Zajímavosti

Den vašeho narození předurčí, jak bude vypadat celý váš život. Je až neuvěřitelné, jak toto sedí!Jako první dostane dítě do vínku hned po narození kromě času a porodní váhy také datum. A právě datum velmi významně ovlivní povahu člověka. Odhalte spolu s námi kladné i záporné stránky vašeho osudu.

Číslice vašeho data narození ovlivní celý váš život. Nevěříte? Posuďte sami!

Jednička

Klady: nezávislost, kreativita, originalita, sebevědomí, rozený vůdce, inovátor a zejména individualista, který je velmi ambiciózní ochotný jít nekompromisně za svým cílem.

Zápory: neochota poslouchat druhých, nerad přijímá rozkazy, je mu vlastní arogance, impulzivnost a tvrdohlavost. Vzhledem k jeho odměřenosti horší vyjadřuje náklonnost a hloubku citů svým nejbližším.

Dvojka

Klady: přecitlivělost, něžnost, potřeba pomáhat, utěšovat, být neustále v kontaktu s ostatními, milovat a být milován, jsou to vynikající diplomaté, upřímní a velmi vzdělaní, velcí romantici a umělci.

Zápory: netouží být v centru pozornosti, raději jdou s davem, neradi projevují vlastní iniciativu, spoléhají se na své okolí, nadměrná plachost jim brání v tom jít za svým vysněným cílem, raději propadají sebelítosti a mají sklony upadat do deprese.

Trojka

Klady: neuvěřitelná komunikativnost, představivost, porozumění, věčný optimista, který je schopen užívat si života plnými doušky, věčně v dobré náladě, neustále milující vše kolem sebe.

Zápory: také trojky, stejně jako dvojky, mívají sklony ke smutku, melancholii a sebelítosti. Může za to jejich bujná fantazie, kdy vidí něco, co ve skutečnosti není a zbytečně zveličují banální problém.

Čtyřka

Klady: svědomitost, zodpovědnost, spolehlivost, seriózní jednání, logický přístup k problémům, ochota pomoci druhým, není nic, co by bylo pro čtyřku problém, se vším si umí poradit.

Zápory: neuznávají u druhých slabost, lenost, špatně odvedenou práci a nespolehlivost. Ze svého neúspěch bývají velmi často na pokraji zhroucení, ale nakonec zvítězí jejich zdravý rozum a nezdar je žene dál.

Pětka

Klady: dobrodruh, cestovatel, bohém, neustále v pohybu, miluje tajemno, rád zkoumá, přitahuje ho vše tajemné a nepoznané. Miluje výzvy, dokáže se rychle nadchnout pro nová dobrodružství

Zápory: přílišná zbrklost, ukvapenost a netrpělivost často vedou k naprosto zbytečným problémům a nedorozuměním. Neschopnost řešit problémy s chladnou hlavou a rozvahou.

Šestka

Klady: čestnost, věrnost, porozumění, láska, smysl pro rodinu, zodpovědnost, praktičnost a přátelskost. Touha být potřebný a nenahraditelný.

Zápory: žárlivost, sklon k vlastnictví, tvrdohlavost a potřeba neustálého obdivu a chvály ze strany svých přátel a rodiny. Nemá rád lidi, kteří nesouhlasí s jeho názory.

Sedmička

Klady: moudrost, inteligence, touha po poznání, vzdělání, miluje knihy, samotu a dokonalost. Je velký perfekcionalista, má silný potenciál v oblasti vědy a vynálezů.

Zápory: uzavřenost, tendence se izolovat, má sklon k hádkám, sarkasmu, je velmi tvrdohlavý, často podrážděný a výbuchy hněvu jsou velmi časté.

Osmička

Klady: symbol síly, inteligence, porozumění, pomoci, mají vrozenou touhu dosáhnout úspěchu jako v pracovním i soukromém životě, jsou velmi milující se smyslem pro rodinu. Jsou odborníky ve svých profesích, dokáží vést kolektiv a rozhodovat.

Zápory: nadměrné ambice, tvrdost jak k sobě, tak i k druhým, netrpělivost, snaha mít vše nejraději hned, neschopnost tolerovat chyby u podřízených.

Devítka

Klady: sentimentální romantická duše, nezištný přítel, partner a člověk, který není neschopný oplácet zlo zlem, zodpovědný a velkorysý.

Zápory: lehce odpouští urážky, velkoryse přehlíží nedostatky jiných a to i svých podřízených, kteří toho zneužívají, umí sice získat peníze, ale neví hospodařit.

Desítka

Klady: jednoduchost, přímočarost, velké sebevědomí, neschopnost intrikovat, volí raději snadnou cestu k dosažení cíle, nesnáší potíže, miluje rodinu a pořádek.

Zápory: majetníckosť, arogance, problémy řeší když je pozdě, nesnáší pravdu, prosazuje svou vůli a své názory, dokáže urážet lidi ve svém okolí, aniž by měl důvod, často propadá hněvu a hned zase melancholii.

Jedenáctka

Klady: jemnost, milující srdce, otevřenost, nadpozemsky čistá duše ochotna vždy podat pomocnou ruku, dokáže naslouchat ostatním, není slepá k potřebám jiných.

Zápory: někdy až moc důvěry může škodit, neschopnost rozlišit ukryté zlo v jiném člověku, hlavu stále v oblacích, malý nebo téměř žádný vrozený pud sebezáchovy, absence pro tvrdou realitu dnešního života.

Dvanáctka

Klady: pevná a neochvějná vůle, zdravý a pozitivní přístup k životu, neutuchající energie, vnitřní síla, harmonie, skvělý talent všechno organizovat, vést a řídit.

Zápory: přílišná horlivost, snaha být za každou cenu o krok napřed, neschopnost odpočívat, zastavit se a jen tak naslouchat přírodě.

Třináctka

Klady: celoživotní snaha po dokonalosti, úspěchu, obdivu, uznání, neustálá nutnost dělat změny.

Zápory: nesnášenlivost vůči ostatním, neschopnost tolerovat jiné názory, lenost az vlastního neúspěchu vinit druhé, hledat chyby jinde a ne u sebe.

Čtrnáctka

Klady: potřeba naprosté volnosti a svobody, smyslnost, vášnivost, tolerance, oddanost, potřeba milovat a lásku dostávat.

Zápory: nekontrolovatelný hněv, neschopnost udržet si materiální hodnoty a čelit nepříjemným situacím, časté střídání partnerů a to iv období trvalého vztahu.

Patnáctka

Klady: věční snílci a vynálezci, mlčenlivost, uzavřenost, citlivost a soucit, to jsou vlastnosti patnácti a také velká míra vnímání bolesti a utrpení druhých.

Zápory: neschopnost vyjádřit nespokojenost, raději mlčí a trpělivě snáší urážky a výčitky, často neoprávněné, neumí se smířit s kritikou, nezvládají řešit banální problémy, vše si příliš berou k srdci.

Šestnáctka

Klady: vzdělanost, zodpovědnost, velkorysost, citlivost, nezávislost, tajemno. Vynikající intuice, schopnost zaujmout jak svým neodolatelným šarmem, tak inteligencí. Je jemný a věrný partner.

Zápory: nadřazenost, povýšenost, častá snaha uzavírat se do sebe, někdy ale zdrženlivost a nespolečenskost.

Sedmnáctka

Klady: citlivost, vytrvalost, oddanost, tvrdohlavost, upřímnost, laskavost a potřeba milovat.

Zápory: nesnášejí faleš, pokrytectví, odmítnutí, vyžadují absolutní oddanost a pozornost, vždy obhajuje svůj názor i za cenu toho, že je vadný.

Osmnáctka

Klady: velká odvaha, smysl pro spravedlnost, čestnost, na ochranu rodiny a přátel jsou schopni všeho, zakládají si na své bezchybné pověsti a jejich dané slovo je nad zákon. Ve vztahu si váží hlavně vzájemné úcty.

Zápory: silné až nezdravé emoce ohledně jejich vzhledu a charakteru, pokud se někdo dotkne jejich pověsti, propadají do deprese a za každou cenu se snaží vše napravit, bývají velmi vztahovační a snadno se urazí.

Devatenáctka

Klady: odhodlanost, otevřenost, odvaha, energie ve všem co dělají, vytrvalost a pracovitost je jejich přirozenost. Milují stabilitu jak v rodině, tak i v zaměstnání, nesnáší změny.

Zápory: materialisté, kteří jdou tvrdě za svým, vše hodnotí z pohledu kolik a co za to. Peníze a zase peníze, to je jejich alfa omega.

Dvacítka

Klady: věrný přítel, veselý společník milující oslavy, večírky, zábavu, vzrušení, hudbu, tanec, prostě společnost.

Zápory: lehce propadá melancholii, stále si stěžuje na nepřízeň osudu, je věčně nespokojený sám se sebou, snadno se nechá ovlivnit jinými. Nesnáší samotu, odmítnutí nebo ignorování.

Dvacet jednička

Klady: smysl pro pořádek, řád, praktičnost, schopnost dosáhnout úspěchu, najít odpovídající práci a udržet si dosaženého společenského postavení.

Zápory: příliš si zakládají na svém bohatství, úspěchu, jsou cyničtí, arogantní, rádi opovrhují jinými méně úspěšnými, které často vystavují svým ironickým poznámkám.

dvacet dvojka
Klady: široký pohled na svět, vzdělanost, skromnost, odpovědnost, touha probádat vzdálené světy, vesmír a nakouknout do všech zákoutí nepoznaného.

Zápory: vyžadují povzbuzení od ostatních, milují chválu a uznání, jejich ješitnost je nesmírná, nemají rádi kritiku, neúspěch a ignorování. Vždy chtějí být středem pozornosti.

Dvacet trojka

Klady: vášeň, touha po dobrodružství, odvaha, rozhodnost s jakou se ženou neustále za novým a novým, což je posune dál, optimismus a zvědavost, neskutečná přitažlivost pro opačné pohlaví.

Zápory: jejich smyslný vzhled je často přivádí do problémů, se kterými si mnohdy nevědí rady, občas si je přivodí svým chováním sami. Jsou příliš svobodomyslní, občas by neškodila trocha pokory a odříkání.

dvacet čtyřka
Klady: ohleduplnost, loajalita, rozvaha a smysl pro spravedlnost a všechno dokonalé a krásné. Vše musí být na svém místě av čistotě, milují tvořit a pracovat rukama.

Zápory: neradi se pouštějí do úkolů, které se zdají být složité nebo nemožné. Většinou nad vším dlouho přemýšlejí a jak se rozhodnou, potřebují občas trochu postrčit.

dvacet pětka
Klady: citlivost, oddanost, laskavost, vrozená intuice hraničící s nadpřirozenými schopnostmi, inteligence a skromnost.

Zápory: přehnaná citlivost, snaha vše řídit a rozhodovat, i když to myslí dobře, často bývají nepochopení a to nesou velmi těžko.

Dvacet šestka

Klady: velmi silná vůle spojená s potřebou ochraňovat, množství energie a schopnost vést, citlivost a oddanost. Věrnost a především přátelskost.

Zápory: touha po neomezené moci, domýšlivost, přesvědčení o vlastní velikosti a nadřazenosti, netolerance slabosti.

Dvacet sedmička

Klady: velké léčitelské schopnosti, vnímavost, otevřenost, snaha pomáhat druhým, laskavost a láska ke všemu živému.

Zápory: přílišné sebevědomí, neschopnost uznat chybu, netrpělivost, změny nálad do výbuchů hněvu až k nekontrolovatelnému pláče a zoufalému jednání.

Dvacet osmička

Klady: zakořeněný smysl pro odpovědnost, řád, pořádek, dodržování pravidel, inteligence, laskavost a přátelskost. Nesnáší hádky a rozpory. Má tvůrčí schopnosti a představivost.

Zápory: nechce si přiznat svůj omyl, hledá viníka jinde, neustále má sklon něco řešit, napravovat a urovnávat.

Dvacet devítka

Klady: toto je bytost jdoucí z extrému do extrému. Na jedné straně rozený diplomat a věrný partner, na druhé nespoutaný dobrodruh a vášnivý milovník.

Zápory: nikdy nevíte, co právě v této chvíli udělá, zda bude tím hodným nebo špatným, často se zamiluje do špatné osoby, která v něm vyvolává pocit nejistoty a malosti, i když je to ve skutečnosti naopak.

Třicítka

Klady: houževnatost, schopnost dokázat mnohé, nezávislost, téměř sloní paměť a úplná soustředěnost. Neuvěřitelně rychle a správně se dokáže rozhodovat, má smysl pro praktičnost.

Zápory: občas je duchem úplně nepřítomný, silně soustředěný, nevnímá okolí, dokáže se zcela ponořit do řešení vzniklé situace, bývá velmi upřímný a mnohdy si ani neuvědomí, jak jeho upřímnost může druhých ranit.

Třicet jednička

Klady: nezávislost, kreativita, volnost, svoboda, dokonalost s jakou vykonávají práci je neskutečná, vynikající organizační schopnosti a odvaha pustit se do každé role.

Zápory: netolerují lajdáctví, nesvědomitost, nedochvilnost a hlavně nikdy nepromíjí lež. Jsou na svých podřízených velmi přísní a vyžadují vždy perfektní práci, neuznávají žádnou lidskou slabost.Pokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Video

Potom co rozřezal strom našel tento muž uvnitř něco co nikdo nečekal a všechny to do dnes děsí!

Sotva někdo mohl najít něco zábavného při kácení stromů, ani ten chlap nemohl najít něco opravdu nečekaného a dokonce děsivého.

Ten chlap viděl strom a doufal v to, v co doufal, ale rozhodně ne, protože z jádra řezaného kmene najednou začal vylézt kus něčeho černého.

Jak se ukázalo, muž spolu s polem uviděl hada, který byl ve špatnou dobu na špatném místě.

Pokračovat ve čtení

Horoskopy

Páry podle znamení zvěrokruhu, které se k sobě nejvíce hodí na dlouhodobý vztah.

Dříve byla otázka „Jaké je vaše znamení zvěrokruhu?“ bylo hloupé klišé a chytlavá fráze, která nikdy nezklame, píše Urbo.

Je to proto, že obecně platilo, že ti , kdo se narodili pod určitými hvězdnými znameními, jsou více kompatibilní s ostatními.

Nyní je tato teorie zmiňována méně často, ale neztratila na relevantnosti, proto jsme pro vás přesto vybrali seznam nejlepších párů.

Zde jsou stejné kombinace znamení zvěrokruhu pro dlouhé a šťastné vztahy:

Štír a rakovina.

Tento vášnivý pár najde rovnováhu mezi tvrdou prací a dobrodružstvím. Štír vnese do vašeho života skutečnou loajalitu, kterou si Rak může vážit. Rakovina zachová emoce a nepředvídatelnost ve vztazích.

Dejte si pozor na několik Štírů, kteří se vám mohou pokusit vzít to, co vám náleží. Když jsou Štíři „špatnou“ taktikou, nevěnují pozornost tomu, jak je váš život uspořádán.

Někteří z nebezpečnějších Štírů se možná pokusí ukrást vašeho partnera, jen aby dokázali, že to dokážou!

Beran a Blíženci.

Toto je další vyvážený pár. Zatímco Beran předvede své odhodlání, Gemini se postará o to, abyste činili správná a informovaná rozhodnutí.

Abyste se však dostali k oltáři, budete muset pracovat na problémech, které pronásledují vaše znamení. Beran může být někdy velmi netrpělivý, stojí za to mu věnovat pozornost.

Blíženci někdy táhnou dlouhou dobu, což zvyšuje netrpělivost Berana. Pokud jste Blíženci, zapněte režim trpělivosti a odhodlání a váš milostný vztah bude neuvěřitelný.

Střelec a Lev.

Tito dva byli stvořeni jeden pro druhého. Každý z nich může být trochu temperamentní a bezohledný, ale oba mají sklon být pozitivní a laskaví.

Tyto zrcadlové osobnosti se mohou navzájem živit. Mezi těmito dvěma horkými znameními může vzniknout skutečný oheň (ale může to být dobré, zejména v ložnici).

Vztahy mohou být ohroženy zvykem Střelce nevidět potenciální problémy, dokud není příliš pozdě, a Leovou tendencí zahrnovat panovatého šéfa . Zůstaňte otevřeni a budete vždy spolu.

Váhy a Beran.

Když už mluvíme o silných párech! Tento tandem spojuje diplomacii a vedení. Oba tyto znaky budou spolupracovat a lze očekávat, že dosáhnou vznešených osobních, sociálních a profesních cílů.

Ti, kdo se narodili ve znamení Berana, však nejsou nejlepší v plánování. Nenechte svoji impulzivnost ohrozit váš vztah s Váhy.

Pokud jde o Váhy, sledujte své přirozené koketní tendence. Nenechte Berana žárlit.

Ryby a Štír.

Ryby a Štír jdou dohromady jako jin a jang . Zatímco Ryby mohou ochladit vztahy s nenápadným a někdy prostoduchým chováním, Štír jim propůjčí napětí a vášeň. Když se tito dva setkají, určitě najdou společný jazyk.

Na druhou stranu může nastat situace, kdy Štíři příliš ovládají život Ryb. Dávejte pozor, abyste partnera dobře studovali. Strategie není nikdy zbytečná.

Panna a Vodnář.

Sledovat tento pár je čistá blaženost. Vodnář bude neustále přinášet nové nápady a Panna bude analyzovat, přemýšlet o nejmenších detailech, zatímco jejich partner přejde k další velké myšlence.

Tito dva se navzájem doplňují v tom, že když chce Vodnář najednou být sám, může se Panna úplně ponořit do svých myšlenek.

Vaší hlavní překážkou ve vztahu je Vodnářova láska k experimentování a kritická, perfekcionistická povaha Panny. Naučte se spolupracovat a romantika je zaručena.

Beran a Kozoroh.

Toto je další silný pár; oba jsou ambiciózní a aktivní, každý přináší svůj vlastní styl vedení a navzájem si pomáhají udržovat uši otevřené.

Ať už chtějí uspořádat večírek nebo dobýt svět, pokud se rozhodnou to udělat společně, udělají to!

Tento úžasný vztah může být zmařen občasnými pesimistickými odrazy Kozoroha. Pokud jste Beran, stačí svého partnera rozveselit, aby se i nadále pohyboval jen vpřed a vzhůru!

Ryby a rakovina.

Ryby a rakovina oblékají vášnivý pár. Rak přináší novou, romantickou perspektivu a Ryby ji absorbují a respektují každé gesto svého partnera.

Chcete-li tento vztah využít na maximum, bude třeba, aby Ryby zrušily zvyk udržovat tajemství před svými významnými ostatními.

Rakovina si musí pamatovat, aby na obtížné situace nereagovala přehnaně. Naučte se klidně řešit problémy společně a vaše cesta ke šťastnému životu bude jednodušší, než si myslíte.

Blíženci a Panna.

Tento pár je spolu opravdu dobrý. Společně vidí všechny strany problému, což znamená, že mohou prorazit všechny druhy překážek.

Spojením svých sil mohou dosáhnout neuvěřitelného úspěchu.

Když se tento pár pohádá, může toho říct hodně a proměnit menší konflikt ve vážnou bitvu, která ohrožuje vztah. Naučte se vydechovat a pokojně urovnávat věci.

Kozoroh a Vodnář.

Tento pár je perfektní kombinací vůdce a myslitele. Jeden vyvíjí plán, zatímco druhý jej aktivně provádí.

Bohužel jsou Kozorožci a Vodnář trochu depresivní. Postupujte takto: Můžete spolupracovat na základě vlastních zkušeností a pomoci partnerovi vyjít z jeho temnoty.

Diskutujte o svých plánech, když máte oba dobrou náladu, abyste byli připraveni čelit depresi čelem.

Býk a Panna.

Jedná se o jeden z nejstabilnějších a dlouhodobých párů. Taurus je rozkošný domácí člověk, který by raději strávil večer s Netflixem a milovanou osobou než v klubu. Panna také upřednostňuje klidný život.

Tato síla je také jejich největší potenciální slabinou. Neustálá blízkost vás může přimět zapomenout, co to znamená jít ven a najít si nové přátele.

A když se nakonec rozhodnete situaci trochu změnit, může vyjít jedna z nejnešťastnějších vlastností Býka: sklon k žárlivosti .

Střelec a Býk.

Každý ví, že lidé narození ve znamení Střelce milují cestování, dobrodružství a svobodu. Většina lidí narozených ve znamení Býka mezitím dává přednost pohodlí a tichu. Jak se může z těchto dvou stát skvělý pár?

Toto je několik výjimek. Ze všech kombinací znamení zvěrokruhu je nejsilnější spojení mezi Střelcem a Býkem.

Úkolem Tauruse je poskytnout Střelci úplnou svobodu, kterou potřebuje. Střelec si musí pamatovat, jak důležitý je pro ně partner, a být vděčný za takový skvělý vztah.

Nenechte náhlým rozmarem zapomenout, kdo je vedle vás a co jste spolu prožili.

Našli jste se zde? Souhlasíte s těmito tvrzeními?

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Existuje 5 typů ženských bříšek. Zde je postup, jak odstranit každý z nich!

Bez toho nebudete mít ploché břicho!

Zbavit se břicha  je nejdůležitější úkol pro každou dívku, píše BetterMe. Tento problém je obzvláště akutní u těch, kteří celý život trpí nadbytečným tukem v této části těla.

Pro takové ženy a dívky je  vaše ploché břicho sen . Takže – od dnešního dne  se můžete významně přiblížit svému snu .

Přečtěte si, jaké typy břicha jsou, dozvíte se o důvodech jejich vzhledu a o tom, jak se jich zbavit.

 

 

U žen tedy existuje 5 hlavních typů břicha. Zde jsou:

1. Pivní břicho.

Pití piva, vína nebo jiných alkoholických nápojů může narušit správné trávení jídla. Alkoholické nápoje mají navíc vysoký obsah kalorií.  Abyste se s takovým břichem vyrovnali, přestaňte pít alkohol a  začněte jíst více zeleniny a ovoce. 

2. Břicho rodící ženy.

 

 

Chabé ochablé břicho  je velmi častým problémem žen po porodu.

Pokud máte takový problém,  potřebujete intenzivní trénink a masáž problémové oblasti.  Než začnete něco dělat, poraďte se se svým lékařem!

3. Břicho kortizolu.

Takové břicho se vytváří v důsledku stresu . Je to stres a špatný spánek, které výrazně ovlivňují naše tělo a mohou vést ke vzniku tuku v břiše.

Přejděte na zdravější stravu a dopřejte si alespoň 8 hodin spánku denně . Nepijte příliš mnoho kávy.

4. Hormonální břicho.

Hormonální nerovnováha může vést k přírůstku hmotnosti .

Pokud máte takové břicho, navštivte svého lékaře, aby zjistil příčiny hormonálních poruch. Povinnými body při jejich léčbě jsou  změny stravy a proveditelná fyzická aktivita.

Existuje jiný typ: 

5. Mateřské břicho.

Tento dočasný jev se může objevit  kvůli problémům s gastrointestinálním traktem . Pokud trpíte nadýmáním poměrně často,  navštivte gastroenterologa . Pijte hodně vody a užívejte probiotika, abyste tento stav zmírnili  .

Které z těchto bříšků máte? Nezapomeňte tyto užitečné informace sdílet s ostatními!

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Video3 hodinami před

Potom co rozřezal strom našel tento muž uvnitř něco co nikdo nečekal a všechny to do dnes děsí!

Sotva někdo mohl najít něco zábavného při kácení stromů, ani ten chlap nemohl najít něco opravdu nečekaného a dokonce děsivého....

Celebrity5 hodinami před

Viděli jsme VŠECHNO! Hvězdy, které ukazují více, než je potřeba!

Hvězdy samozřejmě dávají pozor na svůj vzhled, ale často dělají chyby v kráse. Pokaždé, když se hvězdy pokusí překvapit své...

Horoskopy7 hodinami před

Páry podle znamení zvěrokruhu, které se k sobě nejvíce hodí na dlouhodobý vztah.

Dříve byla otázka „Jaké je vaše znamení zvěrokruhu?“ bylo hloupé klišé a chytlavá fráze, která nikdy nezklame, píše Urbo. Je...

Zajímavosti7 hodinami před

Existuje 5 typů ženských bříšek. Zde je postup, jak odstranit každý z nich!

Bez toho nebudete mít ploché břicho! Zbavit se břicha  je nejdůležitější úkol pro každou dívku, píše BetterMe. Tento problém je obzvláště akutní...

Zajímavosti7 hodinami před

Podle toho jak vás muž líbá poznáte co k vám cítí: 8 druhů polibků a jejich význam

Každý z nás vyjadřuje své city v lásce různými způsoby. To platí také pro způsob, jakým objímáme, a pro ty...

Stalo se7 hodinami před

Chtěla prodat své panenství za nejnovější iPhone 11. Takto byla potrestána …

Někdy jsou lidé schopni zločinů, lží, vražd kvůli penězům, píše EliteReaders. Naše hrdinka samozřejmě nikoho nezabila, ale kvůli uzavření výhodného...

Zdraví8 hodinami před

Je mi 45 a vypadám mladší než moje dcera! 5 minut denně si po obličeji rozmazávám tuto věc, kterou máme každý doma!

Dnes budu sdílet super jednoduchou a efektivní kávovou masku na obličej. Tato maska ​​exfoliuje odumřelé buňky pokožky, hluboce vyživuje pokožku...

Zajímavosti8 hodinami před

Okamžitě tento produkt vyhoďte! Produkt, který způsobuje rakovinu, má ho každý v lednici!

Nevhodné tepelné zpracování jídla během vaření může přispět k pronikání karcinogenů do těla dětí i dospělých. Podle odborníků z Národního...

Bizardní9 hodinami před

Odborníci zkoumali jídlo z fastfoodu McDonald’s pod mikroskopem a nevěřili svým očím, co viděli

Máte jedinečnou šanci získat odpověď na otázku, zda můžete McNuggets opravdu jíst. Je to škoda, ale vědci učinili nepříjemný objev....

Celebrity9 hodinami před

Na veřejnost pronikli dlouho zatajované konverzace mezi princem Philipem a Dianou. Tohle mluví za vše !

Včera se ve světových médiích rozšířila další tragická zpráva. Princ Philip, manžel královny Alžběty II., Zemřel. Aristokrat byl barevná a...

Oblíbené