: nezávislost, kreativita, originalita, sebevědomí, rozený vůdce, inovátor a zejména individualista, který je velmi ambiciózní ochotný jít nekompromisně za svým cílem.

Zápory: neochota poslouchat druhých, nerad přijímá rozkazy, je mu vlastní arogance, impulzivnost a tvrdohlavost. Vzhledem k jeho odměřenosti horší vyjadřuje náklonnost a hloubku citů svým nejbližším.

Dvojka

Klady: přecitlivělost, něžnost, potřeba pomáhat, utěšovat, být neustále v kontaktu s ostatními, milovat a být milován, jsou to vynikající diplomaté, upřímní a velmi vzdělaní, velcí romantici a umělci.

Zápory: netouží být v centru pozornosti, raději jdou s davem, neradi projevují vlastní iniciativu, spoléhají se na své okolí, nadměrná plachost jim brání v tom jít za svým vysněným cílem, raději propadají sebelítosti a mají sklony upadat do deprese.

Trojka

Klady: neuvěřitelná komunikativnost, představivost, porozumění, věčný optimista, který je schopen užívat si života plnými doušky, věčně v dobré náladě, neustále milující vše kolem sebe.

Zápory: také trojky, stejně jako dvojky, mívají sklony ke smutku, melancholii a sebelítosti. Může za to jejich bujná fantazie, kdy vidí něco, co ve skutečnosti není a zbytečně zveličují banální problém.

Čtyřka

Klady: svědomitost, zodpovědnost, spolehlivost, seriózní jednání, logický přístup k problémům, ochota pomoci druhým, není nic, co by bylo pro čtyřku problém, se vším si umí poradit.

Zápory: neuznávají u druhých slabost, lenost, špatně odvedenou práci a nespolehlivost. Ze svého neúspěch bývají velmi často na pokraji zhroucení, ale nakonec zvítězí jejich zdravý rozum a nezdar je žene dál.

Pětka

Klady: dobrodruh, cestovatel, bohém, neustále v pohybu, miluje tajemno, rád zkoumá, přitahuje ho vše tajemné a nepoznané. Miluje výzvy, dokáže se rychle nadchnout pro nová dobrodružství

Zápory: přílišná zbrklost, ukvapenost a netrpělivost často vedou k naprosto zbytečným problémům a nedorozuměním. Neschopnost řešit problémy s chladnou hlavou a rozvahou.

Šestka

Klady: čestnost, věrnost, porozumění, láska, smysl pro rodinu, zodpovědnost, praktičnost a přátelskost. Touha být potřebný a nenahraditelný.

Zápory: žárlivost, sklon k vlastnictví, tvrdohlavost a potřeba neustálého obdivu a chvály ze strany svých přátel a rodiny. Nemá rád lidi, kteří nesouhlasí s jeho názory.

Sedmička

Klady: moudrost, inteligence, touha po poznání, vzdělání, miluje knihy, samotu a dokonalost. Je velký perfekcionalista, má silný potenciál v oblasti vědy a vynálezů.

Zápory: uzavřenost, tendence se izolovat, má sklon k hádkám, sarkasmu, je velmi tvrdohlavý, často podrážděný a výbuchy hněvu jsou velmi časté.

Osmička

Klady: symbol síly, inteligence, porozumění, pomoci, mají vrozenou touhu dosáhnout úspěchu jako v pracovním i soukromém životě, jsou velmi milující se smyslem pro rodinu. Jsou odborníky ve svých profesích, dokáží vést kolektiv a rozhodovat.

Zápory: nadměrné ambice, tvrdost jak k sobě, tak i k druhým, netrpělivost, snaha mít vše nejraději hned, neschopnost tolerovat chyby u podřízených.

Devítka

Klady: sentimentální romantická duše, nezištný přítel, partner a člověk, který není neschopný oplácet zlo zlem, zodpovědný a velkorysý.

Zápory: lehce odpouští urážky, velkoryse přehlíží nedostatky jiných a to i svých podřízených, kteří toho zneužívají, umí sice získat peníze, ale neví hospodařit.

Desítka

Klady: jednoduchost, přímočarost, velké sebevědomí, neschopnost intrikovat, volí raději snadnou cestu k dosažení cíle, nesnáší potíže, miluje rodinu a pořádek.

Zápory: majetníckosť, arogance, problémy řeší když je pozdě, nesnáší pravdu, prosazuje svou vůli a své názory, dokáže urážet lidi ve svém okolí, aniž by měl důvod, často propadá hněvu a hned zase melancholii.

Jedenáctka

Klady: jemnost, milující srdce, otevřenost, nadpozemsky čistá duše ochotna vždy podat pomocnou ruku, dokáže naslouchat ostatním, není slepá k potřebám jiných.

Zápory: někdy až moc důvěry může škodit, neschopnost rozlišit ukryté zlo v jiném člověku, hlavu stále v oblacích, malý nebo téměř žádný vrozený pud sebezáchovy, absence pro tvrdou realitu dnešního života.

Dvanáctka

Klady: pevná a neochvějná vůle, zdravý a pozitivní přístup k životu, neutuchající energie, vnitřní síla, harmonie, skvělý talent všechno organizovat, vést a řídit.

Zápory: přílišná horlivost, snaha být za každou cenu o krok napřed, neschopnost odpočívat, zastavit se a jen tak naslouchat přírodě.

Třináctka

Klady: celoživotní snaha po dokonalosti, úspěchu, obdivu, uznání, neustálá nutnost dělat změny.

Zápory: nesnášenlivost vůči ostatním, neschopnost tolerovat jiné názory, lenost az vlastního neúspěchu vinit druhé, hledat chyby jinde a ne u sebe.

Čtrnáctka

Klady: potřeba naprosté volnosti a svobody, smyslnost, vášnivost, tolerance, oddanost, potřeba milovat a lásku dostávat.

Zápory: nekontrolovatelný hněv, neschopnost udržet si materiální hodnoty a čelit nepříjemným situacím, časté střídání partnerů a to iv období trvalého vztahu.

Patnáctka

Klady: věční snílci a vynálezci, mlčenlivost, uzavřenost, citlivost a soucit, to jsou vlastnosti patnácti a také velká míra vnímání bolesti a utrpení druhých.

Zápory: neschopnost vyjádřit nespokojenost, raději mlčí a trpělivě snáší urážky a výčitky, často neoprávněné, neumí se smířit s kritikou, nezvládají řešit banální problémy, vše si příliš berou k srdci.

Šestnáctka

Klady: vzdělanost, zodpovědnost, velkorysost, citlivost, nezávislost, tajemno. Vynikající intuice, schopnost zaujmout jak svým neodolatelným šarmem, tak inteligencí. Je jemný a věrný partner.

Zápory: nadřazenost, povýšenost, častá snaha uzavírat se do sebe, někdy ale zdrženlivost a nespolečenskost.

Sedmnáctka

Klady: citlivost, vytrvalost, oddanost, tvrdohlavost, upřímnost, laskavost a potřeba milovat.

Zápory: nesnášejí faleš, pokrytectví, odmítnutí, vyžadují absolutní oddanost a pozornost, vždy obhajuje svůj názor i za cenu toho, že je vadný.

Osmnáctka

Klady: velká odvaha, smysl pro spravedlnost, čestnost, na ochranu rodiny a přátel jsou schopni všeho, zakládají si na své bezchybné pověsti a jejich dané slovo je nad zákon. Ve vztahu si váží hlavně vzájemné úcty.

Zápory: silné až nezdravé emoce ohledně jejich vzhledu a charakteru, pokud se někdo dotkne jejich pověsti, propadají do deprese a za každou cenu se snaží vše napravit, bývají velmi vztahovační a snadno se urazí.

Devatenáctka

Klady: odhodlanost, otevřenost, odvaha, energie ve všem co dělají, vytrvalost a pracovitost je jejich přirozenost. Milují stabilitu jak v rodině, tak i v zaměstnání, nesnáší změny.

Zápory: materialisté, kteří jdou tvrdě za svým, vše hodnotí z pohledu kolik a co za to. Peníze a zase peníze, to je jejich alfa omega.

Dvacítka

Klady: věrný přítel, veselý společník milující oslavy, večírky, zábavu, vzrušení, hudbu, tanec, prostě společnost.

Zápory: lehce propadá melancholii, stále si stěžuje na nepřízeň osudu, je věčně nespokojený sám se sebou, snadno se nechá ovlivnit jinými. Nesnáší samotu, odmítnutí nebo ignorování.

Dvacet jednička

Klady: smysl pro pořádek, řád, praktičnost, schopnost dosáhnout úspěchu, najít odpovídající práci a udržet si dosaženého společenského postavení.

Zápory: příliš si zakládají na svém bohatství, úspěchu, jsou cyničtí, arogantní, rádi opovrhují jinými méně úspěšnými, které často vystavují svým ironickým poznámkám.

dvacet dvojka
Klady: široký pohled na svět, vzdělanost, skromnost, odpovědnost, touha probádat vzdálené světy, vesmír a nakouknout do všech zákoutí nepoznaného.

Zápory: vyžadují povzbuzení od ostatních, milují chválu a uznání, jejich ješitnost je nesmírná, nemají rádi kritiku, neúspěch a ignorování. Vždy chtějí být středem pozornosti.

Dvacet trojka

Klady: vášeň, touha po dobrodružství, odvaha, rozhodnost s jakou se ženou neustále za novým a novým, což je posune dál, optimismus a zvědavost, neskutečná přitažlivost pro opačné pohlaví.

Zápory: jejich smyslný vzhled je často přivádí do problémů, se kterými si mnohdy nevědí rady, občas si je přivodí svým chováním sami. Jsou příliš svobodomyslní, občas by neškodila trocha pokory a odříkání.

dvacet čtyřka
Klady: ohleduplnost, loajalita, rozvaha a smysl pro spravedlnost a všechno dokonalé a krásné. Vše musí být na svém místě av čistotě, milují tvořit a pracovat rukama.

Zápory: neradi se pouštějí do úkolů, které se zdají být složité nebo nemožné. Většinou nad vším dlouho přemýšlejí a jak se rozhodnou, potřebují občas trochu postrčit.

dvacet pětka
Klady: citlivost, oddanost, laskavost, vrozená intuice hraničící s nadpřirozenými schopnostmi, inteligence a skromnost.

Zápory: přehnaná citlivost, snaha vše řídit a rozhodovat, i když to myslí dobře, často bývají nepochopení a to nesou velmi těžko.

Dvacet šestka

Klady: velmi silná vůle spojená s potřebou ochraňovat, množství energie a schopnost vést, citlivost a oddanost. Věrnost a především přátelskost.

Zápory: touha po neomezené moci, domýšlivost, přesvědčení o vlastní velikosti a nadřazenosti, netolerance slabosti.

Dvacet sedmička

Klady: velké léčitelské schopnosti, vnímavost, otevřenost, snaha pomáhat druhým, laskavost a láska ke všemu živému.

Zápory: přílišné sebevědomí, neschopnost uznat chybu, netrpělivost, změny nálad do výbuchů hněvu až k nekontrolovatelnému pláče a zoufalému jednání.

Dvacet osmička

Klady: zakořeněný smysl pro odpovědnost, řád, pořádek, dodržování pravidel, inteligence, laskavost a přátelskost. Nesnáší hádky a rozpory. Má tvůrčí schopnosti a představivost.

Zápory: nechce si přiznat svůj omyl, hledá viníka jinde, neustále má sklon něco řešit, napravovat a urovnávat.

Dvacet devítka

Klady: toto je bytost jdoucí z extrému do extrému. Na jedné straně rozený diplomat a věrný partner, na druhé nespoutaný dobrodruh a vášnivý milovník.

Zápory: nikdy nevíte, co právě v této chvíli udělá, zda bude tím hodným nebo špatným, často se zamiluje do špatné osoby, která v něm vyvolává pocit nejistoty a malosti, i když je to ve skutečnosti naopak.

Třicítka

Klady: houževnatost, schopnost dokázat mnohé, nezávislost, téměř sloní paměť a úplná soustředěnost. Neuvěřitelně rychle a správně se dokáže rozhodovat, má smysl pro praktičnost.

Zápory: občas je duchem úplně nepřítomný, silně soustředěný, nevnímá okolí, dokáže se zcela ponořit do řešení vzniklé situace, bývá velmi upřímný a mnohdy si ani neuvědomí, jak jeho upřímnost může druhých ranit.

Třicet jednička

Klady: nezávislost, kreativita, volnost, svoboda, dokonalost s jakou vykonávají práci je neskutečná, vynikající organizační schopnosti a odvaha pustit se do každé role.

Zápory: netolerují lajdáctví, nesvědomitost, nedochvilnost a hlavně nikdy nepromíjí lež. Jsou na svých podřízených velmi přísní a vyžadují vždy perfektní práci, neuznávají žádnou lidskou slabost.Pokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímavosti

Mladík poslal chudé školačce z filipín dárek: on sam ani netušíl, co se za 14 let stane

Tento příběh dojme srdce milionů lidí, protože je to jako v nejpravděpodobnějším seriálu se šťastným koncem.

Začalo to dárkem. S obyčejným vánočním dárkem.

Tyler našel krabici na boty, zabalil ji do papíru a vložil dárek, pohlednici a fotografii. Nevěděl, kdo dostane jeho krabici. Chlapec ji jednoduše vzal pryč a bezpečně na ni zapomněl. Jak můžete uhodnout, dárek dostal dívka na fotografii vlevo. Jmenuje se Joana Marchand a pochází z Filipín.

Je to už 11 let. Jednoho dne dostal Tyler oznámení na sociální síti – přátelé mu chtěli přidat dívku. Mladý muž žádost nejprve zamítl. Dívka však svůj požadavek zopakovala. Tyler se tehdy rozhodl, že tato dívka s ním jednou možná studovala, a tak žádost přijal.

Po chvíli dostal Tyler od dívky první zprávu. Napsala, že měla Tylerovu fotografii dítěte a dárek, který několik let pečlivě schovávala. Když mladík viděl fotografii, okamžitě pochopil, o co jde. Začal se s dívkou stýkat. Trvalo to tedy několik měsíců. Tyler a Joana si začali uvědomovat, že je spojuje skutečné a upřímné přátelství. V jednu chvíli Joana pozvala Tylera na návštěvu a ten, kdo sbíral věci, šel na Filipíny.

Když mladík viděl Joanu naživu, okamžitě si uvědomil, že je zamilovaný. Setkal se s dívčinými rodiči a přáteli, poté představil Joan svým příbuzným.

Stále komunikovali, telefonovali, ale vztah byl jiný. Při příštím příjezdu na Filipíny požádal dívku o ruku. Svatba se konala v roce 2014.

Tyler připouští, že si neumí představit, co by se stalo, kdyby se akce nezúčastnil, poslal tento dárek, odmítl nabídku od Joe a konečně by ji neviděl. Všechno by dopadlo jinak. Prostě by nepotkal lásku svého života. Tyler si je dnes jistý: když uděláte malý dobrý skutek, bude vám lépe. Dobré se vždy vrátí a to je pravda.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Víte, co se děje s ženským tělem po obejmutí? Po přečtení tohoto článku to budete dělat častěji

Spisovatel David Tumarison krásně popisuje, co se děje během intimního objetí …

,, Když muž tiše přichází zezadu a objímá svou ženu, uzavírá kruh. Jeho a její kruh. Je to kruh něhy, tepla a ochrany. Ženu umístí přímo do středu vášnivého kruhu.

Tímto neúmyslně poukazuje, že v tomto konkrétním okamžiku je právě ona středem vesmíru. Muž drží ženu ticho. Žena zůstává ticho. Cítí teplo, teplo které proudí z jeho teplých a klidných rukou. ”

,, Když muž objímá ženu, ona se cítí jako kdyby měla křídla a mohla létat. Tento kruh lásky je klidný a útulný. Tato tichá něha ji rozpustí jako kostky cukru v šálku čaje. Když je právě v centru jeho tlejícího kruhu? ”

,, Co cítí? Když je v této chvíli? ”

“Je ženou či dívkou? Cítí se milující či milovanou? Něžná pokrývka ticha překryla ženské ramena a zakryly její myšlenky před mužem …. nebo právě naopak, v tomto kruhu je všechno odkryté?

Koneckonců on ji jen drží, chrání ji od vnějšího světa, který je studený a osamělý. No v jeho náručí je teplo a pohodlně.

Tyto ruce jsou její ochranou a pohodlím. Právě toto je vše co žena nevědomky hledá, čeká a v co doufá … ”

Objímejte svou ženu častěji. Umístěte ji do středu kruhu. Važte si ji, ukažte jí jaká něžná a smyslná vaše láska může být. Jen po lásce ona touží tak jako i vy.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Hasiči varují – nikdy nepoužívejte tuto prodlužovačku! Pokud ji máte doma, okamžitě ji vyhoďte.

Některé prodlužovačky, ačkoli dokáží často každému v domácnosti pomoci, mohou způsobit více škody než užitku.

Například ta, kterou vám dnes ukážeme, je velmi nebezpečná a raději byste ji neměli používat.

Prodlužovačky jsou velmi praktické a dokážou pomoci v domácnosti téměř každému.
To však nemění nic na tom, že bychom měli vědět, jak je dobře používať.Inak může dojít k tragédii.

Hasiči nyní varují a tvrdí, že byste si měli dát pořádně pozor na to, co do prodlužovačky zapojujete. Klasická prodlužovačka na šest vstupů umí udělat více škody než užitku, pokud ji používáte špatně.

“Vasabladet” tvrdí, že prodlužovačka dokáže zajistit energii pro 57 laptopů, 4 kávovary, ale pouze 2 fény.

Z testu vyplynulo, že jen pět procent z 226 lamp a lampiček, kterými si Evropané běžně vybavují domovy či kanceláře, nevykazovalo žádné nedostatky. Testované lampy měly řadu technických nedostatků, jako je například špatné uzemnění. Často nenesly označení EC, které znamená, že výrobek splňuje evropské normy.

Prodlužovačky se v posledních letech staly běžnou součástí domácností v EU, a tak se autoři testu zaměřili i na ně. Zjistili, že 58 procent z 210 výrobků je natolik nebezpečných, že by měly být staženy z trhu. Ve výsledku testem prošla průměrně jen jedna prodlužovačka ze šesti. Nejčastějším nedostatkem byl špatný tvar a rozměry zásuvek a zástrček. Prodlužovačky byly rovněž často nekvalitní pokud jde o výdrž materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

Do testu prodlužovaček se zapojila Slovenská republika, Česká republika, Německo, Dánsko, Španělsko, Polsko a Švédsko.

“Doporučením je kupovat prověřené výrobky u známých výrobců,” vzkázala spotřebitelům mluvčí Evropské komise Helen Kearnsová.

Dávejte proto velký pozor na to, co připojíte dříve, než dojde k tragédii. Taková chyba vás může stát střechu nad hlavou.

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Zajímavosti2 týdny před

Mladík poslal chudé školačce z filipín dárek: on sam ani netušíl, co se za 14 let stane

Tento příběh dojme srdce milionů lidí, protože je to jako v nejpravděpodobnějším seriálu se šťastným koncem. Začalo to dárkem. S...

Celebrity2 týdny před

Poslední chvilky se budou konat v pražském Rudolfinu: Rozhodnutí, které nikdo nečekal vdovy Jiřího Menzela

Oscarový režisér Jiří Menzel zemřel 5. září a jeho vdova Olga již má plán pohřbu známého režiséra. Tímto rozhodnutím všechny...

Politika3 týdny před

Padl ROZSUDEK: Kočner a Zsuzsová jsou ve vraždě Kuciaka nevinní!

Na specializovaném trestním soudu v Pezinku (STS) se ve čtvrtek začalo líčení v kauze vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho...

Zajímavosti4 týdny před

Víte, co se děje s ženským tělem po obejmutí? Po přečtení tohoto článku to budete dělat častěji

Spisovatel David Tumarison krásně popisuje, co se děje během intimního objetí … ,, Když muž tiše přichází zezadu a objímá...

Zajímavosti4 týdny před

Hasiči varují – nikdy nepoužívejte tuto prodlužovačku! Pokud ji máte doma, okamžitě ji vyhoďte.

Některé prodlužovačky, ačkoli dokáží často každému v domácnosti pomoci, mohou způsobit více škody než užitku. Například ta, kterou vám dnes...

Zajímavosti4 týdny před

Uvařte jablko s bobkovým listem a nepotřebujete léky z lékárny: Fantastická přírodní medicína pro celkové zdraví!

Jablko a bobkový list. Dvě suroviny, které se běžně používají v kuchyni a mnozí ani netuší, jakou mají spolu léčivou...

Zajímavosti4 týdny před

Velký objev: Tento repelent proti komárům obsahuje látky, které chrání před koronavirem!

Látka, kterou obsahuje tento repelent proti komárům ničí covid-19. Potvrdila to studie Armádní laboratoře v Británii, jejíž předběžné závěry ve...

Zajímavosti4 týdny před

Touto metodou se dá vyléčit jakákoliv rakovina do 3 minut. Vše, co potřebujete udělat, je toto

Tato výjimečná teorie byla poprvé prezentována Gregg Branden, americkým autorem známým svými teoriemi ohledně léčby rakoviny. Tvrdí, že existuje něco,...

Zajímavosti4 týdny před

Víte co skrývá tato kapsička? Plní jednu velmi důležitou funkci. Mnoho žen o tom nemá ani ponětí!

Používání tohoto spodního prádla se datuje do šestnáctého století, kdy jej však nosili jen prostitutky a dále staré a nemocné...

Video4 týdny před

Video, které obletělo celý svět. Toto je ten nejlepší svatební tanec jaký jste kdy viděli!

Na své svatbě nemůžete netancovať- tak říká tradice. Navíc se jedná o irskou svatbu, která se neobejde bez irského tance....

Oblíbené