Zajímavosti

Den vašeho narození předurčí, jak bude vypadat celý váš život. Je až neuvěřitelné, jak toto sedí!Jako první dostane dítě do vínku hned po narození kromě času a porodní váhy také datum. A právě datum velmi významně ovlivní povahu člověka. Odhalte spolu s námi kladné i záporné stránky vašeho osudu.

Číslice vašeho data narození ovlivní celý váš život. Nevěříte? Posuďte sami!

Jednička

Klady: nezávislost, kreativita, originalita, sebevědomí, rozený vůdce, inovátor a zejména individualista, který je velmi ambiciózní ochotný jít nekompromisně za svým cílem.

Zápory: neochota poslouchat druhých, nerad přijímá rozkazy, je mu vlastní arogance, impulzivnost a tvrdohlavost. Vzhledem k jeho odměřenosti horší vyjadřuje náklonnost a hloubku citů svým nejbližším.

Dvojka

Klady: přecitlivělost, něžnost, potřeba pomáhat, utěšovat, být neustále v kontaktu s ostatními, milovat a být milován, jsou to vynikající diplomaté, upřímní a velmi vzdělaní, velcí romantici a umělci.

Zápory: netouží být v centru pozornosti, raději jdou s davem, neradi projevují vlastní iniciativu, spoléhají se na své okolí, nadměrná plachost jim brání v tom jít za svým vysněným cílem, raději propadají sebelítosti a mají sklony upadat do deprese.

Trojka

Klady: neuvěřitelná komunikativnost, představivost, porozumění, věčný optimista, který je schopen užívat si života plnými doušky, věčně v dobré náladě, neustále milující vše kolem sebe.

Zápory: také trojky, stejně jako dvojky, mívají sklony ke smutku, melancholii a sebelítosti. Může za to jejich bujná fantazie, kdy vidí něco, co ve skutečnosti není a zbytečně zveličují banální problém.

Čtyřka

Klady: svědomitost, zodpovědnost, spolehlivost, seriózní jednání, logický přístup k problémům, ochota pomoci druhým, není nic, co by bylo pro čtyřku problém, se vším si umí poradit.

Zápory: neuznávají u druhých slabost, lenost, špatně odvedenou práci a nespolehlivost. Ze svého neúspěch bývají velmi často na pokraji zhroucení, ale nakonec zvítězí jejich zdravý rozum a nezdar je žene dál.

Pětka

Klady: dobrodruh, cestovatel, bohém, neustále v pohybu, miluje tajemno, rád zkoumá, přitahuje ho vše tajemné a nepoznané. Miluje výzvy, dokáže se rychle nadchnout pro nová dobrodružství

Zápory: přílišná zbrklost, ukvapenost a netrpělivost často vedou k naprosto zbytečným problémům a nedorozuměním. Neschopnost řešit problémy s chladnou hlavou a rozvahou.

Šestka

Klady: čestnost, věrnost, porozumění, láska, smysl pro rodinu, zodpovědnost, praktičnost a přátelskost. Touha být potřebný a nenahraditelný.

Zápory: žárlivost, sklon k vlastnictví, tvrdohlavost a potřeba neustálého obdivu a chvály ze strany svých přátel a rodiny. Nemá rád lidi, kteří nesouhlasí s jeho názory.

Sedmička

Klady: moudrost, inteligence, touha po poznání, vzdělání, miluje knihy, samotu a dokonalost. Je velký perfekcionalista, má silný potenciál v oblasti vědy a vynálezů.

Zápory: uzavřenost, tendence se izolovat, má sklon k hádkám, sarkasmu, je velmi tvrdohlavý, často podrážděný a výbuchy hněvu jsou velmi časté.

Osmička

Klady: symbol síly, inteligence, porozumění, pomoci, mají vrozenou touhu dosáhnout úspěchu jako v pracovním i soukromém životě, jsou velmi milující se smyslem pro rodinu. Jsou odborníky ve svých profesích, dokáží vést kolektiv a rozhodovat.

Zápory: nadměrné ambice, tvrdost jak k sobě, tak i k druhým, netrpělivost, snaha mít vše nejraději hned, neschopnost tolerovat chyby u podřízených.

Devítka

Klady: sentimentální romantická duše, nezištný přítel, partner a člověk, který není neschopný oplácet zlo zlem, zodpovědný a velkorysý.

Zápory: lehce odpouští urážky, velkoryse přehlíží nedostatky jiných a to i svých podřízených, kteří toho zneužívají, umí sice získat peníze, ale neví hospodařit.

Desítka

Klady: jednoduchost, přímočarost, velké sebevědomí, neschopnost intrikovat, volí raději snadnou cestu k dosažení cíle, nesnáší potíže, miluje rodinu a pořádek.

Zápory: majetníckosť, arogance, problémy řeší když je pozdě, nesnáší pravdu, prosazuje svou vůli a své názory, dokáže urážet lidi ve svém okolí, aniž by měl důvod, často propadá hněvu a hned zase melancholii.

Jedenáctka

Klady: jemnost, milující srdce, otevřenost, nadpozemsky čistá duše ochotna vždy podat pomocnou ruku, dokáže naslouchat ostatním, není slepá k potřebám jiných.

Zápory: někdy až moc důvěry může škodit, neschopnost rozlišit ukryté zlo v jiném člověku, hlavu stále v oblacích, malý nebo téměř žádný vrozený pud sebezáchovy, absence pro tvrdou realitu dnešního života.

Dvanáctka

Klady: pevná a neochvějná vůle, zdravý a pozitivní přístup k životu, neutuchající energie, vnitřní síla, harmonie, skvělý talent všechno organizovat, vést a řídit.

Zápory: přílišná horlivost, snaha být za každou cenu o krok napřed, neschopnost odpočívat, zastavit se a jen tak naslouchat přírodě.

Třináctka

Klady: celoživotní snaha po dokonalosti, úspěchu, obdivu, uznání, neustálá nutnost dělat změny.

Zápory: nesnášenlivost vůči ostatním, neschopnost tolerovat jiné názory, lenost az vlastního neúspěchu vinit druhé, hledat chyby jinde a ne u sebe.

Čtrnáctka

Klady: potřeba naprosté volnosti a svobody, smyslnost, vášnivost, tolerance, oddanost, potřeba milovat a lásku dostávat.

Zápory: nekontrolovatelný hněv, neschopnost udržet si materiální hodnoty a čelit nepříjemným situacím, časté střídání partnerů a to iv období trvalého vztahu.

Patnáctka

Klady: věční snílci a vynálezci, mlčenlivost, uzavřenost, citlivost a soucit, to jsou vlastnosti patnácti a také velká míra vnímání bolesti a utrpení druhých.

Zápory: neschopnost vyjádřit nespokojenost, raději mlčí a trpělivě snáší urážky a výčitky, často neoprávněné, neumí se smířit s kritikou, nezvládají řešit banální problémy, vše si příliš berou k srdci.

Šestnáctka

Klady: vzdělanost, zodpovědnost, velkorysost, citlivost, nezávislost, tajemno. Vynikající intuice, schopnost zaujmout jak svým neodolatelným šarmem, tak inteligencí. Je jemný a věrný partner.

Zápory: nadřazenost, povýšenost, častá snaha uzavírat se do sebe, někdy ale zdrženlivost a nespolečenskost.

Sedmnáctka

Klady: citlivost, vytrvalost, oddanost, tvrdohlavost, upřímnost, laskavost a potřeba milovat.

Zápory: nesnášejí faleš, pokrytectví, odmítnutí, vyžadují absolutní oddanost a pozornost, vždy obhajuje svůj názor i za cenu toho, že je vadný.

Osmnáctka

Klady: velká odvaha, smysl pro spravedlnost, čestnost, na ochranu rodiny a přátel jsou schopni všeho, zakládají si na své bezchybné pověsti a jejich dané slovo je nad zákon. Ve vztahu si váží hlavně vzájemné úcty.

Zápory: silné až nezdravé emoce ohledně jejich vzhledu a charakteru, pokud se někdo dotkne jejich pověsti, propadají do deprese a za každou cenu se snaží vše napravit, bývají velmi vztahovační a snadno se urazí.

Devatenáctka

Klady: odhodlanost, otevřenost, odvaha, energie ve všem co dělají, vytrvalost a pracovitost je jejich přirozenost. Milují stabilitu jak v rodině, tak i v zaměstnání, nesnáší změny.

Zápory: materialisté, kteří jdou tvrdě za svým, vše hodnotí z pohledu kolik a co za to. Peníze a zase peníze, to je jejich alfa omega.

Dvacítka

Klady: věrný přítel, veselý společník milující oslavy, večírky, zábavu, vzrušení, hudbu, tanec, prostě společnost.

Zápory: lehce propadá melancholii, stále si stěžuje na nepřízeň osudu, je věčně nespokojený sám se sebou, snadno se nechá ovlivnit jinými. Nesnáší samotu, odmítnutí nebo ignorování.

Dvacet jednička

Klady: smysl pro pořádek, řád, praktičnost, schopnost dosáhnout úspěchu, najít odpovídající práci a udržet si dosaženého společenského postavení.

Zápory: příliš si zakládají na svém bohatství, úspěchu, jsou cyničtí, arogantní, rádi opovrhují jinými méně úspěšnými, které často vystavují svým ironickým poznámkám.

dvacet dvojka
Klady: široký pohled na svět, vzdělanost, skromnost, odpovědnost, touha probádat vzdálené světy, vesmír a nakouknout do všech zákoutí nepoznaného.

Zápory: vyžadují povzbuzení od ostatních, milují chválu a uznání, jejich ješitnost je nesmírná, nemají rádi kritiku, neúspěch a ignorování. Vždy chtějí být středem pozornosti.

Dvacet trojka

Klady: vášeň, touha po dobrodružství, odvaha, rozhodnost s jakou se ženou neustále za novým a novým, což je posune dál, optimismus a zvědavost, neskutečná přitažlivost pro opačné pohlaví.

Zápory: jejich smyslný vzhled je často přivádí do problémů, se kterými si mnohdy nevědí rady, občas si je přivodí svým chováním sami. Jsou příliš svobodomyslní, občas by neškodila trocha pokory a odříkání.

dvacet čtyřka
Klady: ohleduplnost, loajalita, rozvaha a smysl pro spravedlnost a všechno dokonalé a krásné. Vše musí být na svém místě av čistotě, milují tvořit a pracovat rukama.

Zápory: neradi se pouštějí do úkolů, které se zdají být složité nebo nemožné. Většinou nad vším dlouho přemýšlejí a jak se rozhodnou, potřebují občas trochu postrčit.

dvacet pětka
Klady: citlivost, oddanost, laskavost, vrozená intuice hraničící s nadpřirozenými schopnostmi, inteligence a skromnost.

Zápory: přehnaná citlivost, snaha vše řídit a rozhodovat, i když to myslí dobře, často bývají nepochopení a to nesou velmi těžko.

Dvacet šestka

Klady: velmi silná vůle spojená s potřebou ochraňovat, množství energie a schopnost vést, citlivost a oddanost. Věrnost a především přátelskost.

Zápory: touha po neomezené moci, domýšlivost, přesvědčení o vlastní velikosti a nadřazenosti, netolerance slabosti.

Dvacet sedmička

Klady: velké léčitelské schopnosti, vnímavost, otevřenost, snaha pomáhat druhým, laskavost a láska ke všemu živému.

Zápory: přílišné sebevědomí, neschopnost uznat chybu, netrpělivost, změny nálad do výbuchů hněvu až k nekontrolovatelnému pláče a zoufalému jednání.

Dvacet osmička

Klady: zakořeněný smysl pro odpovědnost, řád, pořádek, dodržování pravidel, inteligence, laskavost a přátelskost. Nesnáší hádky a rozpory. Má tvůrčí schopnosti a představivost.

Zápory: nechce si přiznat svůj omyl, hledá viníka jinde, neustále má sklon něco řešit, napravovat a urovnávat.

Dvacet devítka

Klady: toto je bytost jdoucí z extrému do extrému. Na jedné straně rozený diplomat a věrný partner, na druhé nespoutaný dobrodruh a vášnivý milovník.

Zápory: nikdy nevíte, co právě v této chvíli udělá, zda bude tím hodným nebo špatným, často se zamiluje do špatné osoby, která v něm vyvolává pocit nejistoty a malosti, i když je to ve skutečnosti naopak.

Třicítka

Klady: houževnatost, schopnost dokázat mnohé, nezávislost, téměř sloní paměť a úplná soustředěnost. Neuvěřitelně rychle a správně se dokáže rozhodovat, má smysl pro praktičnost.

Zápory: občas je duchem úplně nepřítomný, silně soustředěný, nevnímá okolí, dokáže se zcela ponořit do řešení vzniklé situace, bývá velmi upřímný a mnohdy si ani neuvědomí, jak jeho upřímnost může druhých ranit.

Třicet jednička

Klady: nezávislost, kreativita, volnost, svoboda, dokonalost s jakou vykonávají práci je neskutečná, vynikající organizační schopnosti a odvaha pustit se do každé role.

Zápory: netolerují lajdáctví, nesvědomitost, nedochvilnost a hlavně nikdy nepromíjí lež. Jsou na svých podřízených velmi přísní a vyžadují vždy perfektní práci, neuznávají žádnou lidskou slabost.Pokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zajímavosti

Vnučka vzala svou babičku, kterou všichni považovali za ošklivé káčátko, do salonu krásy. Když odtud vyšla, nikdo ji nemohl poznat, dokonce ani sousedé!

62 letá Mary Johnsenová byla přesvědčena, že již ztratila všechny půvaby, jimiž kdysi okouzlovala své okolí i opačné pohlaví. Stále se snižující sebevědomí babičky trápilo celou rodinu, a tak se jednoho dne její členové rozhodli jednoduše jednat. S nápadem dopřát babičce kompletní změnu účesu přišla vnučka a způsob, jakým to udělala, nakonec přiměl paní Johnsenovou znovu uvěřit, že je krásná. Když viděla tu změnu v zrcadle, nedokázala se v něm poznat a oněměla úžasem.

Krása a ženy v pokročilém věku

S narůstajícím věkem dochází zejména u žen k úbytku sebevědomí, zejména s ohledem na vzhled. Vlivem fyziologických změn se nápadně mění zejména tělesná konstituce. Mnoho žen tak přestane o svůj zevnějšek dbát a smíří se s tím, že jejich bývalá krása je již nenávratně pryč. Ve skutečnosti se však nikam neztrácí, jak také dokazuje případ Mary Johnsenovej. Právě ona je tím správným důkazem, že vnitřní i venkovní krása zůstávají s člověkem po celý život, jen je o ně zkrátka potřeba starat.

Aby svou babičku přesvědčila, že je stále krásná, rozhodla se vnučka Mary Johnsenové přihlásit ji do velmi populárního programu Christophera Hopkinse, který je zaměřen právě na transformaci vzhledu, Hopkins dosahuje neuvěřitelných výsledků při používání běžných kosmetických a kadeřnických procedur díky důvtipu a instinktu, prostřednictvím kterých dokáže dobře odhadnout, jakým způsobem lze u konkrétního člověka zkombinovat účes a make-up tak, aby vypadal dokonale.

Výsledek přeměny byl neuvěřitelný

Mary se o plánu své vnučky dozvěděla až na poslední chvíli, takže z celého procesu nebyla nervózní, jen velmi překvapená. Poté, co vizážista dokončil svou práci, při které jí vytvořil zcela nový moderní účes doplněný vkusným líčením. Když se Mary pak uviděla v zrcadle, nemohla se poznat – z odrazu se na ni díval úplně nový člověk. Na příkladu Mary můžete vidět, že krásnou může být žena jakéhokoliv věku, je potřeba o sebe jen starat vhodným způsobem, a hlavně věřit sama sobě.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Když babička uviděla, co má vnučka na sobě, dohnalo ji to k slzám!

Toto je opravdu moment k nezaplacení …

Podívejte se, jak reagovala babička na svou vnučku, která šla k promoci na ukončení vysokoškolského vzdělání.

Vzala si totiž šaty, které jí babička věnovala, když byla ještě malá.

To, jak to její princezny slušelo, ji dohnalo v momentě k slzám.

Opravdu překrásné chvíle …

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Co se stane s ženským tělem, když je týden bez pohlavního styku

Průměrný člověk měl ve svém životě sex 7 778krát. Ať už je to hodně nebo málo, faktem je, že jednoho dne studna vyschne i pro lidi s obrovským libidem. Ale i mladí lidé mohou přežít život bez sexu, ať už se rozhodnou dobrovolně, nebo jsou v současné době nezadaní a nechtějí svůj sexuální život řešit sexem na jednu noc. Zajímá vás, co se děje s vaším tělem, když je mimo sex?

1. Ztratíte sexuální apetit

Zdá se, že heslo platí pro lidské libido, použijte jej, jinak o něj přijdete. „Někteří lidé, kteří se na chvíli vzdají sexu, jsou najednou pomalejší, méně vitální a ztrácejí chuť na sex,“ uvedla sexuální terapeutka Sari Cooper.

Pak je tu druhá skupina lidí, kteří naopak během sexuální abstinence zvyšují svoji touhu po sexu.

2. Oslabené vaginální stěny

To platí zejména pro ženy, které jsou na pokraji menopauzy. „Ve stáří už není sex tak pravidelný, což vede k oslabení vaginálních stěn. A pokud jde o sex, je to často bolestivé,“ vysvětlil terapeut.

3. Ztráta vlhkosti

To platí i pro většinu starších žen. Po dlouhé přestávce od sexu může mít žena potíže při styku. Způsobuje nedostatek hormonů estrogen.

„Pokud si vezmete takový nikl 20 nebo 30, je jasné, že bude mít dostatek estrogenu, aby udržel tkáň zdravou, vláčnou a mazací, i když nebude mít sex. Ale pro takovou 60letou ženu,“ říká doktorka Lauren Streicherová.

Aby se zmírnily příznaky nedostatku sexu a stárnutí, lékař doporučuje následující: „Ztráta vlhkosti se zpomalí, pokud ji ženy pravidelně užívají. Pomohou také erotické knihy a videa. ”

4. Více bolesti během menstruace

Může se to zdát kontraproduktivní, ale sex během období skutečně zmírňuje menstruační křeče. “Děloha je o svalech a orgasmus způsobuje rychlejší vylučování krve, což zmírňuje menstruační křeče. Může také zvýšit sekreci endorfinu, což také pomáhá,” vysvětlil Dr. Strings.

Zdroj. Somzena

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Politika15 hodinami před

Březen ve znamení zkázy. Roman Prymula zděšeně promluvil o britské mutaci koronaviru V České Republiky

Hlavní zdravotní ústav na začátku týdne potvrdil výskyt Britské mutace koronaviru na Českém území například v Praze. Odborníci v tuhle...

Stalo se16 hodinami před

McDonalds si začal fotit zákazníky při objednávce i jejich spz. Pracovnice prozradila proč

Velmi oblíbené rychlé občerstvení McDonalds si pomocí kamary fotografuje a točí své zákazníky v drive-trhu i s jejich spz. Toto...

Zdraví18 hodinami před

Toto je jediný osvědčený domácí recept, který zabírá na ustupující dásně. Takto si pomůžete …

Jak bylo zmíněno, hlavním pomocníkem je kombinace šalvěje a také hřebíčku. K tomu ale přidejte i kousek česneku a dále...

Zajímavosti18 hodinami před

Vnučka vzala svou babičku, kterou všichni považovali za ošklivé káčátko, do salonu krásy. Když odtud vyšla, nikdo ji nemohl poznat, dokonce ani sousedé!

62 letá Mary Johnsenová byla přesvědčena, že již ztratila všechny půvaby, jimiž kdysi okouzlovala své okolí i opačné pohlaví. Stále...

Humor18 hodinami před

VTIP DNE: Starý pár usíná v posteli a babička řekne …

Starý pár usíná v posteli a babička řekne: “Dědeček, pamatuješ se jako si mě kdysi když jsme usínali chytil za...

Zdraví18 hodinami před

První 4 příznaky rakoviny, které lidé nejčastěji ignorují: TOTO nikdy neberte na lehkou váhu!

Vzhledem k tomu, že včasné odhalení je často klíčem k lepší prognóze, je nezbytné, abyste tyto první varovné příznaky rakoviny...

Politika18 hodinami před

O víkendu budou restaurace otevřeny, čekají co nejvíce hostů. Jak je možné, že tak rychle otevřou ?

Většina lidí už plné zuby dlouho trvajících opatření a tak se rozhodli revoltovat a neuposlechnout nařízení vlády. Nařízená opatření likvidují...

Zdraví18 hodinami před

Mocnější než chemoterapie: Bylinka na rakovinu, která vám roste přímo pod nosem …

Jedná se o jednu z nejrozšířenějších květinek, jaká zřejmě existuje. Roste doslova všude, jsou její plné louky i trávníky na...

Zdraví19 hodinami před

7 příznaků toho, že můžete mít v těle tasemnici. Toto by měl znát každý!

V první řadě je třeba zdůraznit, že při rozšíření výskytu tasemnice hrají hygienické poměry jen nepatrnou roli. Je důležité to...

Zajímavosti2 dny před

Když babička uviděla, co má vnučka na sobě, dohnalo ji to k slzám!

Toto je opravdu moment k nezaplacení … Podívejte se, jak reagovala babička na svou vnučku, která šla k promoci na...

Oblíbené